×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De gewelddadige praktijken van de Russische veiligheidsdiensten

 

In de vroege ochtend van 19 mei 2011 heeft de Russische interne veiligheidsdienst in Moskou een Moslima genaamd Sadieqova Omidkhan Ghanivna van 35 jaar oud gearresteerd. Ze hebben het haar niet toegestaan om haar familie te contacteren zodat zij aan hen kon vertellen waar ze was. Ze heeft drie kinderen, een dochter Mirmkhan van 11 jaar oud, een zoontje Nosrat Allah van 10 jaar oud en Salah el Dien van 8 jaar oud. Deze drie jonge kinderen zijn naar een weeshuis gebracht.

Nog voor dit incident, was op 7 december 2010 haar echtgenoot Sadieqov Varokh Fadhl Al Dinovitch van 39 jaar, ook gearresteerd omdat hij lid is van de politieke partij Hizb ut Tahrir. De arrestatie van de onderdrukte zuster was bedoeld om druk uit te oefenen op haar echtgenoot zodat hij strafbare feiten die hij niet heeft begaan zou toegeven. Vandaag hebben de leiders van dit land geprobeerd om Rusland voor te laten komen als zijnde een beschaafd land dat de mensenrechten respecteert. Maar in werkelijkheid zien we hoe het land zich gedraagt om zijn doelen te bereiken. In dit geval hebben zij de kinderen gescheiden van hun moeder en de rechtbank heeft besloten om haar voor twee maanden in de gevangenis te houden.

Op 23 mei werd de stad Ova en haar buitenwijken onderworpen aan ongerechtvaardigde huisinspecties en de arrestatie van Moslima’s in hun huizen. Op die dag, heeft de nationale veiligheidsdienst het huis van mevrouw Manabova Yola Kazikhanova 27 jaar oud binnengevallen. Zij woont in Moshnikovastraat 11, appartement 617 in Ova. Zij namen haar naar Kaleninastraat nr. 55 waar zij werd behandeld met allerlei instrumenten zoals een schroevendraaier en een boor. Zij noemden haar ziek en misleid en ze dreigden haar kinderen te arresteren. Dit verhoogde de druk op haar. Ze hebben haar daar de hele dag vastgehouden, terwijl haar baby en haar vijfjarig kind thuis alleen werden achtergelaten.

Het huis van mevrouw Minibayva Elmira Yonirovna 26 jaar, werd ook bestormd. Zij woont in de stad Ova in de Krilivastraat en is zwanger. De bestorming werd op een onwettige manier uitgevoerd. Twee vrouwelijke getuigen waren toentertijd bij de inval aanwezig, maar ze waren van de nationale veiligheidsdiensten. Alles is vastgelegd op video. Zij hebben toen ook een foto gemaakt van de zuster. Haar echtgenoot en haar zoon Aliem waren getuigen hoe de veiligheidsdiensten een aantal boeken vertrapten die verzen (ayaat) van de Heilige Koran bevatten. Door deze actie hebben zij de gevoelens van alle gelovigen gekwetst. De zuster lijdt aan een hoge bloeddruk daardoor steeg haar hartslag snel en zij voelde pijnklachten in haar onderbuik. Vervolgens werd er een ambulance gebeld. Zij werd naar een ziekenhuis gebracht waar de doktor haar vertelde dat zij een zenuwinzinking heeft gehad en daardoor kon ze haar baby verliezen. Ze hebben haar wat medicijnen gegeven en vervolgens is zij naar ziekenhuis nummer 6 gebracht. Maar daar hebben ze haar niet toegelaten met als reden dat het ziekenhuis vol zou zijn.

Shakierova Layla Ramilvna 29 jaar heeft vier kinderen. Zaynab van 6 jaar oud, Salah el Dien van 4 jaar oud, Ali van twee jaar en Djanaat van 1 jaar. Shakierova en haar gezin werden onder druk gezet door de veiligheidsdiensten op 23 mei 2011. Om 7 uur s’ ochtends kwamen twee auto’s met mannen naar haar huis, sommige van hen waren vrouwen die mee waren gekomen als getuigen. Rond die tijd, zou de zuster haar man gaan bezoeken die was gearresteerd op 22 december 2010, waardoor sindsdien het gezin haar kostwinner had verloren. Zij omsingelden haar, pakten haar mobiel met geweld af, en ze forceerden haar om de deur te openen. Zij doorzochten alles, zelfs de koelkast, op zoek naar boeken! Zij waren hiermee niet tevreden, dus dreigden zij zelfs om de houten muren te slopen. Ze begonnen te schreeuwen en daardoor werden de kinderen wakker en dit maakte hen bang. Het duurde een tijd voordat ze weer kalm werden.

Na het onderzoeken van de zuster, hebben zij haar meegenomen naar een sectie gevestigd aan Kalinina 55, kamernummer 218. Daar, hebben ze haar verteld dat zij een getuigenisverklaring hebben geschreven over haar gedrag waarin zij zou toegeven dat zij een fundamentalist is. Zij vroegen haar om de verklaring te tekenen. Zij verzocht om een advocaat te spreken en ze herinnerde hen aan het wetsartikel 51 van de Russische grondwet. Zij luisterden niet, in tegendeel zelfs, zij dreigden haar op te sluiten en ze zeiden dat haar kinderen naar een weeshuis zullen worden gebracht. Zij gingen vervolgens zoeken naar adressen van de dichtstbijzijnde weeshuizen terwijl ze in de tussentijd haar bang maakte met een mes en een boor.

  

O Moslims,

Wanneer zullen deze onwettige praktijken tegen onze vrouwen, moeders, zusters en kinderen ophouden? Voor hoe lang nog zullen we zwijgen alsof er niks met ons is gebeurd? Wat zullen we antwoorden aan Allah (swt) op de Dag des Oordeels als Hij (swt) ons ondervraagt over onze zusters en onze kinderen? Allah (swt) zegt:

 

“En als zij bij u hulp zoeken voor het geloof, dan moeten jullie hen helpen.”

 

Op deze momenten zoeken onze broeder, zijn vrouw en hun kinderen onze hulp. De Profeet (saw) heeft gezegd in de hadith die is overgeleverd door Al Boechaarie en Moeslim door Ibn ‘Oemar: “Een Moslim is een broeder van de andere Moslim; hij laat niemand de ander onderdrukken of hem verraden. En degenen die een broeder in nood helpt, Allah zal hem in zijn behoefte voorzien. En wie een Moslim ontheft van een calamiteit, hij zal ontheven worden van calamiteit door Allah (swt) op de Dag der Wederopstanding. En wie een Moslim beschermt, zal door Allah (swt) beschermd worden op de Dag der Wederopstanding.” En in een andere hadith heeft de Profeet (saw) gezegd: “Degene die de behoefte van een andere Moslim voorziet, Allah de Verhevene, zal de behoefte vervullen van degene die andere voorziet.”

 

Aboe Hourayra heeft overgeleverd dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Iedere Moslim is een broeder van elke Moslim. Hij onderdrukt hem niet noch levert hij hem over (aan de vijand).”

Dus een ieder die de capaciteit heeft om te beschermen, maar het niet doet, dan zal hij beschouwd worden als degene die zijn broeder heeft achtergelaten zonder hulp. De Profeet (saw) heeft gezegd: “ (..) en wanneer een Moslim een andere Moslim in de steek laat, in een situatie waar hij hulp nodig heeft, dan zal Allah (swt) hem in de steek laten in een andere situatie waar hij hulp wenst.”

 

Dit incident moet ons roeren en iedereen moet er iets aan doen om dit Moslimgezin vrij te krijgen, de zuster en haar kinderen als eerst. Wij weten, en wij zijn er zeker van dat deze rampen zullen voortduren zolang wij geen Imaam hebben. De Profeet (saw) heeft gezegd: “De Imaam is een schild waarachter jullie strijden en waarachter jullie worden beschermd.” De Imaam zal de eer van de Moslimvrouwen beschermen. Dit heeft de Profeet (saw) gedaan toen hij Banoe Qainoeqa strafte en ook toen de Khalifah Al Moe’tasim die te horen had gekregen dat een Moslimvrouw had geroepen: “Yaa Moe’tasim”, waardoor hij meteen een leger erop af heeft gestuurd om haar te redden.

 

O geliefde Moslims:

Jullie kunnen jullie broeders en zusters helpen door ten eerste doe’a te doen en te vragen aan Allah (swt) om hen spoedig vrij te laten uit de gevangenissen. Tevens kunnen jullie dit nieuws openbaar maken en publiceren zodat deze erbarmelijke situatie bekend wordt gemaakt aan de rest van de Moslims. We moeten de aandacht voor deze ramp en de gewelddadigheden van de overheid onder de Moslims, de verschillende fracties in de samenleving en van de media trekken. We moeten de Moslimactivisten vragen om met ons te verenigen om dit probleem op te lossen.

 

O Moslims, Als jullie de Dien van Allah steunen, zal Hij jullie steunen.

 

 

Hizb ut Tahrir Rusland

25/05/2011

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië