×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Aan Geert Wilders, lid van het Nederlandse parlement

 

U hebt recentelijk zes vragen gericht aan het adres van het ministerie van justitie, en andere Nederlandse regeringsinstanties, met als doel het verbieden van Hizb ut-Tahrir, de wereldwijd opererende politieke partij. En aangezien dit doel voor u van groot belang is, zelfs beslissend is, en als onderdeel van uw politieke programma beschouwd kan worden, allen waar u bij vele gelegenheden uitdrukking heeft gegeven, hebben we besloten om u te antwoorden op uw vragen.

Echter, voordat we antwoord geven op uw vragen vragen wij van onze zeide u, nadat we uw vragen hebben gelezen, hoe wilt u dat we deze vragen beoordelen? Moeten we u vertrouwen of wantrouwen?

Als we u zouden vertrouwen, dan vrezen we dat we u moeten beschuldigen van onwetendheid, en als we u zouden wantrouwen, dan vrezen we dat we u moeten beschuldigen van bedrog. En beide karaktertrekken, onwetendheid en bedrog, passen niet bij uw hoedanigheid als parlementslid die zich presenteert als redder van het Nederlandse volk!

In elk geval zullen we uit deze genante positie treden waarin u ons en uzelf heeft gebracht, en het oordelen overlaten aan de mensen met verstand in dit land.

Met betrekking tot uw vragen die u heeft gericht aan het ministerie van justitie en andere Nederlandse regeringsinstanties:

 

1. Uw eerste vraag luidde: "Heeft u kennis genomen van het artikel 'Moslims, bestrijd democratie!'?"

Ons antwoord hierop is het volgende: dit is een artikel uitgegeven door het dagblad TROUW op 22-7-2005 als reactie op het boek "Het samenleven" uitgegeven door het Nederlandstalige blad "Expliciet", en is niets anders dan een smet op het blazoen van de Nederlandse journalistiek om wat het bevat aan leugens en verdraaiing van feiten. En wij verbazen ons over u als zijnde een parlementslid, drager van het heil: hoe kunt u Hizb ut-Tahrir willen veroordelen op basis van een krantenartikel, en niet op basis van de bron zelf, en dat is het boek zelf? Heeft u het gewraakte boek gelezen, zodat wanneer u een oordeel velt, u zeker weet dat dit een juist oordeel is?

Wij denken dat u een van de twee volgende mogelijkheden heeft gedaan. Of u heeft het boek gelezen, en u heeft er niets in gevonden wat uw doel zou kunnen rechtvaardigen, vandaar dat u het artikel van TROUW onderschrijft om de gevoelens te veroeren en om te kunnen provoceren. Of u hebt boekje niet gelezen, en u hebt het artikel van TROUW als betrouwbaar aangenomen, wat niets anders dan een schande is waneer u dan later kamervragen hieromtrent stelt.

 

2. In uw tweede vraag verwijst u ernaar dat volgens de AIVD Hizb ut-Tahrir door middel van "heimelijke en ondemocratische middelen" als doel heeft een islamitische staat te stichten, en u dat dit ook het doel van Hizb ut-Tahrir in Nederland is.

En ons antwoord hierop is het volgende: het stichten van de Islamitische Staat, de Khilafah, is het doel van Hizb ut-Tahrir in een land van de islamitische landen waar Hizb ut-Tahrir actief is,. Het stichten van een islamitische staat in Nederland echter, wij dagen u uit met bewijzen te komen dat dit het doel van Hizb ut-Tahrir is. Wij dagen u uit dit te bewijzen middels een willekeurige alinea, zin, of woord in onze intellectuele partijcultuur, in een van onze pamfletten, in een van onze boeken, en zelfs in de uitgaven van "Expliciet", dit laatste ondanks het feit dat het niet een blad van Hizb ut-Tahrir is.

Dit is uw kans, dus neemt u de uitdaging aan en bewijst u maar dat Hizb ut-Tahrir een islamitische staat in Nederland nastreeft. Wanneer u dit lukt zal iedereen geloven dat u niet de realiteit verdraait, dat u niet overdrijft, en dat u met uw genie de plannen van een partij die ten doel heeft de pilaren van de macht in Nederland te vernietigen, heeft blootgelegd.

 

3. In uw derde vraag legt u de nadruk op het feit dat Hizb ut-Tahrir actief is onder de Turkse gemeenschap in Nederland, en in alle onschuld stelt u de vraag; "bent u van mening dat dit een gevaar is voor de Nederlandse samenleving?"

 

En ons antwoord hierop is het volgende:

Ten eerste beperken de activiteiten van Hizb ut-Tahrir zich niet enkel tot de Turkse gemeenschap in Nederland, maar zij treedt in contact op met iedere moslim en niet-moslim in Nederland. Ten tweede, onder haar actie leden bevinden zich niet enkel Turken. Onder ons bevinden zich Arabieren, Nederlanders, Sri Lankezen, Ruandezen, en een nog zeer lange lijst andere etniciteiten. Ten derde, wij weten dat u het woord Turken met een doel benadrukt, een benadrukking die voortkomt uit de wens om negatieve gevoelens op te roepen, zeker als men weet wat uw standpunt is aangaande Turkije en de Europese Unie die u uitdrukt middels de leus: "de Europese Unie is groot genoeg, Turkije erin, Nederland eruit". En hiermee bedoelen we dat uw standpunt jegens de Turken in het algemeen zo helder is als de zon, en duidt op een platonische liefde. Wat dan als deze Turk lid wordt van Hizb ut-Tahrir, zonder twijfel verandert deze platonische liefde in een Shakespeariaanse!

Met betrekking tot uw vraag "bent u van mening dat dit een gevaar is voor de Nederlandse samenleving?" is het antwoord: Heer Geert, met name de Turken, en over het algemeen de moslims, zien u en degenen met u een gevaar voor de Nederlandse samenleving. Want u en uw groepje provoceert de moslims in hun basisidee en hun geloof, waarbij de daden van uw vriendin en lotgenoot Ayaan Hirsi Ali de moslims nog vers in het geheugen staan.

 

4. U vroeg ook of "een dergelijke radicaal-islamitische organisatie geen plaats mag hebben in de Nederlandse democratie?"

En ons antwoord hierop is het volgende:

Wanneer een lezer met verstand van democratie uw vraag zou lezen, dan zou hij deze als volgt begrijpen: "is er een plaats voor de democratie binnen de Nederlandse democratie?"

Democratie namelijk, democratische heer Geert, houdt een verzameling ondeelbare algemene waarden en concepten in, en wanneer dezen worden gesplitst en deels worden gelaten en deels worden uitgevoerd, dan is dit geen democratie meer. Daarom ook komt uw uitspraak "geen democratie met niet democraten" ten goede aan de "niet democratie". Dit idee houdt in dat democratie een ander niet de democratische ruimte biedt, maar enkel beschouwd zoals een dictator gewoon is een tegenstander te beschouwen. Dit enerzijds. Anderszijds houdt dit idee dat u adopteert, "geen democratie met niet democraten", in dat moslims gedwongen moeten worden de waarden en concepten van de westerse cultuur te accepteren, en dit houdt dus in dat u het idee van "assimileer of vertrek" adopteert. U wilt niet enkel dat de moslims zich houden aan de grondwet en de wetten van het land, u wilt dat de moslims hun geloof, hun cultuur, en hun waarden verlaten, en uw concepten adopteren - anders moeten ze het land verlaten. Is dit niet de dwang zelve?

 

5. Met betrekking tot de vijfde en zesde vraag; dezen draaien om de beschuldiging van Hizb ut-Tahrir van materiële handelingen.

En ons antwoord hierop is:

Ten eerste stelt u dat Hizb ut-Tahrir verantwoordelijk is voor diverse gewelddadige handelingen in andere landen. Meneer Geert, welke landen zijn dit dan? En waarom schaamt u zich om deze landen bij naam te noemen? Wij zien dat u zich schaamt om deze landen bij naam te noemen, te weten Rusland en Oezbekistan, aangezien u zeker weet dat beiden onbetrouwbaar zijn. Er is geen mens met verstand die twijfelt aan de ongeloofwaardigheid van zowel Rusland als Oezbekistan, en wat ze aan Hizb ut-Tahrir hebben toegschreven aan geweldadigheden bestaat geen enkel bewijs voor. Een stelling van ons ditmaal, onderschrijven door feitelijk alle mensenrechtenorganisaties. En als deze landen over een greintje geloofwaardigheid beschikten omtrent wat ze aan Hizb ut-Tahrir toeschrijven, waarom zijn de andere landen dan achtergebleven met een verbod op Hizb ut-Tahrir!

Ten tweede: het is van belang dat degene die beweert dat Hizb ut-Tahrir bij materiële handelingen betrokken is, dit ook bewijst. Zonder bewijzen blijft wat u zegt zoals men noemt "ouwe wijvenpraat". Wij roepen u dan ook openlijk op te zeggen dat u niets heeft gevonden dat bewijst dat Hizb ut-Tahrir betrokken is bij materiële handelingen, en dat u geen enkel rechtsgeldig bewijs heeft om de partij te verbieden, en dat u desondanks toch wilt dat Hizb ut-Tahrir verboden wordt. Op deze manier kunnen we nog enigzins respect voor deze mening hebben, aangezien die dan is ontdaan van insinuaties en vervalsing.

Uiteraard dienen we niet de essentie te vergeten waar dit probleem om draait, namelijk onze intellectuele weigering het idee van democratie te adopteren. Want u denkt dat Hizb ut-Tahrir de enige eenheid op deze wereld is die democratie afwijst. Als u echter de moeite zou nemen om te lezen, dan zou u erachter komen dat velen het democratische idee afwijzen en bekritiseren, ook vele westerse denkers zelf. Leest u bijvoorbeeld de werken van V. Pareto, en Mosca, en Robbert Michels, en C. Wright Mills die de "elite Theory" aanhangen, welke gebaseerd is op het plaatsen van de macht in de handen van een kleine elite van het volk. Mosca heeft deze theorie samengevat in een boek genaamd ‘The ruling class’ door te zeggen:

"In alle gereguleerde maatschappijen die beschikken over wat wordt genoemd regering, zijn de machthebbers, of beter degenen die over volmachten beschikken, altijd een minderheid. Daaronder zit een een laag met individuen die op geen enkele reele wijze participeren aan de macht, maar die er wel eraan onderworpen zijn. We kunnen dezen aanmerken als de laag die overheersd wordt."

En in dit kader stelt M. Duverger in zijn boek "Politiek partijen" voor om het protocol "regeren van het volk, door het volk" te vervangen door een ander dat meer met de werkelijkheid overeenkomt, namelijk "regeren van het volk door een elite van het volk".

Een van de moderne Britse filosofen, genaamd Ross Harrison, stelt zelfs in zijn boek "democratie":

"Als we de denkers een democratisch oordeel zouden laten vellen over democratie, in termen van aantallen voor en aantallen tegen, dan zou de democratie het verliezen."

Als we zouden willen, dan kunnen we nog meer schrijven, maar het voorgaaande is echter voldoende.

Verder wensen we enkel dat u voortaan zeker bent van uw informatie voordat u deze publiceert, Hizb ut-Tahrir heeft namelijk een vertegenwoordiger waarmee contact opgenomen kan worden. En deze persoon is bovengronds aanwezig, en niet ondergronds.

 

Hizb ut-Tahrir Nederland

5 Rajab 1426

10 Augustus 2005

 

Noot:

Schriftelijke vragen van het lid Wilders (Groep Wilders) aan de Ministers van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie en BZK betreffende de radicaal-islamitische organisatie Hizb ut Tahrir.

1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Moslims, bestrijd democratie!”?

2. Bent u van mening dat een partij dat als doel heeft een islamitische staat in Nederland te vestigen door middel van “heimelijke en ondemocratische middelen” nooit in Nederland mag bestaan? Zo nee, waarom niet?

3. Is het waar dat Hizb-ut-Tahrir aanhangers werft onder de Turkse gemeenschap in Nederland? Zo ja, bent u van mening dat dit een gevaar is voor de Nederlandse samenleving?

4. Bent u van mening dat een dergelijke radicaal-islamitische organisatie geen plaats mag hebben in de Nederlandse democratie? Zo nee, waarom niet?

5. Vindt u het niet ongelofelijk stuitend dat Hizb ut Tahrir, een partij dat in andere landen verantwoordelijk is voor gewelddadige aanslagen en in Duitsland is verboden omdat het antisemitisch is en vijandig staat tegenover de Grondwet, in Nederland mag bestaan?

6. Waarom is Hizb ut-Tahrir nog niet verboden in Nederland, terwijl in de AIVD-nota <Van Dawa tot Jihad> staat dat “er aanwijzingen zijn dat ook de in Nederland actieve internationale radicaal-islamitische organisatie Hizb ut Tahrir een dergelijke strategie van heimelijke jihad huldigt“?

 

Aan Geert Wilders, lid van het Nederlandse parlement.

 

U hebt recentelijk zes vragen gericht aan het adres van het ministerie van justitie, en andere Nederlandse regeringsinstanties, met als doel het verbieden van Hizb ut-Tahrir, de wereldwijd opererende politieke partij. En aangezien dit doel voor u van groot belang is, zelfs beslissend is, en als onderdeel van uw politieke programma beschouwd kan worden, allen waar u bij vele gelegenheden uitdrukking heeft gegeven, hebben we besloten om u te antwoorden op uw vragen.

Echter, voordat we antwoord geven op uw vragen vragen wij van onze zeide u, nadat we uw vragen hebben gelezen, hoe wilt u dat we deze vragen beoordelen? Moeten we u vertrouwen of wantrouwen?

Als we u zouden vertrouwen, dan vrezen we dat we u moeten beschuldigen van onwetendheid, en als we u zouden wantrouwen, dan vrezen we dat we u moeten beschuldigen van bedrog. En beide karaktertrekken, onwetendheid en bedrog, passen niet bij uw hoedanigheid als parlementslid die zich presenteert als redder van het Nederlandse volk!

In elk geval zullen we uit deze genante positie treden waarin u ons en uzelf heeft gebracht, en het oordelen overlaten aan de mensen met verstand in dit land.

Met betrekking tot uw vragen die u heeft gericht aan het ministerie van justitie en andere Nederlandse regeringsinstanties:

 

1. Uw eerste vraag luidde: "Heeft u kennis genomen van het artikel 'Moslims, bestrijd democratie!'?"

Ons antwoord hierop is het volgende: dit is een artikel uitgegeven door het dagblad TROUW op 22-7-2005 als reactie op het boek "Het samenleven" uitgegeven door het Nederlandstalige blad "Expliciet", en is niets anders dan een smet op het blazoen van de Nederlandse journalistiek om wat het bevat aan leugens en verdraaiing van feiten. En wij verbazen ons over u als zijnde een parlementslid, drager van het heil: hoe kunt u Hizb ut-Tahrir willen veroordelen op basis van een krantenartikel, en niet op basis van de bron zelf, en dat is het boek zelf? Heeft u het gewraakte boek gelezen, zodat wanneer u een oordeel velt, u zeker weet dat dit een juist oordeel is?

Wij denken dat u een van de twee volgende mogelijkheden heeft gedaan. Of u heeft het boek gelezen, en u heeft er niets in gevonden wat uw doel zou kunnen rechtvaardigen, vandaar dat u het artikel van TROUW onderschrijft om de gevoelens te veroeren en om te kunnen provoceren. Of u hebt boekje niet gelezen, en u hebt het artikel van TROUW als betrouwbaar aangenomen, wat niets anders dan een schande is waneer u dan later kamervragen hieromtrent stelt.

 

2. In uw tweede vraag verwijst u ernaar dat volgens de AIVD Hizb ut-Tahrir door middel van "heimelijke en ondemocratische middelen" als doel heeft een islamitische staat te stichten, en u dat dit ook het doel van Hizb ut-Tahrir in Nederland is.

En ons antwoord hierop is het volgende: het stichten van de Islamitische Staat, de Khilafah, is het doel van Hizb ut-Tahrir in een land van de islamitische landen waar Hizb ut-Tahrir actief is,. Het stichten van een islamitische staat in Nederland echter, wij dagen u uit met bewijzen te komen dat dit het doel van Hizb ut-Tahrir is. Wij dagen u uit dit te bewijzen middels een willekeurige alinea, zin, of woord in onze intellectuele partijcultuur, in een van onze pamfletten, in een van onze boeken, en zelfs in de uitgaven van "Expliciet", dit laatste ondanks het feit dat het niet een blad van Hizb ut-Tahrir is.

Dit is uw kans, dus neemt u de uitdaging aan en bewijst u maar dat Hizb ut-Tahrir een islamitische staat in Nederland nastreeft. Wanneer u dit lukt zal iedereen geloven dat u niet de realiteit verdraait, dat u niet overdrijft, en dat u met uw genie de plannen van een partij die ten doel heeft de pilaren van de macht in Nederland te vernietigen, heeft blootgelegd.

 

3. In uw derde vraag legt u de nadruk op het feit dat Hizb ut-Tahrir actief is onder de Turkse gemeenschap in Nederland, en in alle onschuld stelt u de vraag; "bent u van mening dat dit een gevaar is voor de Nederlandse samenleving?"

En ons antwoord hierop is het volgende:

Ten eerste beperken de activiteiten van Hizb ut-Tahrir zich niet enkel tot de Turkse gemeenschap in Nederland, maar zij treedt in contact op met iedere moslim en niet-moslim in Nederland. Ten tweede, onder haar actie leden bevinden zich niet enkel Turken. Onder ons bevinden zich Arabieren, Nederlanders, Sri Lankezen, Ruandezen, en een nog zeer lange lijst andere etniciteiten. Ten derde, wij weten dat u het woord Turken met een doel benadrukt, een benadrukking die voortkomt uit de wens om negatieve gevoelens op te roepen, zeker als men weet wat uw standpunt is aangaande Turkije en de Europese Unie die u uitdrukt middels de leus: "de Europese Unie is groot genoeg, Turkije erin, Nederland eruit". En hiermee bedoelen we dat uw standpunt jegens de Turken in het algemeen zo helder is als de zon, en duidt op een platonische liefde. Wat dan als deze Turk lid wordt van Hizb ut-Tahrir, zonder twijfel verandert deze platonische liefde in een Shakespeariaanse!

Met betrekking tot uw vraag "bent u van mening dat dit een gevaar is voor de Nederlandse samenleving?" is het antwoord: Heer Geert, met name de Turken, en over het algemeen de moslims, zien u en degenen met u een gevaar voor de Nederlandse samenleving. Want u en uw groepje provoceert de moslims in hun basisidee en hun geloof, waarbij de daden van uw vriendin en lotgenoot Ayaan Hirsi Ali de moslims nog vers in het geheugen staan.

 

4. U vroeg ook of "een dergelijke radicaal-islamitische organisatie geen plaats mag hebben in de Nederlandse democratie?"

En ons antwoord hierop is het volgende:

Wanneer een lezer met verstand van democratie uw vraag zou lezen, dan zou hij deze als volgt begrijpen: "is er een plaats voor de democratie binnen de Nederlandse democratie?"

Democratie namelijk, democratische heer Geert, houdt een verzameling ondeelbare algemene waarden en concepten in, en wanneer dezen worden gesplitst en deels worden gelaten en deels worden uitgevoerd, dan is dit geen democratie meer. Daarom ook komt uw uitspraak "geen democratie met niet democraten" ten goede aan de "niet democratie". Dit idee houdt in dat democratie een ander niet de democratische ruimte biedt, maar enkel beschouwd zoals een dictator gewoon is een tegenstander te beschouwen. Dit enerzijds. Anderszijds houdt dit idee dat u adopteert, "geen democratie met niet democraten", in dat moslims gedwongen moeten worden de waarden en concepten van de westerse cultuur te accepteren, en dit houdt dus in dat u het idee van "assimileer of vertrek" adopteert. U wilt niet enkel dat de moslims zich houden aan de grondwet en de wetten van het land, u wilt dat de moslims hun geloof, hun cultuur, en hun waarden verlaten, en uw concepten adopteren - anders moeten ze het land verlaten. Is dit niet de dwang zelve?

 

5. Met betrekking tot de vijfde en zesde vraag; dezen draaien om de beschuldiging van Hizb ut-Tahrir van materiële handelingen.

En ons antwoord hierop is:

Ten eerste stelt u dat Hizb ut-Tahrir verantwoordelijk is voor diverse gewelddadige handelingen in andere landen. Meneer Geert, welke landen zijn dit dan? En waarom schaamt u zich om deze landen bij naam te noemen? Wij zien dat u zich schaamt om deze landen bij naam te noemen, te weten Rusland en Oezbekistan, aangezien u zeker weet dat beiden onbetrouwbaar zijn. Er is geen mens met verstand die twijfelt aan de ongeloofwaardigheid van zowel Rusland als Oezbekistan, en wat ze aan Hizb ut-Tahrir hebben toegschreven aan geweldadigheden bestaat geen enkel bewijs voor. Een stelling van ons ditmaal, onderschrijven door feitelijk alle mensenrechtenorganisaties. En als deze landen over een greintje geloofwaardigheid beschikten omtrent wat ze aan Hizb ut-Tahrir toeschrijven, waarom zijn de andere landen dan achtergebleven met een verbod op Hizb ut-Tahrir!

Ten tweede: het is van belang dat degene die beweert dat Hizb ut-Tahrir bij materiële handelingen betrokken is, dit ook bewijst. Zonder bewijzen blijft wat u zegt zoals men noemt "ouwe wijvenpraat". Wij roepen u dan ook openlijk op te zeggen dat u niets heeft gevonden dat bewijst dat Hizb ut-Tahrir betrokken is bij materiële handelingen, en dat u geen enkel rechtsgeldig bewijs heeft om de partij te verbieden, en dat u desondanks toch wilt dat Hizb ut-Tahrir verboden wordt. Op deze manier kunnen we nog enigzins respect voor deze mening hebben, aangezien die dan is ontdaan van insinuaties en vervalsing.

Uiteraard dienen we niet de essentie te vergeten waar dit probleem om draait, namelijk onze intellectuele weigering het idee van democratie te adopteren. Want u denkt dat Hizb ut-Tahrir de enige eenheid op deze wereld is die democratie afwijst. Als u echter de moeite zou nemen om te lezen, dan zou u erachter komen dat velen het democratische idee afwijzen en bekritiseren, ook vele westerse denkers zelf. Leest u bijvoorbeeld de werken van V. Pareto, en Mosca, en Robbert Michels, en C. Wright Mills die de "elite Theory" aanhangen, welke gebaseerd is op het plaatsen van de macht in de handen van een kleine elite van het volk. Mosca heeft deze theorie samengevat in een boek genaamd ‘The ruling class’ door te zeggen:

"In alle gereguleerde maatschappijen die beschikken over wat wordt genoemd regering, zijn de machthebbers, of beter degenen die over volmachten beschikken, altijd een minderheid. Daaronder zit een een laag met individuen die op geen enkele reele wijze participeren aan de macht, maar die er wel eraan onderworpen zijn. We kunnen dezen aanmerken als de laag die overheersd wordt."

En in dit kader stelt M. Duverger in zijn boek "Politiek partijen" voor om het protocol "regeren van het volk, door het volk" te vervangen door een ander dat meer met de werkelijkheid overeenkomt, namelijk "regeren van het volk door een elite van het volk".

Een van de moderne Britse filosofen, genaamd Ross Harrison, stelt zelfs in zijn boek "democratie":

"Als we de denkers een democratisch oordeel zouden laten vellen over democratie, in termen van aantallen voor en aantallen tegen, dan zou de democratie het verliezen."

Als we zouden willen, dan kunnen we nog meer schrijven, maar het voorgaaande is echter voldoende.

Verder wensen we enkel dat u voortaan zeker bent van uw informatie voordat u deze publiceert, Hizb ut-Tahrir heeft namelijk een vertegenwoordiger waarmee contact opgenomen kan worden. En deze persoon is bovengronds aanwezig, en niet ondergronds.

 

Hizb ut-Tahrir Nederland

5 Rajav 1426

10 Augustus 2005

 

Noot:

Schriftelijke vragen van het lid Wilders (Groep Wilders) aan de Ministers van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie en BZK betreffende de radicaal-islamitische organisatie Hizb ut Tahrir.

1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Moslims, bestrijd democratie!”?

2. Bent u van mening dat een partij dat als doel heeft een islamitische staat in Nederland te vestigen door middel van “heimelijke en ondemocratische middelen” nooit in Nederland mag bestaan? Zo nee, waarom niet?

3. Is het waar dat Hizb-ut-Tahrir aanhangers werft onder de Turkse gemeenschap in Nederland? Zo ja, bent u van mening dat dit een gevaar is voor de Nederlandse samenleving?

4. Bent u van mening dat een dergelijke radicaal-islamitische organisatie geen plaats mag hebben in de Nederlandse democratie? Zo nee, waarom niet?

5. Vindt u het niet ongelofelijk stuitend dat Hizb ut Tahrir, een partij dat in andere landen verantwoordelijk is voor gewelddadige aanslagen en in Duitsland is verboden omdat het antisemitisch is en vijandig staat tegenover de Grondwet, in Nederland mag bestaan?

6. Waarom is Hizb ut-Tahrir nog niet verboden in Nederland, terwijl in de AIVD-nota <Van Dawa tot Jihad> staat dat “er aanwijzingen zijn dat ook de in Nederland actieve internationale radicaal-islamitische organisatie Hizb ut Tahrir een dergelijke strategie van heimelijke jihad huldigt“?

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië