TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Welgemeend advies aan de Moslims - Okay Pala

De blik van een Moslim naar zijn Moslimbroeder dient te alle tijden gepaard te gaan met Hoesnoe Dhan (goede vermoedens). We dienen ons te focussen op de goede kanten van onze gemeenschap en dienen de minder goede kanten met wijsheid en juiste advies te corrigeren. 

Daarom mijn advies om onze Moslimbroeders van Marokkaanse achtergrond die zich nu ageren tegen de uitspraken van wilders niet te bestempelen als nationalisten omdat ze eerder bijna niets hebben gedaan toen onze Profeet (saw) beledigd werd of toen wilders opriep om de Koran te verbieden in moskeeën en huizen maar nu wel in actie komen wanneer hun ‘Marokkaan zijn’ aangevallen wordt. 

Alhoewel het op eerste gezicht zo lijkt te zijn dienen we dieper te graven omwille van Allah (swt). 

Lees meer...

Leiding en Dwaling (Hoeda wa Dalaala)

Hoeda betekent taalkundig ‘Rashaad (integriteit van gedrag)’ en ‘Dalaalah (de weg wijzen)’. Er wordt gezegd; ‘hij wees hem naar de dien’ wat wil zeggen ‘hij leidde hem naar Leiding’, en ‘ik wees hem de weg en het huis’ wat wil zeggen ‘ik informeerde hem’. Dzalaal is het tegenovergestelde van Rashaad. Hidaajah, volgens de Shar'a, is geleid te worden tot Islam en erin te geloven. En Dzalaal, volgens de Shar'a is afwijking van Islam. Hiernaar verwijst de uitspraak van de Profeet (saw): “Voorwaar mijn Ummah zal het niet eens worden over dhalaalah.” Allah (swt) heeft het Djannah (Paradijs) voor de moehtadien (degenen met Hidaajah) en het Naar (Vuur) voor de Dhaalleen (degenen met dwaling) gemaakt. Dat wil zeggen, Allah (swt) zal de moehtadi (degene met Hidaajah) belonen en zal de dzaall (degene met dwaling) bestraffen. Dus de  relatie van beloning of bestraffing met Hoedaa of Dzalaal wijst erop dat Hidaajah en Dzalaal van de handelingen van de mens zijn en niet van Allah (swt). Als ze kwamen van Allah (swt) vanwaar dan de beloning voor Hidaajah en de bestraffing voor Dzalaal? Omdat dit er toe leidt onrecht (Dzulm) toe te schrijven aan Allah (swt), daar als Hij iemand straft die Hij heeft laten dwalen, Hij hem onrecht heeft aan gedaan. Hij is hier ver verheven boven, Hij (swt) zei:

"En uw Heer is in het geheel niet onrechtvaardig jegens Zijn dienaren." (VBK soera Foessilat 41, vers 46)

Lees meer...

Antwoorden op vragen: Islam en de westerse vrijheden

Een aantal weken terug kreeg ik in de aanloop naar het Islam debat dat plaatsvond op 13 oktober in de Balie, Amsterdam een vragenlijst toegestuurd van een journalist. De journalist wiens naam ik niet zal noemen staat bekend om zijn getinte en uiterst negatieve artikelen over Islam. Desalniettemin hebben we zijn vragen beantwoord maar we hebben later toch besloten deze vragen niet door te sturen vanwege zijn vijandige en vooringenomen standpunt over Islam. Nu het Islam debat achter de rug is en nog velen vragen zijn blijven liggen leek het ons relevant om de antwoorden op deze stereotype vragen m.b.t. Islam en de westerse vrijheden te publiceren voor het wijdere publiek.

Lees meer...

De Islamitische Persoonlijkheid

Islam heeft een complete oplossing aan de mens gegeven om voor zichzelf een specifieke persoonlijkheid te ontwikkelen die zich onderscheidt van alle andere persoonlijkheden. Met de Islamitische ‘aqieda heeft ze heeft ze haar ideeën behandelt door een intellectuele basis (qaa’ida fikriyyah) te creëren waarop haar ideeën gebouwd worden en waarop haar concepten gevormd worden. Ze onderscheidt dus het juiste idee van het incorrecte idee door het idee te toetsen aan de islamitische ‘aqieda en haar dus gebruikt als een intellectuele maatstaf waaraan alle ideeën getoetst kunnen worden. Dus zijn ‘aqliyyah wordt gebouwd op de ‘aqieda welke hem voorziet van een onderscheidende mentaliteit en een juiste basis voor ideeën. Het beschermt de mens derhalve tegen incorrecte ideeën en stelt hem in staat om correct in zijn ideeën te zijn en compleet in zijn begrip over hen.

Lees meer...

Lokale initiatieven

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië