×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Telefoon hack schandaal onthuld de corruptie van democratie

 

Wat de Moslims deze maatschappij kunnen bieden

Groot-Brittannië is in crisis - de derde grote crisis in het vertrouwen in de voorheen vertrouwde instellingen sinds 2008. Het News of the World schandaal gaat verder dan de schande van het hacken van de telefoons van het vermoordde schoolmeisje Milly Dowler en de families van bomslachtoffers. Het schandaal heeft de corrupte relaties geopenbaard die jarenlang tussen politici, pers en politie hebben bestaan.

Groot-Brittannië, Europa en Amerika prezen zich eens superieur aan de derde wereld, waar de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid normaal zijn, politieke corruptie iets alledaags en geweld de norm is. Zij schreven deze superioriteit toe aan hun kapitalistisch systeem, seculaire credo en het democratisch systeem.

Maar deze zijn de laatste jaren ongedaan gemaakt. De gevolgen van de instorting van het economische systeem na de financiële crisis van 2008 ontrafelen zich tot op de dag van vandaag. Het politieke systeem werd onthuld als corrupt na het uitgavenschandaal van parlementariërs in 2009. Nu heeft het een volgende klap geïncasseerd, samen met de media en de politie. Verder komt het gepraat over de rechten van de mens en de rechtstaat lachwekkend over sinds de war on terror, Guantanamo Bay, Abu Ghraib en gevallen van marteling.

Geen hiervan komt doordat het systeem de fout in is gegaan. Zij zijn feitelijk de resultaten van het materialistisch systeem van deze maatschappij. De financiële crisis is een product van de cultuur van hebzucht die wordt gesteund door een op rente gebaseerd systeem en een gokkende economie. Het uitgavenschandaal van de parlementariërs komt door de verbanning van godsdienst uit de wereldse zaken en heeft geleid tot een maatschappij die collectief geen moreel kompas heeft; en wegens het mixen van geld en macht door democratie die de corruptie overal heeft gebracht waar het nu is. Dit is ook, voor een deel, de oorzaak van het huidige schandaal geweest, dat ook een systeem heeft onthuld waar de ‘vrije markt’ kranten aanmoedigt om te vermaken met nonsens, roddel en laster. De zogenaamde ‘vrije’ pers is onthuld als zijnde vrij om geld te vergaren op de manier te het kan; en om achterbakse middelen in het proces te gebruiken!

Het seculaire kapitalistische systeem komt ten goede aan een kleine groep rijke mensen aan de top van de maatschappij die hun miljoenen door een systeem vergaren dat de maatschappij schaadt, dit heeft geleid tot de instorting van het gezinsleven, de financiële instorting en de corruptie binnen de politie en het parlement. Het is het systeem dat zei dat het een geschiedenis aan de armoede van Afrika zou maken, maar in plaats daar van institutionaliseerde het de armoede door een verlammende rente schuld.

Dit is het systeem waarvan de aanhangers het in de Moslimwereld wensen te zien. Dit is het systeem dat de dictaturen zou moeten vervangen waar de Moslims in de wereld tegen opstaan om omver te werpen. Het is een overheid van de mensen, voor de rijke en machtige.

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren tonen enkel wat voor breekbaar systeem het is. En er is een les voor de Moslims, die een echte verandering voor hun huidige ellende zoeken.

 

Allah (swt) onderwijst ons in Koran dat ‘‘Zij die helpers verkiezen naast Allah, is als de gelijkenis van de spin die zich een huis maakt: en het zwakste der huizen is zeker het huis van de spin, als zij het slechts wisten!’’ [VBK: soera Al Ankabut, vers 41]

 

Als Moslims die deel uitmaken van deze edele Oemma, levend in het hart van een systeem in verval, in een stad waar de leiders tot doel hebben om de toekomst van de Moslimwereld te beslissen, spelen wij een waardevolle rol in het aanmoedigen van de mensen om over deze aangebode keuze te denken. Allah (swt) onderwijst namelijk dat de mensen verloren zullen gaan tenzij zij tot een alternatief oproepen voor de misleide manieren die de mensen onderdrukken.

De gebeurtenissen van de laatste jaren hebben de gebreken van dit seculaire democratische systeem en het ware gezicht van globaal kapitalisme onthult. Rijk en gefortuneerd, die een systeem hebben opgebouwd van politiek, media en ondernemingen om te verzekeren dat zij zich blijven verrijken, zij zijn de echte begunstigden, terwijl de gewone mensen in de maatschappij de prijs moeten betalen.

De belastingbetalers betaalden miljarden ponden om de banken na de financiële crisis op te kopen die door de rijken en gefortuneerden werd veroorzaakt. De luchtbel van de casino-economie die werd gerund door de banken en werd gesteund door de politici is nu geknapt en heeft de gewone mensen zowel in het westen als het oosten nu achtergelaten met bezuinigingen in openbare diensten, ontslagen en stijgende voedselprijzen.

Deze onrechtvaardigheid is aangebleven en vergemakkelijkt door het zogenaamde ‘democratische’ politieke systeem. De gebeurtenissen rondom de bankencrisis en het telefoon hack schandaal hebben het warme verband tussen de premier, de grote ondernemingen en de mediabedrijven onthuld - wat universeel is in het democratische systeem. De politici hangen van deze reusachtige commerciële en media bedrijven af om hen aan macht de te brengen; en zodra zij aan de macht zijn, maken ze wetten die hen dienen of de bedrijfsbelangen van dergelijke bedrijven bevorderen.

Het komt niet als een verrassing dat de politici wetgeving maken ten gunste van grote bedrijven binnen maatschappijen waar het geld en het materiële genoegen het uiteindelijke doel in het leven zijn.

Dit is het systeem dat is geëxporteerd naar de Moslimwereld en het is de oorzaak van veel van de ellende in onze landen.

Moslims moeten zich realiseren dat er een alternatief is. Allah (swt) openbaarde Islam als volledig systeem voor de mensheid. Het vestigde eerst een balans in de maatschappij tussen het streven naar materieel genoegen en de vervulling van geestelijke en morele waarden. Het ontkende niet de menselijke wens voor materieel genoegen maar regelde het op een manier dat het geen fitnah in de maatschappij veroorzaakt. Islam verstrekte een economisch systeem dat rente en het gokken verbood, en het moedigde handel aan zodat het geld in de maatschappij circuleert in plaatst van dat het wordt opgepot door de rijke. Islam verbood de uitbuiting van vrouwen maar moedigde vrouwen aan om actieve deelnemers in de maatschappij te zijn. Islam verstrekte een politiek systeem waar de wetten van de Shari’a de heersers binden, dusdanig dat zij niet beïnvloed kunnen worden om ten gunste van enkelen wetgeving te maken. Het verplichtte de mensen om hun heersers te verkiezen en rekenschap te geven volgens de normen die door Shari’a bepaald zijn.

Dit politieke systeem is de Islamitische Khilafah die RasoelAllah (saw) vestigde als voorbeeld voor ons om te volgen. Dit is het systeem dat wij moeten dragen en moeten presenteren als een voorbeeld voor de gehele mensheid.

Aangezien het verderf van de westerse manier van leven duidelijker wordt met elke crisis, is het aan de Moslim Oemma om een nieuw alternatief aan de wereld voor te stellen. Een Islamitisch systeem zal de obsessie voor materialisme beëindigen die de maatschappij en het milieu vernietigd, welke zal opstaan voor de armen, tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, de plaag van nationalisme en racisme, en opstaan tegen de globale onrechtvaardigheid, gecreëerd door het seculiere kapitalisme. Dit is zeker een tijd voor de Moslim Oemma om naar Islam te kijken als een alternatief in plaats van naar de westerse beschaving te kijken, waarbij de mensen in het Westen nu zelf vraagtekens plaatsen!

Beste Moslims: De gebeurtenissen in Groot-Brittannië van vandaag zouden ons eraan moeten herinneren, meer dan ooit, om te kijken naar het systeem dat Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saw) brachten en hoe het kan worden toegepast in de hedendaagse wereld - om problemen op te lossen en de mensheid van het duisternis naar het licht te brengen.

Als wij werkelijk wensen om de Soenna van de Profeet (saw) te volgen, dan moeten wij Islam als alternatief aandragen tegen de onderdrukking en de corruptie die wij rond ons zien en wij moeten anderen ernaar uitnodigen om hen hoop te geven voor een beter leven, in deze wereld en de volgende.

 

‘‘… verricht het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en verdraag geduldig wat u ook overkome. Dit is een ernstige zaak.’’ [VBK: soera Loeqman, vers 17]

 

 

Hizb ut Tahrir

Groot-Brittannië

 

19 Shaban 1432

20 juli 2011

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië