Logo

Welgemeend advies aan de Moslims - Okay Pala

De blik van een Moslim naar zijn Moslimbroeder dient te alle tijden gepaard te gaan met Hoesnoe Dhan (goede vermoedens). We dienen ons te focussen op de goede kanten van onze gemeenschap en dienen de minder goede kanten met wijsheid en juiste advies te corrigeren. 

Daarom mijn advies om onze Moslimbroeders van Marokkaanse achtergrond die zich nu ageren tegen de uitspraken van wilders niet te bestempelen als nationalisten omdat ze eerder bijna niets hebben gedaan toen onze Profeet (saw) beledigd werd of toen wilders opriep om de Koran te verbieden in moskeeën en huizen maar nu wel in actie komen wanneer hun ‘Marokkaan zijn’ aangevallen wordt. 

Alhoewel het op eerste gezicht zo lijkt te zijn dienen we dieper te graven omwille van Allah (swt). 

Zoals altijd het geval is dienen kwesties bezien te worden in eigen context. En in dit geval is dat de continue aanval van wilders op Islam en de Moslims. Beredeneerd vanuit deze visie kunnen we stellen dat hij spreekt vanuit de vorm van Pars pro toto, wat betekent dat iemand een deel benoemt om het geheel aan te duiden. De Marokkaan in wilders retoriek staat voor alle Turken, Somaliërs, Palestijnen, Afghanen, Irakezen etc…. iedereen met een Islamitische afkomst; dus de Moslims. Laat er derhalve niet één niet-Marokkaanse Moslim de schijn hebben dat hij of zij gewaarborgd is van zijn aanval. Het is een aanval op Islam en op de Moslims.

Bovendien betekent een uiting van haat bij voorbaat al dat men de controle over de rede heeft verloren. En wanneer men eenmaal de rede verliest, verliest men hiermee alle nuances. En wanneer men alle nuances verliest zal uiteindelijk iedere Moslim in hun optiek een Marokkaan zijn. En zal een dergelijke uitspraak die lijkt gericht te zijn op een bepaalde etniciteit in de realiteit uitwijzen dat het gericht is op alle Moslims ongeacht hun afkomst. 

En de implicaties van een dergelijk uitspraak zal ons allen raken, ongeacht afkomst, zoals de veiligheid van onze zusters, onze gebedshuizen, en alles wat voor ons heilig is. Terwijl het beschermen van zaken als  je eer en je bezit een verplichting is vanuit Islam, wat deze kwestie een religieuze kwestie maakt en geen nationalistische kwestie.

Daarom hopen we dat onze Marokkaanse broeders en zusters dit voor ogen hebben en bewegen vanuit hun Islamitische plichtsbesef. 

Alle Moslims dienen op te staan tegen dit soort aanvallen. Maar wel volgens de manieren die Islam goedkeurt en zonder te vallen in de valkuilen van de vijanden van Islam. De grootste valkuil is namelijk dat men denkt dat deze Islamhetze toe te schrijven is aan enkel Wilders. En niet beseft dat de doelen van de gevestigde politieke orde parallel loopt met wilders idealen maar dat zij enkel in de manieren van elkaar verschillen. Ik kon het zelf niet beter uitdrukken dan Peter R. De Vries aangaande de politiek en Wilders: "Probleem van de politiek is ook dat zij achter de schermen nog steeds joviaal met ‪#‎Wilders‬‬‬‬ omgaan. Alsof het een spel is. Dat is het niet!" 

In het licht van het bovenstaande dient men ook de Twitter actie met de hashtag #bornhere te beoordelen. Het werd geïnitieerd door een paar Celebrity Marokkanen met weinig naseeb van Islam die een selfie hebben gemaakt met het Nederlands paspoort om een statement te maken. Een statement maken is goed maar waarom met een Nederlands paspoort? Vooral als men nagaat dat het beleid van de overheid en het gevestigde politieke klimaat hebben geleidt tot Islamofobie in Nederland. Het was het Nederlandse “rechtssysteem” die wilders eerder vrijsprak en hem een vrijbrief gaf om door te gaan met zijn aanvallen op onze Profeet (saw) de Koran, en op alles dat ons lief is. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting mag in Nederland alles gezegd worden over Islam.    

Nu waarom zouden we dan met trots moeten poseren met een Nederlands paspoort in onze handen? Welke statement geven we dan af? Je accepteert mij niet maar ik zal zolang doorgaan totdat jij mij accepteert? Is dit geen uiting van een verslagen mentaliteit? Zou het gehele beleid t.a.v. Islam en de Moslims niet bekritiseerd en uitgedaagd moeten worden door de Moslimgemeenschap als een enkele vuist? 

 

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Nederland

Hizb ut Tahrir Nederland