×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Hizb ut Tahrir richt zich tot de demonstranten op het Tahrirplein, hen aansporend om de Khilafah te vestigen

 

In de naam van Allah, De meest Barmhartige, De Erbarmer

Oh jullie die in opstand op het Tahrirplein zijn!

 

Oh onze mensen in Egypte!

Pas op om bedrogen te worden door Amerika en zijn marionetten door cosmetische veranderingen in het regime!

Stemmen, die door Amerika worden gedirigeerd, beginnen gehoord te worden. Degene in het regime spreken openlijk en proberen jullie te bedriegen door sommige ‘lelijke’ gezichten te vervangen met andere ‘lelijke’ gezichten. Zij proberen om alles op Hosni Mubarak te focussen als ware hij het probleem, in plaats van zijn krachten waarmee hij de mensen aanvalt. Ze proberen te focussen op het geschil over een clausule of twee in de grondwet, maar niet op de gehele seculaire grondwet zelf.

Deze stemmen proberen de overdracht van macht aan vicepresident Omar Suleiman te bevorderen, welke hem gunstig presenteren, maar het feit overslaan dat hij de permanente boodschapper van de president voor de Joodse entiteit is, en het is zijn zegel waarmee de verraderlijke verdragen zijn besloten met de entiteit die het heilige land van Isra en Miraj usurpeert, het land van de al-Aqsa Moskee, de eerste qiblah!

Die stemmen beelden Omar Suleiman af als de ‘redder’; zodat zij met hem onderhandelen over een oplossing van de huidige situatie. Nochtans, zij die onderhandelen zijn niet alleen lid van de partijen die loyaal zijn aan het regime; het zijn de hypocrieten die iets aan de demonstranten vertellen en iets anders aan Omar Suleiman vertellen!

 

Oh jullie die in opstand op het Tahrirplein zijn!

 

Oh onze mensen in Egypte!

Amerika, de mentor van het regime, was geschrokken van jullie kracht van het zich verzetten tegen de onderdrukking en de uitdaging van de agressie, en realiseerde dat de kwestie ernstig was. Amerika werd ongerust door het getaxeerde regime dat onder haar in dienst was, dat haar belangen behartigde en de belangen van de Joodse entiteit behartigde. Deze zorg duwde Obama en zijn assistenten om in vergaderingen en overleg overeen te komen, de ambtenaren van het regime te bellen, en gezanten te verzenden, alsof Egypte één van de staten van Amerika was!

Deze vergaderingen van de Amerikaanse politici kwamen naar buiten met plannen om het gezicht van het Egyptische regime te verfraaien, nadat zij er van waren overtuigd dat hun waardevolle regime was ingestort of op het punt stond van instorten stond. Zij besloten om het huidige gezicht met een andere te vervangen; en als Amerika het noodzakelijk vindt om beide gezichten te verwijderen en te vervangen met een nieuwe marionet, zal zij dit doen. Zij doet dit allemaal om Egypte onder de bescherming van de nieuwe gezichten te houden, welke gedecoreerde maskers dragen, die claimen de mensen tevreden te stellen.

 

Oh jullie die in opstand op het Tahrirplein zijn!

 

Oh onze mensen in Egypte!

U kunt, met de Wil van Allah, dergelijke plannen omzeilen met uw waakzaamheid en volharding, dusdanig dat, noch Amerika, noch het regime dat zij heeft gemaakt, voor u, of die hypocrieten kan staan.

U heeft de ruggengraat van het regime en zijn vrienden met uw heilige opstand en uw vaste houding gebroken, zonder uw roep te verslappen of doordat uw uitdaging was verzacht.

U heeft de groepen en figuren blootgesteld die hebben geprobeerd om een voet op uw gebied en de andere voet met Omar Suleiman te hebben; zo hun schijnheiligheid en misleiding tonend.

Verder wierpen jullie verschrikking in de harten van het Westen, in het bijzonder Amerika, wanneer zij jullie zagen, in duizenden, Allahu Akbar roepend in uw gezamenlijke gebed tijdens uw opstand: voet aan voet, en schouder aan schouder. Dus houd het gebed vóór uw ogen; en laat het uw motivatie voor de verandering zijn die jullie afkondigen.

 

Oh jullie die in opstand op het Tahrirplein zijn!

 

Oh onze mensen in Egypte!

De verandering moet niet één marionet met een andere vervangen. Noch is het door een seculaire grondwet met een andere, gelijkaardige, seculaire grondwet te vervangen. Verder wordt het veranderen van een regime niet gedaan door met dat regime te onderhandelen!

Verandering is hetgene dat in die majestueuze scène wordt weerspiegeld welke jullie toonden terwijl jullie uw gemeenschappelijke gebed uitvoerden op het plein.

Verandering is welke Egypte de huisvesting van de Islamitische Oemmah maakt door de totstandbrenging van de rechtgeleide Khilafah; de gecentraliseerde staat over al de Moslim Landen. Verandering is dat wat Egypte terug brengt om de schat van Allah op Zijn aarde te worden.

De verandering is dat wat Egypte beveiligd met de veiligheid van Islam, voor zowel Moslims als Kopten, onder gelijke voorwaarden.

Verandering is dat wat Egypte onbedwingbaar maakt voor de kolonialisten, vooral Amerika; zo wordt het een brand die hen brandt, in plaats van een schat die hen verrukt!

 

Oh jullie die in opstand op het Tahrirplein zijn!

 

Oh onze mensen in Egypte!

Hizb ut Tahrir in Egypte is van jullie en werkt met jullie om deze verandering te realiseren door de wetgeving van Islam te vestigen die door Heer van de Werelden werd verordend. Het is de verandering waarin uw beveiliging en uw veiligheid ligt. Het is de verandering, waarmee uw bloed niet vergeefs zal gaan. En laat ons werken voor een dergelijke verandering.

 

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ  

"Inderdaad, in dit is er een boodschapvoor mensen die (Allah) dienen" (VBK soera al Ambija', vers 106)

 

Hizb ut Tahrir Egypte

6 Rabee’Awwal 1432

09/02/2011 CE

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië