TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

‘Samen tegen anti-Islambeleid’

Nederland is de afgelopen weken getuige geweest van een reeks opvallende gebeurtenissen, waarvan sommige verstrekkende gevolgen hebben gehad. Het verbod op het zwaaien met een Islamitische vlag. De oproep van politici om harder op te treden tegen zogenaamde “haatimams” en hen de toegang te weigeren, het pamflet van het CDA waarin zij oproept om de Moslims in de gaten te houden, arrestatie van twee Moslimmannen uit Den Haag, arrestatie van twee gezinnen uit Huizen waarbij hun paspoorten zijn ingenomen en hun kinderen, waaronder een baby van acht maanden oud, van hen af zijn genomen om geen andere reden dan de verdenking dat zij mogelijk naar Syrië zouden afreizen. 

Maar dit is nog niet alles. Het kabinet heeft in het maatregelenpakket “Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme” nog meer duidelijk gemaakt wat voor draconische maatregelen er genomen moeten worden tegen Moslims waarvan er een vermoeden bestaat dat zij “radicaal” kunnen worden of “radicaal” zijn geworden of een uitreis willen maken naar het buitenland om deel te nemen aan de gewapende strijd. Een aantal van deze repressieve maatregelen staan vermeld onder het preventief aanpakken en tegengaan van een zogenaamde voedingsbodem voor “radicalisering”. Hierin wordt aangemoedigd om Moslims offline of online aan te geven als zij worden verdacht van radicalisme of jihadisme. En onderwijsinstellingen worden aangemoedigd om Moslims in de gaten houden als zij hen verdenken van radicalisering. Moskeeën en imams worden verplicht gesteld om hun eigen achterban te monitoren en de Nederlandse versie van Islam te onderwijzen etc…

Deze punten komen erop neer dat iedere Moslim waarvan ook maar enig vermoeden is dat hij of zij “radicaliseert” vervolgd kan worden. Want wie zal deze vermoedens gaan definiëren? En wanneer zal een persoon beschouwd worden als “radicaal” en wanneer niet? En als zij “radicaal” zijn betekent dit dat zij bestreden moet worden? 

Het handelen van de overheid op basis van niets anders dan enkel verdenkingen is de ultieme belichaming van wetteloosheid en dictatoriaal gedrag waarbij andersdenkenden het moeten ontgelden. Ook is voor eenieder duidelijk dat dit maatregelen zijn die niet enkel Moslims treffen die zogenaamd “extremistisch” zijn, maar dat het alle Moslims in Nederland treft, omdat zij allemaal door het zijn van een Moslim in deze doelgroep vallen en potentiële “extremisten” en “radicalen” zijn. De overheid heeft dus een grote stap genomen waarin zij niet het doen, maar het denken van de Moslims aan banden willen leggen. Ieder weldenkend mens zal zich op basis hiervan afvragen: is Nederland, dat beweert een rechtsstaat te zijn, veranderd in een onderdrukkende politiestaat? En keert Nederland, dat beweert een democratie te zijn, op deze wijze niet terug naar de tijden van de processen van de inquisitie?

Deze maatregelen die geadopteerd zijn door de Nederlandse overheden zijn onrechtvaardige, repressieve maatregelen; omdat deze gebaseerd zijn op de aanname dat iedere Moslim een terrorist is totdat hij het tegendeel bewijst. En daarom verwerpen wij, Hizb ut Tahrir Nederland, het onrecht dat de Moslims aangedaan wordt in dit land, de repressieve maatregelen die iedere Moslim in staat van beschuldiging en vervolging stelt. En daarom zijn wij de campagne begonnen “Samen tegen anti-Islambeleid” en roepen wij alle Moslims op, mannen en vrouwen, jong en oud, om deel te nemen aan deze campagne om deze vijandelijke houding van de politiestaat tegen ons en onze kinderen te stoppen.

"Behalve zij die geloven en goede werken doen, en Allah vaak gedenken, en zich verdedigen nadat hun onrecht is aangedaan, maar de onrechtvaardigen zullen weldra weten welke wending hun zaken zullen nemen." (VBK Soera  Asj Sjoearaa 26, ayah 227)

 

Hizb ut Tahrir Nederland - Europa

13 Dhoel Qidda 1435 H

5 September 2014 M

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië