×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Het mobiliseren van de legers omwille van de strijd is de enige mogelijke verplichte reactie van de heersers; en wanneer zij dit verzaken is dit verraad aan Allah (swt), Zijn Profeet (saw) en de gelovigen

 

Sinds zatermiddag 27 december 2008, voeren de vliegtuigen van de zionistische bezetting continu, danwel met tussenpozen, beestachtige bombardementen uit op diverse plaatsen in Gaza, terwijl haar burgers verzet bieden met niets meer dan hun blote borst, en op een heldhaftige wijze die zelden voorkomt.

En op deze manier vallen honderden martelaren en gewonden. Dit alles terwijl de vliegtuigen van de vijand in alle veiligheid in de lucht hangen, zonder ook maar een enkel gevaar te lopen van een raket of gevechtsvliegtuig dat haar kan neerhalen. Omdat de leiders van de moslims een "uitgaansverbod" hebben uitgevaardigd voor onze legers en onze vliegtuigen. Zij sparen deze legers en gevechtsvliegtuigen enkel voor hun parades. En zo voeren de gevechtsvliegtuigen in alle veiligheid hun bombardementen op de burgers uit, zonder enkel gevaar of angst.

Deze leiders hebben sinds hun misdadige optreden, dat zij Palestina van een Islamitische kwestie hebben laten verworden tot een Arabische kwestie, en tenslotte enkel een Palestijnse kwestie, enkel de rol van partijdige toeschouwer ten gunste van de vijand op zich genomen. Zodanig zijn zij door hun verraad verblind, dat het hun favoriete bezigheid is geworden om de vliegtuigen van de vijand af te wachten, en de doden en gewonden te tellen, om vervolgens deze daden te veroordelen, ongeacht of dit gebeurd door degenen die direct betrokken zijn bij de blokkade van Gaza, danwel indirect. Zelfs de heerser van Egypte, vanuit wiens paleis de zioniste Livni, aan de vooravond van de bombardementen haar dreigementen uitte, zelfs deze heeft het brutale lef om de tegenaanvallen te veroordelen!

Waarlijk, deze leiders hebben geen enkele schaamte, noch voor Allah (swt), noch voor Zijn Profeet (saw), noch voor de gelovigen, daar zij de blokkade van Gaza opwierpen nog voordat de vijand dit deed, en de bewoners van Gaza de dood toe wensten, niet het leven. En daarom hielden zij de overgang naar Egypte gesloten toen de bewoners van Gaza nog in leven waren. Nu het reine bloed rijkelijk vloeit, nu openen zij de grens en roepen zij op tot conferenties om te zoeken naar een reactie op de bloedbaden in Gaza. Alsof de benodigde reactie nog steeds onbekend is. De ene keer roepen ze op tot topconferenties, de andere keer tot een bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken, dan weer tot een bijeenkomst van de Arabische liga... En dit is hun gewoonte geworden, ze vergaderen, ze vreten zich vol en bedrinken zich, en komen tenslotte met een miezerige verklaringen. Natuurlijk hollen ze vervolgens schaamteloos door naar de VN Veiligheidsraad, en smeken de staten die de zionistische bezetting hebben gecreëerd, deze van de levensader voorzien en steunen in de bezetting van de gezegende grond van Palestina, om een resolutie omwille van Palestina en de bevolking van Palestina.

 

"Voorwaar, slecht is hetgeen zij besluiten" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nahl, vers 59)

 

De reactie op de bloedbaden in Gaza is bekend, en daar is absoluut geen conferentie voor nodig, noch hoeft er een zoektocht voor te worden georganiseerd, noch biedt een resolutie van de staten die de zionistische bezetting hebben gesticht en steunen, enig solaas. De enige oplossing is het mobiliseren van de legers en het voorbereiden van de bereidwilligen om onder de hoede van deze legers te vechten. En de heersers weten dit maar al te goed, zij beheersen echter enkel de kunst van het praatjesmaken en bedriegen.

 

"Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Tauba, vers 30)

 

O moslims!

Weest op uw hoede dat uw heersers u niet verleiden door u toe te staan enkele protestmarsen te organiseren. Enkel protestmarsen zijn niet voldoende om het rechtvaardige te doen laten zegevieren. Werpt u zich op hun paleizen, en dwingt hen de legers te mobiliseren.

 

En jullie soldaten van de legers van de Oemma!

Verlangen jullie niet naar één van de twee overwinningen? Hoe kan het dat jullie broeders vermoord worden terwijl jullie in jullie barakken toekijken? Hoe kunnen jullie het hiernamaals verkopen voor het tegenwoordige? Het tegenwoordige van anderen wel te verstaan, niet jullie eigen tegenwoordige. En hoe staan jullie toe dat jullie verboden wordt hen te hulp te schieten?

Allah (swt) is machtig, geachte soldaten! Hizb ut Tahrir roept jullie op tot de eer in het tegenwoordige en het hiernamaals: de overwinning van Allah (swt) en een spoedige opening, danwel het paradijs.

 

"Bestrijdt hen, Allah (swt) zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Tauba, vers 14)

 

Op deze manier dient hulp aan Gaza geboden te worden. Enkel zo dient de reactie op het bloedbad in Gaza te zijn. Enkel zo wordt de blokkade doorbroken. En enkel zo heelt Allah (swt) de wonden van de gelovigen.

 

"Voorzeker, hierin ligt een boodschap voor mensen die God dienen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, Al An bi'jaa, vers 106)

 

O Allah (swt)! Wees er getuige van dat wij hebben gewaarschuwd en verkondigd!

 

Hizb ut Tahrir

De 28ste december 2008

De 1ste Moeharram 1430 (1-1-1430)

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië