TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De Islamitische Persoonlijkheid

Islam heeft een complete oplossing aan de mens gegeven om voor zichzelf een specifieke persoonlijkheid te ontwikkelen die zich onderscheidt van alle andere persoonlijkheden. Met de Islamitische ‘aqieda heeft ze heeft ze haar ideeën behandelt door een intellectuele basis (qaa’ida fikriyyah) te creëren waarop haar ideeën gebouwd worden en waarop haar concepten gevormd worden. Ze onderscheidt dus het juiste idee van het incorrecte idee door het idee te toetsen aan de islamitische ‘aqieda en haar dus gebruikt als een intellectuele maatstaf waaraan alle ideeën getoetst kunnen worden. Dus zijn ‘aqliyyah wordt gebouwd op de ‘aqieda welke hem voorziet van een onderscheidende mentaliteit en een juiste basis voor ideeën. Het beschermt de mens derhalve tegen incorrecte ideeën en stelt hem in staat om correct in zijn ideeën te zijn en compleet in zijn begrip over hen.

Lees meer...

Rizq is enkel in de handen van Allah (swt)

Rizq is niet eigenaarschap (milkiyya) maar een geschenk. Het woord razaqa betekent ‘geven’. Eigenaarschap betekent et bezit over iets middels één van de middelen die door de sjaria is toegestaan. De rizq kan halaal (wettig) of haraam (onwettig) zijn. Allen worden rizq genoemd. Het geld dat dus door de gokker van een ander gewonnen wordt middels een gokwedstrijd is rizq, omdat het geld is dat Allah (swt) aan iedere persoon geeft die één van de omstandigheden volgt waarin geld verkregen wordt.

Lees meer...

Lokale initiatieven

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië