×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De Palestijnse Autoriteit schendt de heiligheid van de gezegende maand Ramadan met vulgair taalgebruik, het bestormen van de moskeeën en het beledigen van Allah

 

Midden in een oorlog tegen de dien en de moskeeën heeft de Autoriteit des zonden de heiligheden van de gezegende maand overtreden door het uitspreken van vulgair taalgebruik, het bestormen van de moskeeën en het beledigen van Allah (swt). De schandalige oorlog die gevoerd wordt door de Palestijnse Autoriteit tegen Islam en de moskeeën wordt iedere dag steeds zichtbaarder. De omvang van de minachting die wordt vertoond door de Autoriteit en diens ministerie van Awqaf (Islamitische zaken) jegens de Moslims, hun dien en hun moskeeën is overduidelijk. Sinds de Autoriteit is gekomen naar Palestina is er een meedogenloze campagne gevoerd om corruptie en immoraliteit te verspreiden alsmede het concept van co-existentie met de huidige bezetting. Een van de eerste handelingen van de Autoriteit was het openen van een casino in de stad Jericho. Vervolgens werden er allerlei vormen van amusementen en promiscuïteit verspreid. Men moedigde het vrij gemengd samenleven en schoonheidswedstrijden voor vrouwen aan, en het openen van het land - inclusief zijn scholen- voor de lokale en buitenlandse organisaties om hun vergif te verspreiden. Daarna werden er hervormingen in het curriculum doorgevoerd. Deze hervormingen hadden als doel om de komende bevolkingsgeneraties het secularisme te laten adopteren en mensen op te voeden om de bezetters als hun buren en als hun compagnons te zien.

De Palestijnse Autoriteit heeft deze oorlog tegen de moskeeën uitgeroepen om twee redenen: de eerste reden is dat deze oorlog een van de voorwaarden is die gesteld is voor de ootmoedige oplossingen en overeenkomsten zoals de’ Road Map’. De tweede reden is dat dit een poging is om te voorkomen dat de moskeeën hun werkelijke rol vervullen in het gebieden van het goede en het verbieden van het kwade en het bestrijden van deviant gedrag, corruptie en het secularisme. Zodoende probeert de Palestijnse Autoriteit controle te krijgen over de moskeeën en ze probeert hen te forceren om mee te werken aan haar eigen doelstellingen.

Zo hebben we gezien dat de institutie van de zogenaamde ‘standaard choetba’ en het dichtsnoeren van de monden van de imams, de imams dwingt hetgeen te zeggen wat de Autoriteit van hen verlangt. We hebben gezien dat de Autoriteit vele moskeeën onrechtmatig toe-eigend. Deze moskeeën zijn in de eerste instantie gebouwd door de bevolking als een middel om dichterbij Allah (swt) te komen. De Autoriteit wil deze moskeeën gebruiken als preekstoel voor hun eigen belangen. We hebben gezien dat de imams van de moskeeën bedreigd worden met hun levens en hun levensonderhoud. Elk woord dat zij zeggen wordt in de gaten gehouden, zodanig zelfs dat als zij afwijken van de goedgekeurde teksten dat de geheime diensten hen zullen vervolgen. Na al deze toestanden heeft de Palestijnse Autoriteit alles en iedereen overtroffen in het molesteren van de heiligdommen en in het lasteren en beledigen van de dien van Allah swt. Zij vallen openlijk de heiligdommen van de moskeeën aan en zij vallen op brute wijze de gelovigen lastig. Dit is een normale zaak geworden die de organen van de Autoriteit regelmatig op baldadige wijze uitvoeren.

Dit was evident tijdens verschillende incidenten in verscheidene regio’s gedurende de heilige maand en in de periode daarvoor. Bijvoorbeeld, toen Hizb ut Tahrir een lezing hield op 27 juli 2010 in de grote moskee van al Biera. Deze lezing werd bijgewoond door een groot aantal mensen. De veiligheidsdiensten bestormden het evenement en ze hebben op gewelddadige wijze de spreker verhinderd om zijn lezing af te maken. Deze veiligheidsdiensten vielen de aanwezigen aan en zij schonden de rechten van de mensen, zij mishandelden de mensen met vulgair taalgebruik en verbaal geweld en ze sloegen en arresteerden vele van de aanwezige mensen. Op dezelfde dag in Sielat Al Harithieja arresteerden de diensten 12 mensen die op weg waren naar een lezing die was georganiseerd door Hizb ut Tahrir in de grote moskee van de stad. Een van die 12 mensen was een man van 90 jaar oud. Hij werd pas tegen middernacht vrijgelaten, terwijl de rest van hen nog steeds zijn gedetineerd tot op de dag van vandaag.

Het meest serieuze incident - in het lasteren van de dien, en de brutaliteit tegen de heiligdommen van Allah (swt)- vond plaats op 27 augustus 2010, de 17de van Ramadan. Toen hield de Hizb een lezing in de Chabbab ibn al Aratt moskee in al Chaliel. Deze lezing werd tevens bijgewoond door een groot aantal mensen. De veiligheidsdiensten van de Autoriteit omsingelden de moskee dusdanig met zijn personeel en wapens dat de plek eruitzag als een oorlogsfront. Op het moment dat de mensen vertrokken uit de moskee, hadden de strijdmachten hen op ernstige wijze bestormd, schreeuwend naar hen om het gebied onmiddellijk te verlaten en gebruikmakende van grove bewoordingen van lastering. Daarbij gingen meerdere personen zelfs zo ver dat ze Allah (swt) direct beledigden. Zij begonnen daarna mensen te slaan met knuppels en ze joegen de jongeren na en behandelden de ouderen op grove en ruwe wijze. De kwestie werd erger met een hevig conflict als gevolg. Toen vuurden de diensten schoten af en ze spraken nog meer vulgaire taalgebruik uit. Het zijn feitelijk gedragingen die niet waardig zijn enkel voor rovers, bendes en de vijanden van Islam. En wanneer er tegen hen werd gezegd: “Vrees Allah, jullie bevinden je in de heilige maand”, beledigden zij Allah (swt), de Islam en Ramadan. Dit vergrootte de woede van de mensen met als gevolg dat zij reageerden met felle kritiek als een blijk van afkeer. Intussen overheerste er een atmosfeer van ontevredenheid, woede en verontwaardiging.

Deze handelingen van vulgariteit werden uitgevoerd met de toestemming van de leiders van de strijdkrachten die aanwezig waren in het gebied. Dit laat zien dat er een mobilisatie van agressie tegen de Islam en haar belangen aan de gang is. De Autoriteit wil die agressie binnen de veiligheidsdiensten versterken. Dit is niet verrassend, aangezien de bron van leiding voor deze mensen figuren zijn zoals Dayton en Muller, oftewel Amerikaanse vertegenwoordigers en vijanden van Islam. Hetgeen is gepleegd door de Palestijnse Autoriteit is een oorlog tegen Islam, niet enkel tegen Hizb ut Tahrir. Ondertussen dragen de voorlopers van de Hizb de da’wa en de politieke strijd op basis van Islam. Deze kwestie is echter niet enkel beperkt tot de Hizb. De handelingen van de Palestijnse Autoriteit zijn een onderdeel van de Globale Amerikaanse aanval tegen Islam, met als doel om Islam te verwijderen uit de samenleving en uit de harten van de bevolking, en om de mensen te dwingen de Westerse waarden en koefr te omarmen.

De weg die is geadopteerd door de Palestijnse Autoriteit is om ieder tegengeluid te onderdrukken, van welke bron dan ook. Deze onderdrukking is gericht tegen een ieder die probeert de misdrijven en het beleid te openbaren of die probeert bezwaar hiertegen te maken. In de tussentijd zet de Autoriteit zich in om de kwestie van Palestina te elimineren. Talloze gevallen van onmenselijkheden, onderdrukking en fysieke aanvallen tegen journalisten en activisten vanuit het gehele politieke spectrum, inclusief de partijleiders en leden van de Raad van Wetgeving, bevestigen deze weg. De laatste van dit soort repressies tegen ieder geluid dat de Amerikanen en de Joodse entiteit een probleem vormt, is wat plaatsvond op 25 augustus 2010 in de Westelijke Jordaanoever. Op die dag hebben de diensten van de Palestijnse Autoriteit een conferentie verhinderd en onderdrukt. De conferentie werd georganiseerd door de strijdkrachten en fracties van de Organisatie ter Bevrijding van Palestina (PLO). De conferentie was bedoelt om uit te spreken tegen de directe onderhandelingen die gepland stonden te worden gehouden in de hal van Protestanten in de stad Ramallah. De veiligheidsmachten van de Autoriteit scheurden de banieren, logo’s en de muurwanden kapot. De Autoriteit verhinderde leiders van de fracties van PLO, leden van het Uitvoerend Comité, onafhankelijke personen, leiders van sociaal maatschappelijke instellingen, journalisten en academici om de conferentie bij te wonen.

 

O Geleerden, O imams van de moskeeën!

Jullie zijn de herders van de dien, en jullie kennen de waarheid beter dan anderen. Het is aan jullie om de Palestijnse Autoriteit te beletten en het is aan jullie om hen op een vastberaden wijze ter verantwoording te roepen. Er is geen enkel excuus voor jullie om te blijven zwijgen, noch is het toegestaan voor degenen die werkzaam zijn bij het ministerie van Awqaf om zich te onderwerpen aan de Autoriteit. Het is tevens niet toegestaan om met hen samen te werken in deze aanpak die zij hebben geadopteerd. Noch is het toegestaan voor hen om deel te nemen aan de implementatie van hun plannen om de moskeeën te seculariseren. Heb geen vrees op de weg van Allah (swt) voor de beschuldigingen van diegenen die verwijten. Jullie zijn degenen die de mensen leren dat de provisie en het leven in de handen van Allah is, de Machtige en Krachtige!

 

O zonen van de PLO, O zonen van Fatah!

De Palestijnse Autoriteit sleept de kwestie van Palestina tot een failliet eind. Ze willen geen kwestie meer maken van de kwestie van Palestina, ze willen deze kwestie elimineren en ze willen de tegengeluiden onderdrukken die bezwaar maken of die dit beleid openbaren, of die het goede gebieden en het kwade verbieden. Deze autoriteit doet dit allemaal in jullie naam, aangezien het een autoriteit is die geassocieerd wordt met de fracties van de PLO en Fatah in het bijzonder. Zullen jullie hiermee tevreden zijn? Waar is de oplossing van de mannen onder jullie? Wat mankeert er jullie dat jullie geen actie ondernemen hiertegen om recht te zetten wat is geruïneerd in jullie naam?

 

O mensen van Palestina!

Weet dat Allah (swt) jullie zal ondervragen als jullie stil blijven zwijgen over deze valsheid en niet het woord van de waarheid spreken. Dus verhef jullie stemmen en vrees niemand behalve Allah alleen, want Hij alleen, de Verhevene, is de Voorziener, de Gever van het Leven en Hij is Degene die de dood verordent. Dit is jullie dien, Palestina is jullie kwestie, en de komende generaties zijn jullie zonen. Dit allemaal zijn verantwoordelijkheden op jullie nekken, dus verkwansel ze niet.

 

De Boodschapper van Allah (saw) zei:

“Bij degene in wiens Hand mijn ziel rust, jullie moeten het goede vermanen en het kwade verbieden en jullie moeten de onderdrukker beletten en hem dwingen tot de waarheid, anders zal Allah jullie harten onder jullie zelf slaan en jullie vervloeken zoals Hij degene voor jullie heeft vervloekt.”

 

Hizb ut Tahrir- Palestina

20 Ramadaan 1431h.

Overeenkomstig 30 augustus 2010

 

Origineel Arabisch: http://www.pal-tahrir.info/publications/hizb-pal-publications/2160-2010-09-01-17-34-56.html

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië