×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Herdenking van de val van de Khilafah

 

“Herinner want de herinnering helpt degenen die willen geloven” [Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran: soera Az-Zaari’at; 55]

Uit de geschiedenis zijn vele gebeurtenissen, goede als slechte, waar men lering uit kan trekken. Allah (swt) heeft gezegd:

 

“En Wij hadden Moesa met Onze tekenen gezonden: breng jouw volk uit de duisternis naar het licht en breng hun Gods dagen in herinnering; daarin zijn zeker tekenen voor een ieder die geduldig volhardt en die dank betuigt” [Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran; soera Ibrahiem: 5]

 

En vandaag herinneren we de Islamitische Oemmah de ergste dag van rampspoed die over de Oemmah is gekomen, na die van het overlijden van de profeet (saw). Het is de 28e van Rajab van het jaar 1342, 3e van maart 1924, de dag waarop het Kalifaat nietig is verklaard, en de Islamitische staat te gronde ging. En met de annulering van het Kalifaat is een einde gekomen aan de politieke eenheid van de Islamitische Oemmah, haar landen zijn bezet, haar heiligdommen geschonden, en haar rijkdommen geplunderd, en zijn de Kufr systemen over haar geïmplementeerd, en zijn vele Moslims verspreid over de wereld.

 

En wij herinneren de Oemmah aan deze zwarte dag uit haar geschiedenis, om haar bijeen te brengen, om haar open wond te helen, haar eer te herstellen, haar bezette grond die bevrijdt dient te worden, en heiligdommen die beschermd dienen te worden, en zonde die afgewend moet worden, en de Islamitische manier van leven die hervat moet worden.

 

Wij herinneren diegenen die de waarde van de Khilafah verloochend heeft, en verwijzen naar wat de profeet heeft gezegd: “De Imaam is een schild vanwaar achter wordt gevochten en die bescherming biedt” [overlevert door Moslim van Abou Horeira]

 

En we herinneren aan de verplichting tot het meewerken aan het herstel van de Khilafah middels de verwijzing naar wat de profeet (saw) heeft gezegd;

 

“Wie sterft zonder een eed van trouw aan een Imaam, sterft een dood van djahiliah” [overlevert door Moeslim van Abd Allah bin Omar]

En:

“Wie sterft zonder dat hij geleid wordt door een Imaam sterft een dood van djahiliah” [overlevert van Ibn Abi ‘Asem in de Soennah die overlevert is door Moe’awija]

 

En we herinneren diegenen die smaad hebben gepleegd naar degenen die handelingen ondernemen voor het herstel van de Khilafah, en die hun en hun acties gekleineerd hebben, aan de woorden van de profeet (saw):

 

“De Islam is vreemd begonnen, en zal weer als vreemd terugkeren zoals deze begonnen is, lof kome de Ghouraba toe.” Men vroeg de profeet vervolgens wie zijn deze Ghouraba, waarop hij antwoordde: “Diegenen die corrigeren, wanneer de mensen corrumperen” [overgeleverd door Ahmad van ‘Abd Al-Rahman]

 

En: “Rechtschapen mensen tussen kwaadaardigen, degenen die hen verloochenen zijn meer dan degenen die hen gehoorzamen” [overlevert door Ahmad van ‘Abd Allah bin ‘Amr]

 

En degenen die de daadkracht ontmoedigen, en degenen die werken aan het herstel van de Khilafah kleineert door minachtend te zeggen: de Khilafah is een verbeelding. Tegen hem zeggen wij; verbeelding is nooit werkelijkheid geweest, en zal nooit werkelijkheid zijn. Echter de Khilafah heeft bestaan, en zal met de Wil van Allah (swt) weer zijn. De profeet (saw) heeft gezegd: “dan zal er weer Khilfah zijn naar de methode van het profeetschap” [overleverd door Ahmad van Hoedheifah]. Bovendien is de Khilafah de uiting van leiderschap en autoriteit op aarde, is een belofte van Hem die Zijn belofte altijd nakomt, onze Heer (swt) die heeft gezegd:

 

“Allah heeft hun onder jullie die geloven en de deugdelijke daden doen toegezegd, dat Hij hen als opvolgers op de aarde laat komen zoals Hij hen die voor hen waren als opvolgers heeft laten komen en dat Hij voor hen hun godsdienst, die Hij voor hen goed bevonden heeft, een vaste plaats heeft gegeven en dat Hij hun in plaats van vrees veiligheid zal geven” [Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran; soera An Noer: 55]

 

Wij herinneren de Islamitische Oemmah niet slechts aan deze herdenking, maar herinneren haar aan de verplichting van het hervatten van het Islamitische leven middels de herstichting van de Khilafah. En wij zijn er zeker van dat onder deze nobele Oemmah diegenen zich bevinden die hieraan gehoor zullen geven. En degene die hieraan gehoor geeft, dient om vergeving te vragen voor wat hij in het verleden heeft verloochend, en dient zich aan te sluiten bij degenen die werken voor het herstel van de Khilafah. En hier is Hizb ut-Tahrir die onder u en samen met u werkt, zonder iets van u te vragen, echter enkel van u wilt dat u uw Deen doet zegevieren, en wenst u enkel eer en heerschappij toe. Helpt de Deen van Allah opdat Hij u doet zegevieren, en werkt samen met de oprechten die werken om deze eeuw, de eeuw van de Khilafah en de eer te laten zijn, en de eeuw van de Deen van Allah te laten zijn.

 

“O, gij die gelooft, geeft gehoor aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u roept, opdat Hij u leven moge geven” [Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran; soera Al Anfaal: 24]

 

 

Hizb ut-Tahrir

26 Rajab 1428

 

[edit] [tijd]

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië