Logo

Adviesnota aan Al Azhar Asj Sjarief

 

Adviesnota aan Al Azhar Asj Sjarief

Betreffende “Het Al Azhar Document”

 

De Boodschapper (saw) heeft gezegd:

 

(الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ :لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)

“De Dien in Nasieha (advies)” Wij zeiden: “Jegens wie?” Hij zei: “Jegens Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de imams van de Moslims en hun gewone mensen.” [Moeslim]

 

Edele broeder/geleerde, Dr Ahmad at Tayib van al Azhar,

 

Edele broeders/gedistingeerde ’oelamaa’ van Al Azhar,

 

 

Assalaamoe ‘Alajkoem wa Rahmatoellahi wa Barakaatoehoe,

 

Verschillende kranten in Egypte hebben het document van Al Azhar Asj Sjarief gepubliceerd, de liberale en democratische partijen waren snel om het te steunen bij andere staatsinstituties en organen, evenals waarmee het vergezeld werd aan instemmende acties van verschillende sectoren, opdat het Al Azhar document de basis legt voor een civiele staat.

Omdat Hizb ut Tahrir van de Oemma is en met haar en onder haar werkt, en het politieke werk verricht daar het dit beschouwd als Shari’ taak, en omdat wij dat vonden in het document wat Islam tegenspreekt en Allah (swt) boos maakt, door jullie steun aan en oproep tot de vestiging van de nationale grondwettelijke democratische moderne staat, en het bevestigen van internationale resoluties en verdragen, hiervan hebben de mensen ten tijde van het voormalige regime niet eens getuigd, moesten wij aldus in actie komen omwille van ons pact met Allah (swt) dat wij Hem eren met deze nota van adviezen, en Allah vragen jullie harten ontvankelijk te maken en te openen voor jullie, opdat jullie zullen zegevieren in dit leven en het volgende, en wij allen hopen dat jullie het zullen bestuderen, het is een gewichtige kwestie, en wordt opgesomd in het volgende:

1. De staat van de Sjari’a is de Khilafah Staat, in vorm, naam en regeersysteem, de moslims kenden niet anders sinds de tijd van de Boodschapper (saw) totdat het koloniale Kaafir Westen haar vernietigde in Istanboel met de handen van Moestafa Kamaal Ataturk in het jaar 1924. De Khilafah en haar vernietiging vereisen de terugkeer ervan voor het hervatten van het Islamitische Leven en de moslims en niet-moslims te voorzien van haar rechtvaardigheid en zorg, welke niet enkel de problemen van Egypte zal oplossen maar die van heel de wereld. De leerstelling die nog steeds word onderwezen in de colleges van Al Azhar voorziet in de verplichting van Khilafah en de verplichting van het aanstellen van een rechtvaardige Imaam. Hij (saw) zei:

 

"ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت"

“Dan zal er Khilafah zijn volgens de methode van het Profeetschap, toen zweeg hij.”

 

2. Democratie is een Westers woord, waarvan de ‘Aqiedah de scheiding van de dien van de staat is, het is het regeersysteem in de kapitalistische ideologie, en houdt het regentschap van het volk voor het volk met de wetgeving van het volk in. Dus de bron van alles ervan is de mens en het heeft geen relatie met de openbaring of de dien, aldus is democratie – welke het Westen gebracht heeft naar de landen van de moslims – een koefr systeem welke geen relatie heeft met Islam, in de verste verte niet. Het is volledig tegenstrijdig met de ahkaam van Islaam in de algemeenheden en details, en inzake de bron waarvan het komt, de ‘Aqiedah waarvan het ontstond, de bron waarop het gebaseerd is, en de ideeën en systemen waarmee het is gekomen. Zodoende is het Haraam dit te nemen, te implementeren of tot op te roepen. We presenteren u een boek over democratie dat dit gedetailleerd uit een zet.

3. De grondwet die is gebaseerd op deze democratie is de basis van de moderne seculiere staat die de dien scheid van de staat, in dit is evident in de wetten en artikelen van de grondwet welke het voormalige regime gebruikte net zoals de Hoge Raad van de Gewapende Strijdkrachten dat nu doet. Kijk bijvoorbeeld naar de wet voor politieke partijen, decreet van wet nummer 12 van het jaar 2011 die deze raad heeft gewijzigd, hieronder is artikel nummer vier van wetnummer 40 van het jaar 1977 vervangen, specifiek voor het systeem voor politieke partijen, met nieuwe artikelen , waaronder “Ten derde- de partij mag geen principes, programma of activiteiten uitvoeren noch zijn leiders en leden kiezen op religieuze (dienie) basis.” De details van deze wetten en artikelen zorgen ervoor dat het een democratische partij moet zijn die de dien scheid van de politiek, nog meer dan het geval was tijdens het vorige regime. Of bijvoorbeeld  het decreet van wet nummer 11 van het jaar 2011 ter wijziging van een aantal oordelen van de straffenwet nummer 58 uit het jaar 1937 artikel 267 “van een vrouw zonder haar toestemming is strafbaar met de dood of levenslange gevangenisstraf” …! De misdaad is dat het zonder haar toestemming is. Stelt dit jullie tevreden, oh grote geleerden?!! Is dit niet de democratie die het Westen voor ons wilt?! Dan betekent dit expliciet de algehele uitsluiting van Islam in het regeren, hoe kan Al Azhar deze basis steunen met zijn document, dit is de moderne democratische staat, terwijl Allah (swt) heeft gezegd:

 

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم)

“En oordeel tussen hen volgens wat Allah heeft geopenbaard en volgt niet hun begeerten” (VBK al Maa’ida, ayah 49)

 

We presenteren u een alomvattende gedetailleerde Islamitische grondwet, elk artikel daarin wordt gevolgd door de redenen (bewijzen) ervoor en deze is geschikt om direct geïmplementeerd te worden.

4. Wat betreft de bevestiging van de internationale revoluties en verdragen, dit is een expliciete erkenning door Al Azhar Asj Sjarief welke erkenning van ‘Israel’ inhoudt, het aangaan van banden ermee en het voorzien van natuurlijk gas, terwijl deze Al Masdjd Al Aqsa bezet naast de bezetting van het gezegende Islamitische gebied wiens bevrijding verreist is. Deze loyaliteit eraan houdt eveneens de acceptatie in van alle resoluties van de Verenigde Naties en diens onderdrukking van de rechten van de moslims op verschillende plaatsen op de wereld, en specifiek van de Veiligheidsraad, welke gecontroleerd wordt door Amerika en de grote staten.

5. Het is enkel de Sjari’a waaraan loyaliteit vereist is, evenals het refereren ernaar en het implementeren ervan de Sjar’ van Allah is. Het is verboden (Haraam) voor ons dat wij loyaal zijn aan, regeren volgens of refereren naar internationale wetgeving en haar bepalingen die Islam publiekelijk dag en nacht aanvallen.

 

(أفحكم الجاهلية يبغون)

“Wensen jullie het oordeel van Djaahilijja?” (VBK al Maa’ida, ayah 50)

 

De zonen van Egypte hebben hun bloed geofferd en een revolutie opgezet om het voormalige regime ten val te brengen, welke het land en de gewassen en het vee van jullie volk teisterde met corruptie. En hebben het van haar plaats gehaald met haar personen, vormen, namen, grondwet, oordelen en wetten, om veiligheid en rechtvaardigheid te krijgen evenals een fatsoenlijk leven voor alle mensen van Al Kinaana (Egypte), zoals het was in de dagen van de eerste Khilafah Rashida staat. En niet om het te vervangen door een zelfde regime gebaseerd op de seculiere democratische en kapitalistische basis, welke de dien van de staat scheid, welke vasthoudt aan de inhoud en de vorm en stijl veranderd, en de lof van Allah prijst evenals de Joodse Staat, welke ons de onderdrukking, vernedering, armoede en ongenade hebben gebracht.

Zodoende is het verplicht op jullie dat jullie daarnaar refereren en dit document opheffen, door wat erin is aan misleiding van de mensen die met vertrouwen kijken naar Al Azhar en haar ‘oelamaa. Welke het grote kennisinstituut is, daar de ‘oelamaa de erfgenamen zijn van de Profeten. Jullie zijn welbekend met genoemde Ahkaam Sjari’a en bewijzen, stop niet bij dit punt, integendeel, verzoek de Hoge Raad van de Gewapende Strijdkrachten tot het aankondigen van de twee Khilafah Rashida Staat, opdat jullie zullen zegenvieren met het goede in dit leven en het volgende. Leiders komen en gaan, maar de Hemel en de Hel duren voort, en de belofte van Allah voor overwinning en bekrachtiging staat vast. Moge Allah deze dien eren, en op die dag zullen de moslims zich verheugen met de overwinning van Allah.

 

(يا أيُّها الّذين ءامَنوا أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمرِ مِنكمْ فإنْ تنازَعتمْ في شيءٍ فردّوهُ إلى اللهِ والرسولِ إنْ كُنتمْ تُؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخرِ ذلكَ خيرٌ وأحسنُ تأويلاً)

“O, jullie die geloven, gehoorzaam Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien u over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als u gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.” (VBK soera an Nisaa’, ayah 59)

 

Oh Allah wij hebben verkondigt, Oh Allah getuig

 

Hizb ut Tahrir

Wilaaja Egypte

 

02 Sja’baan 1432h

Overeenkomstig 03-07-2011m

Hizb ut Tahrir Nederland