×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Geachte moslims in Syrië. Het regime smeedt een complot tegen jullie en het leger om jullie uit elkaar te drijven, en Khilafah is de manier om jullie bloed te sparen en jullie rechten te verkrijgen

 

Het Syrische regime heeft een scenario verzonnen dat bestaat uit het volgende script; externe infiltranten, betaald door buitenlandse krachten, die willekeurig het vuur openen op de mensen met als doel tweespalt te zaaien tussen het volk en het leger (communiqué van het ministerie van binnenlandse zaken op 9-4-2011, oude regering).

En een bewapende opstand door gewapende salafistische groepen onder het voorwendsel van jihad om een Islamitisch emiraat te stichten, en heeft hen als "terroristen" bestempeld (communiqué van het ministerie van binnenlandse zaken op 18-4-2011, nieuwe regering)... En op basis van dit op touw gezette en doorgronde scenario heeft het regime een nieuwe slachting begaan in Dar'aa op 25-4-2011, een ontwikkeling die erop wijst dat het regime de zaak op militaire wijze wil oplossen in de gebieden waar protesten plaatsvinden, en het grove geweld wil hanteren om de wil van het volk te breken. Onder het voorwendsel dat er salafistische groepen zijn die op het punt staan om een Islamitisch emiraat uit te roepen en met medeweten van het Syrische regime is er een militair communiqué uitgebracht met de mededeling "de roep om hulp door de bewoners van Dar'aa gericht aan de strijdkrachten beantwoordend, om een einde te maken aan de moordpartijen en daden van vernieling gepleegd door de extremistische terroristische groepen, heeft het leger deze ochtend, de maandag 25-4-2011 ingegrepen in Dar'aa om de rust en orde te herstellen en het leven te normaliseren voor de bewoners". En de terugkeer naar het normale leven is middels het afsluiten van elektriciteit en communicatiemiddelen, om de bloedbaden die de veiligheidstroepen van plan zijn te plegen voor de buitenwereld af te schermen. En deze veiligheidstroepen hebben daadwerkelijk willekeurig het vuur geopend op de burgers, de wateropslagplaatsen vernield, en tientallen mensen vermoord en veelvouden daarvan verwond, en honderden mensen zijn opgepakt om verklaringen te verkrijgen om af te rekenen met de hoofden van het protest.

Dit scenario toont het plan van het Syrische regime om verdeeldheid te zaaien tussen het leger en het volk, en om het leger in te zetten aan de zijde van het regime in de confrontatie met het volk, onder het voorwendsel af te rekenen met het terrorisme, en om de claim van het regime te versterken, namelijk dat de wijdverbreide protesten, slechts beperkt zijn, en om een kader te creëren voor zowel het regime als de internationale gemeenschap om meedogenloos af te rekenen met deze protesten.

Wat het Syrische regime beweert zijn verzinsels, zoals we reeds gewend zijn van de vader van het heersende gebroed. En dit is niets nieuws, het regime staat reeds lang naakt, zelfs zonder schaamlapje, en heeft niemand aan haar zijde staan, behalve opportunisten met een zwakke psyché. Er zijn geen infiltranten en er is geen sprake van een gewapende opstand, noch is er sprake van terroristische groeperingen. Het betreft normale mensen, mannen, vrouwen en jongeren die over niets beschikken tegen de overweldigende overmacht die wordt ingezet, en dit is bewezen door de dagelijkse gebeurtenissen zoals we deze nu meemaken.

We staan dus voor een duivels plan verzonnen door het regime, en een smerig complot om een breuk te realiseren tussen de zonen van de Oemma, tussen het volk en haar zonen in het leger (zowel officieren als soldaten). En voor degenen die oprecht jegens Allah en Zijn Profeet zijn binnen het leger, willen we het volgende zeggen:

Het Syrische regime is voor alles een vijand van Allah, Zijn profeet, en de gelovigen, en dit regime wil jullie als instrument inzetten om uw familie en broeders onder het gelovige Syrische volk te onderdrukken.

Het is vanuit het Goddelijk oordeel niet toegestaan om moslims te doden, dit is een grote overtreding, en de Profeet (saw) heeft gezegd: "er is geen gehoorzaamheid aan een schepsel in het overtreden van de wet van de Schepper"

Het Syrische regime is degene die bevel geeft tot het doden van officieren en soldaten in het leger en niet de mensen. En het grootste bewijs zijn de verwondingen die het gevolg zijn van de martelingen die de gedode officieren vertonen, omdat zij de bevelen van het regime om de mensen te doden hebben genegeerd, en dit is strijdig met wat het regime probeert te vertonen.

Het regime heeft opzettelijk eenheden (officieren en soldaten) van hun thuisbases en dus hun families verwijderd, om de bevelen tot het vermoorden van de mensen te vergemakkelijken. En middels deze slinkse zet vermoorden de officieren en soldaten elkaars families.

Het regime wil vrede met de joodse staat, en Assad (vader en zoon) hebben veelvuldig aangegeven dat de vrede (met Israël), een "strategische keuze" is, en dat ze "vrede van de dapperen" willen. En de brutale claim door het regime, dat Syrië een land is dat de bezetting boycot en verzet pleegt tegen deze bezetting, een holle waardeloze is.

Het regime heeft het leger nog voor geen enkele oorlog ingezet, zelfs niet een eervolle om Palestina te bevrijden, of zelfs enkel de Golan waar de joodse bezetting op haar gemak vertoeft, te bevrijden, de bezetting die van de Golan pretparken en ressorts voor zichzelf heeft gemaakt. Sterker nog, het regime heeft dit leger enkel voor oneervolle zaken ingezet in buitengrenselijke oorlogen zoals in Libanon en Irak, voor het belang van de meesters van het regime in de Verenigde Staten van Amerika, en zet nu dit leger in tegen zijn eigen mensen onder het voorwendsel van het bestrijden van terreur.

Het regime heeft het leger opzettelijk verzwakt en de bewapening ervan verzwakt, en heeft slechts de speciale eenheden en de republikeinse garde (waarvan de vierde divisie een onderdeel is geleid door Maher Al Assad), en heeft deze omgevormd tot slagvaardige eenheden die slechts het regime beschermen tegen mogelijke coups of pogingen ertoe door het leger zelf. En het regime heeft repressieve veiligheidsdiensten verspreid om het leger koest te houden zoals het de mensen koest houdt.

Van het leger (officieren en soldaten) wordt niet verlangd dat zij vluchten of de bevelen te negeren, enkel omwille van het negeren, en zich zo bloot stellen aan moord door het regime. Van hen wordt een handeling verlangd waarin zij oprecht zijn aan Allah en Zijn Profeet en aan de gelovigen, een handeling waarin oprechte officieren die oprecht zijn aan Allah, Zijn Profeet en aan de gelovigen, de macht grijpen en deze overdragen aan de oprechte, bewuste, gelovige groep om de Khilafah Rashidah te stichten om te heersen met Islam, de Djihad uit te roepen en de landen van de moslims te verenigen.

En de moslims moeten weten dat het niet is toegestaan om de wapens te gebruiken tegen het Syrische leger (zowel officieren als soldaten) omdat zij vaders, zonen, broeders, en ooms van hen zijn, en omdat als zij de wapens tegen het leger zouden oppakken, ze het plan van het regime helpen ten uitvoer te brengen, en het leger aan de zijde van het regime te scharen. Zij dienen het leger aan hun zijde te krijgen, en een macht in hun handen te laten zijn. En het leger heeft duizend en een redenen om zich tegen het regime te keren en duizend en een redenen om aan de zijde van het volk te staan. En zij moeten weten dat wanneer zij het leger verliezen, ze de macht verliezen waarmee ze dit ellendige regime kunnen laten verdwijnen, terwijl ze tegelijkertijd in de val trappen die het regime heeft opgezet om verdeeldheid te zaaien tussen het volk en het leger. Tegelijkertijd dienen de moslims hun vaders en zonen en familieleden in het leger op te roepen en te bevelen om geen gehoor te geven aan de bevelen van het regime om moslims te doden omdat dit een van de grootste zonden zijn waarvoor zij de woede en toorn van Allah (swt) zich op de hals halen, zowel in het tegenwoordige evenals in het hiernamaals.

 

Geachte moslims en officieren in Syrië;

Het Syrische regime beschikt over niets anders dan complotten en misdadigheid, en het regime heeft besloten jullie te onderwerpen, voorkom dat dit gebeurt, en niets anders dan Islam voorkomt het vloeien van het bloed van zowel moslims als niet moslims in Syrië, precies zoals Islam dit in het verleden heeft voorkomen toen de Christenen van Homs zij aan zij stonden met de legers van de moslims onder Khalied Ibn Al Walied tegen de legers van de Romeinen, die hetzelfde geloof aanhingen. En de landen van de Levant zijn gezegend in het boek van Allah (swt), en zijn het toneel van de beloften in de beloofde uitspraken van de Profeet (saw). En middels Islam dienen het volk en het leger elkaars bloed te sparen, en met Islam dienen het volk en het leger het regime te confronteren, en met Islam dienen de eenheden met macht in het leger de oprechte gelovige groep te laten overwinnen, de groep die zich inzet voor de vestiging van het huis van Islam, de Khilafah Rashidah.

 

Geachte moslims en officieren in Syrië;

Syrië is een Islamitisch land, en niets anders dan Islam siert haar, neem daarom uw besluit om Allah (swt) tevreden te stellen door zijn geloof te laten overwinnen. En laat iedereen weten dat er geen structurele oplossing is behalve waartoe Hizb ut Tahrir jullie oproept, en dit is de oprechte oproep waarvoor oprechte intenties, en zuivere Islamitische persoonlijkheden noodzakelijk zijn...

 

Dit is waartoe Hizb ut Tahrir jullie oprecht aan Allah toe oproept, jullie herinnerend aan de oproep van Allah:

 

 {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.

"O, gij die gelooft, geeft gehoor aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u roept, opdat Hij u leven moge geven" (VBK soera Al-Anfaal 8, vers 24)

 

 

 

Hizb ut Tahrir - Syrië

23 Djoemaad il Awal 1432 h

26-04-2011 m   

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië