×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Extremisten versus Gematigden

 

Extremisten versus Gematigden: Hizb ut-Tahrir Groot-Brittanië roept op tot eenheid binnen de moslimgemeenschap

In de afgelopen twee weken sinds de aanslagen in Londen is de islamitische gemeenschap onder enorme verdenking en komen te staan, en onderworpen aan nauwkeurig onderzoek. Hoewel de overgrote meerderheid van de moslims de moord van onschuldige burgers verwerpen, wordt de gemeenschap beschuldigd en verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op 7 juli jongstleden. De afgelopen twee weken hebben de toespraken van Tony Blair en diverse krantekoppen en publicaties een extreem negatief gevoel gecreëerd tegenover Islam en de moslimgemeenschap. Bovendien hebben de hardhandige tactieken van de politie geresulteerd in de moord van een onschuldige niet-moslim man. Dit heeft ertoe geleid dat iedere moslim in angst leeft, en een potentieel slachtoffer is voor executie door de politie.

In verschillende toespraken, heeft Blair de afgelopen weken hard geprobeerd om de moslimgemeenschap te verdelen in zogenaamde “gematigden” en “extremisten”. Op 7 juli heeft Tony Blair gezegd: ‘We zullen hard met u samenwerken om de gematigde en ware stem van de Islam zoals deze hoort te zijn, te laten horen.’ Op 17 juli, in zijn toespraak op de conferentie van zijn Labour partij, heeft hij duidelijk gemaakt wat hij onder het extremisme verstaat; “ze eisen de eliminatie van Israël, de terugtrekking van alle westerlingen uit de moslimlanden, ongeacht de wensen van de bevolkingen en hun regeringen, het opzetten van Taliban-achtige staten en Sharia wetgeving in de arabische wereld, op weg naar een Kalifaat van alle moslimnaties.” Met andere woorden; iedereen die kritiek heeft (geen geweld gebruiken) op de joodse bezetting van Palestina, wil leven volgens de wetten (Shari’a) van Allah, en oproept tot de totstandkoming van het Kalifaat als een manier om de islamitische wereld van alle problemen af te helpen, wordt als extremist en potentiele terrorist beschouwd door meneer Blair. Een gematigde moslim, daarentegen, is er een die zich met ganzer hart aan de politiek van Bush en Blair overgeeft, ofwel een die de westerse invasie en bezetting van onze landen onderschrijft.

Terwijl de moslimgemeenschap zeer duidelijk heeft gemaakt dat het geweld in Londen niet is geoorloofd, kan deze zelfde gemeenschap geen moment vergeten wat plaastvindt in bezet Irak, bezet Palestina, Kasjmir, Tsjetsjenië, enz. enz. Na flagrant gelogen te hebben tegen ‘s werelds volkeren, zijn Bush en Blair een oorlog van terreur tegen het volk van Irak begonnen met behulp van de modernste tanks, raketten en vliegtuigen. Deze oorlog heeft het leven gekost aan meer dan 120.000 burgers! De afgelopen 50 jaren heeft het volk van Palestina blootgestaan aan moorden, liquidaties, en bezetting door de joodse staat. Decennia lang wordt de islamitische wereld geregeerd door despoten, dictators, koningen, en zogenaamde democraten zoals Musharaff, Karimov, Mubarak, Gaddhafi, Abdallah, Hussain, Karzai, Jaafri enz., die als “vrienden en bondgenoten” van het westen worden beschouwd, daar ze de politieke, economische en militaire kolonisatie van onze landen ondersteunen. De heersers vertegenwoordigen op geen enkele manier de belangen van de volkeren waarover zij heersen. Hun enige belang is het veilgstellen van zichzelf middels het ondersteunen van het westen en haar belangen in de landen van de moslims.

Dit is de realiteit van de landen van de moslims. De overgrote meerderheid van de moslims en de islamitische groepen doden geen onschuldige mensen om deze werkelijkheid te veranderen, maar zetten zich middels intellectueel en politiek werk in om verandering te brengen. Om al dezen die verandering willen zien binnen de moslimlanden aan te merken als extremist en dus terrorist, is een aanwijzing van wat deze campagne daadwerkelijk inhoudt; het uitroeien van iedere oppositie tegen de westerse agressie in onze landen.

Deze aanhoudende aandrang op de etikettering van moslims in ‘gematigd’ en ‘extremist’ is onderdeel van een buitengewoon gevaarlijk beleid van de regering om verdeeldheid te zaaien binnen de moslimgemeenschap, om uiteindelijk tot een volgzame moslimgemeenschap te komen. Een gemeenschap die stilzwijgend toekijkt bij de misdaden begaan door Blair en Bush. Wij, als verantwoordelijke en bewuste leden van de moslimgemeenschap, moeten ons niet middels de etiketten ‘gematigd’ en ‘extreem’ laten onderverdelen om tweespalt en conflicten te zaaien binnen onze gemeenschap. Zulke onderverdelingen bestaan niet in Islam.

Als moslims dienen we verenigd te zijn op basis van de Koran en de Soennah van de Profeet (saw). Hier tengevolge dienen we ons vast te houden aan de duidelijke leidraden van Islam in deze situatie:

 

1. Islam verbiedt het doden en verwonden van onschuldige burgers om verandering te brengen.

 

2. Islam heeft ons geleerd dat de methode om de corrupte politiek en heersende systemen te veranderen in onze landen, intellectueel en politiek werk is, en niet geweld en gewapende strijd. Dit is het pad van de Profeet (saw); hij (saw) ging de intellectuele en poltieke strijd aan, en creëerde een publieke opinie tegen de corrupte systemen van Quraysh in Mekkah, om het allereerste islamitisch politieke systeem in Medinah op te zetten. Gelijk aan zijn voorbeeld is het onze taak om wereldwijd een positieve publieke opinie over het islamitische politiek systeem, de Khilafah (Kalifaat), te creëeren.

 

3. Islam verplicht ons uit te spreken tegen elke tiran en onderdrukker. We moeten ons niet laten stoppen door de angst en intimidatie die door de Britse regering wordt gezaaid. We moeten ons geluid tegen de onderdrukkende en agressieve politiek van het westen en haar marionetten in onze landen niet laten stillen. De Profeet (saw) heeft ons verplicht het woord van waarheid tegen de agressors en onderdrukkers te spreken. Hij (saw) heeft gezegd:

 

“Ik zweer bij degene in wiens hand mijn ziel rust, u moet het behoorlijke (ma’roef) gebieden en het verwerpelijke (munkar) verbieden, anders zal Allah een bestraffing op u neerzenden, en u zult dan tot Hem bidden en Hem verzoeken, maar Hij zal uw smeekbedes dan niet verhoren.”

 

4. In de komende weken en maanden zal het beleid van ongesolliciteerde aanhouding voor ondervraging, “shoot to kill”, en andere draconische “anti-terreurmaatregelen” ongetwijfeld leiden tot het lastigvallen van en bezorgdheid binnen de moslimgemeenschap. Dit alles enkel vanwege het moslim-zijn, en het uiten van legitieme zorgen tegen de westerse politiek in onze landen. Het is van groot belang om in deze tijden verenigd te zijn en samen te werken als een gemeenschap om onszelf te beschermen, en met een stem naar buiten te treden om de ware godsdienst van Islam als een alternatief voor de wereldwijde chaos die gecreëerd wordt door het westerse kapitalisme, te presenteren.

 

“Voorwaar, dit is uw gemeenschap: één gemeenschap; en Ik ben uw Heer, aanbidt Mij derhalve.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Al Anbiya 21, vers 92)

 

5. Oprecht dringen wij er bij de moslimgemeenschap op aan om zich niet het stilzwijgen op te laten leggen in deze situatie, maar om de woede en frustratie die resulteert uit wat er in de islamitische wereld en in Groot-Brittanië gebeurt, te kanaliseren middels geweldloos intellectueel en politiek werk om het islamitische leiderschap weder op te richten - de Khilafah als instrument ter oplossing van al deze problemen.

 

“En Wij zullen u zeker beproeven totdat Wij diegenen onder u onderscheiden die ijverig streven en standvastig zijn. En Wij zullen uw feiten aan u openbaar maken.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Muhammad 47, vers 31)

 

Hizb ut-Tahrir Groot-Britannië

24 Jumadi Al-Thani 1426

30 Juli 2005

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië