Logo

بسم الله الرّحمن الرّحيم

In naam van Allah, de Barmhartige, Erbarmer.

"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ"

“De Moslim is de broeder van de Moslim, hij doet hem geen onrecht aan en verraadt hem niet”

Wat zich in Nederland afspeelt, is niet iets wat enkel een groep of deel van de moslims aangaat, maar gaat de hele Moslimgemeenschap aan. Want de repressieve maatregelen die de Nederlandse overheid genomen heeft, hebben tot doel om de bronnen van de religie uit te drogen en om de Islamitische identiteit van de Moslims te verminken. En ondanks alles, stel dat we hypothetisch aan zouden nemen dat wat gaande is in Nederland aan willekeurige arrestaties, het afnemen van de kinderen van mensen, dat dit verband houdt met een groep onder de moslims en niet de moslims als geheel, wat zou dan het standpunt moeten zijn van de Moslim jegens deze gebeurtenissen? Schrijft de wet van Allah (of wat sommigen noemen het credo van al walaa’ wal baraa’) de Moslim voor om zijn broeders te ondersteunen of om deze aan zijn lot over te laten?

 

De Profeet (saw) heeft gezegd:                     "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ"

“De Moslim is de broeder van de Moslim, hij doet hem geen onrecht aan en verraadt hem niet”. En ghoedlaan in deze context, het verraden, daarmee wordt bedoeld dat hij niet in zijn lijden wordt gelaten zonder hem te helpen.

 

En in een overlevering:                                     "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُه"

“De Moslim is de broeder van de Moslim, hij doet hem geen onrecht aan levert hem niet uit”

En de betekenis van “la joeslimoeh” betekent dat hij hem niet overlevert aan het onrecht. Het Goddelijke oordeel verplicht de Moslim dat hij de Moslim ondersteunt en hem helpt in het afwenden van het onrecht.

 

En op deze basis conformeert Hizb ut Tahrir zich aan het Goddelijke oordeel, en is tegen het onrecht in het gareel gekomen, en heeft de zaak van de Moslims toegeëigend om hen, hun eer en religie te verdedigen. En vereist de verdediging door Hizb ut Tahrir van de Islam en de Moslims dat Hizb ut Tahrir ondersteund wordt in deze of dat deze wordt verlaten? En is hetgeen wat bepaalde moslims doen, zoals het oproepen om de campagne van Hizb ut Tahrir ter verdediging en ondersteuning van de Moslims te boycotten, is dat in het belang van Islam, of in het belang van koefr?

 

Stel dat we zouden aannemen dat een groep in het westen, waarmee een groep onder de moslims het niet eens is met bepaalde meningen van deze groep, en dat deze groep enkel opstaat om de belangen van de moslims te verdedigen in een situatie waarin de meeste moslims zich stilhouden uit angst of om eigen lijfbehoud. Moet dan vanuit het oogpunt “al walaa’ wal baraa’” de Moslim waarmee je van mening verschilt worden ondersteund, of moet de ongelovige worden ondersteund? En is het een onderdeel van de methode van Ahl oes Soennah – zoals Ibn Taymiyyah stelt -  “Dat zij de koefr en de mensen van koefr niet mogen prefereren boven degenen die met een innovatie of iets dergelijks komen.” Of doen zij het tegengestelde en denken zij Allah te aanbidden door de ongelovige te ondersteunen tegen de Moslim die het juist opneemt voor Islam en de Moslims?

 

Geachte Moslims in Nederland:

Jullie staan op dit moment niet voor de keus omtrent verschillende meningen binnen de Islam, maar jullie staan voor de keuze tussen Islam en kufr; wanneer de kwestie aankomt op het verbod van de vlag van de shahada, van La Illaha illa Allah Mohammad rasoel Allah, dan is dit ons begrip van de situatie, het besef van de werkelijke strijd waarvoor we staan. De situatie gaat dus niet slechts een groep of deel van de Moslims aan, of een bepaalde partij, maar gaat ons allen aan als Moslims die samenkomen onder de shahada. Dus drijft de verdediging van de vlag van tawhied ons niet tot eenheid?

 

En Allah (swt) zegt:

{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}

 

En redetwist niet met elkander, anders zult u ontmoedigt worden en uw kracht zal vergaan. En weest geduldig, voorzeker Allah is met de geduldigen. (VBK soera Al-Anfaal, ayah 46)

 

Hizb ut Tahrir                                                                                                                                                     29 Dhoel Qiddah 1435 h

 

Nederland – Europa                                                                                                                                        24-09-2014 m

Hizb ut Tahrir Nederland