Logo

O moslims! Enkel de Khilafa zal de kwade tongen die de Profeet beledigen doen zwijgen!

 

De Duitse minister van binnenlandse zaken heeft gisteren, woensdag de 27e februari 2008, al de Europese kranten opgeroepen om de blasfemistische cartoons te herpubliceren die de Boodschapper van Allah (saw) beledigen. De cartoons, die twee jaar geleden voor het eerst werden gepubliceerd door een Deense krant, werden enkele dagen geleden door niet minder dan zeventien Deens kranten gepubliceerd! Dit maakt duidelijk dat de haat voor Islam niet enkel een kwestie aangaande de media is die los staat van de heersers in het westen, zoals zij voorheen beweerden. Integendeel, het is een kwestie van het westen en gans het westen is betrokken bij de haat voor Islam en diens mensen. Bovendien, wat zij in hun harten verbergen is nog erger!

Toen de cartoons voor de eerste maal gepubliceerd werden huilden de moslims totdat hun kelen schor waren, terwijl zij de cartoons verwierpen. De stemmen hebben bij voortduring lof geuit in de richting van de Boodschapper van Allah (saw), maar het resultaat was dat de stemmen onderdrukt werden en ineffectief werden gemaakt door de heersers. Dus nu durven de Deens kranten dezelfde cartoons opnieuw te publiceren - en niet enkel in één krant maar in zeventien kranten! En alsof dat nog niet genoeg was is de Duitse minister nu middenin de kwestie gesprongen, de Europese kranten oproepende tot publicatie van de walgelijke cartoons in de naam van "vrijheid van meningsuiting". Zij zijn leugenaars, (want) de echte reden is hun verborgen haat voor Islam en de moslims. Als dat niet zo is, waarom durven zij dan niet de joden te bekritiseren over hun holocaust, alhoewel zij duizend-en-één tegenbewijzen ervoor hebben. Waar blijft dan de "vrijheid van meningsuiting"?

Wat is dan de reden dat zij de moslims willen verzwakken, hen willen ontwortelen, hun heiligheden willen schenden, en hen zonder angst uitdagend willen uitlokken?

De koeffar in het westen zijn niet in het minst bevreesd voor gevolgen van hun belediging van Islam en de Boodschapper van Allah (saw), noch politiek, noch economisch, en zelfs niet militair.

De kranten publiceren deze cartoons en de minister roept op tot nog meer publicaties... En toch, geen enkel moslim land heeft de diplomatieke betrekkingen opgeschort met deze landen, met hun ambassades wordt met het meeste respect omgegaan en geen van hun ambassadeurs heeft een reprimande ontvangen. Kan dit kwaad met dergelijk gedrag gestopt worden? Als hun ministers bij voortduring ontvangen worden met alle egards, natuurlijk zullen zij doorzetten in hun uitdaging en oproepen tot publicatie van zulke tekeningen!

De kranten publiceren deze cartoons en de minister roept op tot nog meer publicaties... En toch blijft de olie uit de landen van de moslims de energie bieden voor het leven van het westen die Islam en haar Profeet beledigen. Zelfs dan wordt de olietoevoer niet gestopt noch beperkt. Evenmin halen de regenten over de moslims en hun handlangers hun geld van de banken om de economiën van deze landen te schaden.

De kranten publiceren deze cartoons en de minister roept op tot nog meer publicaties... En toch bloeien de militaire basissen van de vijanden van Islam in de landen van de moslims. Hun soldaten ontspanning zich zonder angst voor hun veiligheid, en zij lanceren vanaf deze basissen hun aanvallen tegen de landen van de moslims. En toch worden deze basissen niet gesloten, noch worden deze soldaten weggestuurd. Onze regenten geven hen niet eens een reprimande!

Dus wat moet het westen vrezen wanneer gesproken wordt over het beledigen van Islam, de Profeet van Islam (saw), en de Edele Koran? Zouden zij ooit de heersers over de landen van de moslims vrezen, die Islam verlaten hebben, de hoedoed opgeschord hebben, en de top van Islam, de Djihaad, verboden hebben? Bovendien, deze heersers vochten tegen de Khilafa die de imperialisten 's nachts wakker hield en die heerste boven hen. Deze heersers hebben degenen bevochten die werken om de Khilafa te doen wederopleven. Ze hebben de betrouwbaren gevangen gezet, en martelen hen zelfs totdat zij hen tot martelaar maken! Al deze heersers zijn bezorgd over hun tronen en kronen, zij zijn niet in het minst bezorgd over het beschermen van Islam en haar landen, zelfs niet wanneer de Dien gekleineerd wordt, de moslim landen aangevallen worden en de moslims vernederd. De vloek van Allah zij over hen, hoe zijn zij misleid weg van de waarheid!

Zijn deze kolonialistische koeffar echt zo belangrijk voor deze heersers dat zij hen vrezen en dat zij als in schok voor hen staan, de flagrante schending van de heiligheden van Islam en de Profeet van Islam negerend?

 

O Moslims!

Wie echt van de Boodschapper van Allah (saw) houdt die zou moeten opstaan en oprecht werken aan de wederoprichting van de Khilafa.

Wie door pijn getroffen is ten gevolge van de cartoons die de Boodschapper van Allah (saw) beledigen zou moeten streven naar wederoprichting van de Khilafa.

Wie wenst dat Allah (swt) de harten van de gelovigen zal zuiveren van zulke defamatie zou moeten opstaan en streven naar wederoprichting van de Khilafa.

Wie houdt van de Boodschapper van Allah (saw) en hem lief heeft zou hem moet navolgen en werken om de Khalifa, aan wie hij de eed van gehoorzaamheid (bay'a) kan geven, omdat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd:

Wie sterft zonder de bay'a om zijn nek, die sterft de dood van Djahiliyya.

En ten slotte, wie wenst om herenigd te worden met de Boodschapper van Allah (saw) zou moeten werken om de Khilafa weder op te richten.

Zo, o moslims, brengt Allah (swt) middels de heerschappij van de Khilafa tot stand hetgeen Hij (swt) niet tot stand brengt middels de Edele Koran. Derhalve zullen duizend-en-één preken, en nog eens duizend-en-één schreeuwen, en een veelvoud van uitspraken tegen deze kwaadaardige handelingen van het beledigen van de Boodschapper van Allah (saw) nog niet ééntiende realiseren van wat de Khilafa met zijn soldaten kan realiseren, tegen hen die de handelingen steunen die vervloekt zijn door Allah (swt), de Boodschapper van Allah (saw) en de gelovigen.

 

"Betreffende hen, die Allah en Zijn boodschapper lastig vallen, Allah heeft hen in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt en heeft een vernederende straf voor hen bereid." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ahzaab 33, vers 57)

 

Voorwaar, Hizb ut Tahrir probeert voor jullie de Boodschapper van Allah (saw) de overwinnaar te laten zijn, zoals hem (saw) toekomt. Enkel dan kunnen jullie deze kwaadaardige belediging van de Boodschapper van Allah (saw) voorkomen. Is er een andere manier? De Khilafa is het beschermende schild, precies zoals de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd:

De Imaam - oftewel de Khalifa - is het schild waarachter jullie vechten en bescherming zoeken.

 

O moslims!

Waarom zullen jullie zwak zijn? Wij weten met zekerheid wat deze kwaadaardige handelingen zal doen stoppen.

De Khilafa is de methode en het Profeetschap is het platform dat de aarde en haar mensen en hun bezittingen zal beschermen. Het is een verplichting, een opgelegd iets, o moslims, waarnaar iedereen moet streven.

 

"Voorzeker, hierin is een boodschap voor mensen die Allah dienen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Anbiyaa 21, vers 106)

 

De 22e Safar 1429

De 28 e februari 2008

Hizb ut Tahrir

Hizb ut Tahrir Nederland