TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

 بسم الله الرحمن الرحيم

De conferentie van de ‘Vrienden van Syrië’ in Doha: Bewapening Syrische opstandelingen om een dialoog te bereiken met moordenaar Basjaar, en om onderlinge onheil te veroorzaken bij de revolutionairen met als doel het plan van de oprichting van de Khilafah schade toe te brengen

Op zaterdag 22/6/2013 kwamen de ministers van buitenlandse zaken bijeen bij de bijeenkomst van ‘Vrienden voor Syrië’ op de 11e (hidjrie) in Doha, de hoofdstad van Qatar, welke werd geleid door haar minister van Buitenlandse Zaken Hamdoe bin Djaasim om te zoeken naar een manier om de (gematigden van de) opstandelingen te bewapenen. John Kerry, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, heeft het volgende medegedeeld: “Ik zou graag willen benadrukken dat wij dit niet zullen doen teneinde een militaire oplossing te bereiken maar dit doen om rond de tafel te kunnen zitten voor een politieke oplossing”. Hij benadrukte tevens dat deze steun ten doel heeft ‘om Geneve te bereiken’. Hamdoe gaf aan dat “De zending van wapens aan de Syrische opstandelingen is de enige weg om vrede te realiseren in Syrië”. Daarnaast heeft de Minister van Buitenlandse Zaken van Qatar gezegd bij de opening van de conferentie dat er snel gehandeld dient te worden en er een overeenkomst moet worden gesloten over de route met een gespecificeerde tijdsbepaling voor de politieke acties in Syrië. Hamdoe benadrukte dat er “geheime beslissingen” genomen dienen te worden om de situatie op de grond te veranderen, impliciet aangevende dat de negen landen in de bijeenkomst het met elkaar eens zijn over de militaire steun doormiddel van de Legerraad van het Vrije Syrische Leger. Een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris zei voor de gebeurtenissen dat Washington graag heeft dat de Westerse en Arabische bondgenoten al de gezonden hulp richten tot de Syrische opstandelingen via de hoogste raad van het Vrije Syrische leger dat gesteund wordt door het Westen, hiermee trachtend de macht van de djihaadie groeperingen in te perken. Opmerkelijk is dat de chef-staf (van het Vrije Syrische Leger) generaal Saliem Idries een bijeenkomst heeft georganiseerd in Ankara alvorens de conferentie van de ‘Vrienden van Syrië’ zou plaatsvinden waar islamitische groepen en organisaties aan deelnamen waarbij nu één keer van de spaarzame keren een aantal van de islamitische groeperingen de autoriteit van het Vrije Syrische Leger erkenden. Er is tevens geweten dat het doel van de bijeenkomst was om veldsituaties te coördineren alvorens de nieuwe wapens geleverd zouden worden en alsmede voordat de bijeenkomst van Doha zou plaatsvinden.

 

Door deze aankondigingen bij deze nieuwe complot-conferentie is het werk om de opstandelingen te bewapen een smerig spel waarbij de samenzwerende deelnemers ervan - met hun verschillende belangen - ten doel hebben een vorm van evenwicht te realiseren waarbij een ieder van de opstand en het regime met elkaar rond de tafel gaat zitten voor dialoog omwille van het bereiken van een vreedzame oplossing gebaseerd op Geneve 2, welke Amerika heeft verzorgt. Wat bedoeld wordt met evenwicht is dat de oppositie niet dermate bewapend zouden moeten worden dat het in staat zou zijn de oorlog tegen het regime te domineren volgens haar belangen. Echter, het moet op een manier zijn waarbij ze geforceerd wordt de dialoog te accepteren. En dit is precies hetgeen waar Amerika naar streeft om daarmee het behoud van het regime in Syrië te verzekeren als zijnde haar agent, en om hiermee te verzekeren dat het apparaat van de criminele inlichtingen- en veiligheidsdiensten in haar handen blijven. En dit is hetgeen waarop het criminele regime in Syrië zit te wachten om zich hiermee te verlossen van haar galg. Vervolgens wordt de moordenaar Basjaar behandeld als zijnde een voormalig president en dat zijn misdaden behoorden tot zijn visie.

 

Het meest gevaarlijke van dit alles is dat de wapens zullen worden geleverd aan (gematigde) delen van het Vrije Syrische Leger welke vertegenwoordigd worden door chef-staf Saliem Idries, en deze onder controle gehouden zal worden en volgens de geschreven (kromme) voorwaarden zal zijn welke aangekondigd zijn door Loe’ay Al Miqdaad. Onderdeel van de voorwaarden is dat deze wapens niet vallen in de handen van de djihaadistische groeperingen; dat sommige djihaadistische groeperingen welke krachtig genoeg zijn om het criminele regime te bestrijden, ervan weerhouden worden de Islamitische Staat Al Khilafah op te richten; en dat men djihaad fie sabielilaah zal doen ten einde een civiele seculiere Staat (met islamitische grondslag) op te richten. Dit alles zal worden gedaan door de moordenaar Basjaar en een aantal van zijn vooraanstaande criminele helpers slechts van hun posten te ontheffen. Wat verder nog gevaarlijk is dan dit alles, is het werken om de gewapende groeperingen tegen elkaar op te zetten onder het mom van een wereldse strijd tegen terreur, oftewel Islam. Vervolgens worden ze (de gematigden) te hulp geschoten via de media en internationale rapporten om bijvoorbeeld internationale troepen uit te zenden en haar agent regeringen, zoals Saoedie Arabië, Qatar, Turkije en Jordanië, te misbruiken om te helpen hen aan te vallen.

 

Het doel van de bewapening van de (gematigde) opstandelingen is om een einde te maken aan de islamitische revolutie en de wens van de opstandelingen te kapen en politieke besluiten aan te nemen door hen te koppelen aan de seculiere buitenlandse Nationale Oppositie Raad en zijn militaire raad. Zodoende zijn de wapens een compensatie voor de besluiten en dat is het plan van het plottende criminele Amerika jegens de revolutionaire moslims met het helpen van hun agent Al Asad die ze heeft bevolen hen aan te vallen om ze ertoe te drijven de Amerikaanse bewapening te omarmen.

 

O revolutionaire moslims van Syrië As Sjaam!:

 

Het is sjar’an gezien haraam voor elke groep in Syrië om hun politieke voornemen in te wisselen voor wapens. Hetgeen vereist volgens de sjari’a van elke groep is om zichzelf te verlossen van elke internationale verleiding en niet te trappen in de val dat ze jullie bewapent waarmee het (vrome en islamitische) voornemen gekaapt wordt. Een ieder moet weten dat er geen oplossing is voor Syrië wat jullie zal redden behalve door het volgen van degene die jullie hebben uitgeroepen als jullie leider tot in de eeuwigheid, Sayyidoenaa Moehammad (saw). Dit is de enige oplossing welke de vruchten van de overwinning (nasr) van Allah voor ons zal doen realiseren, en dat is dat we opzoek gaan naar de Helpers (Ansaar) van Allah van de mensen van militaire macht; zodat zij in hun rol de dien van Allah zullen helpen. De wapens zijn meer dan genoeg binnen Syrië, help daarom de dien van Allah met deze wapens. Voor wat betreft de wapens van Amerika, Europa of agentregimes zoals Saudie Arabië, Qatar en Turkije, hier wordt niets geschonken behalve een snelle dood met voorwaarden! Pas daarom op o revolutionaire moslims dat jullie daarmee Allah niet verlochenen, Zijn Profeet (saw) en de getrouwheid van Islam, en dat jullie het dure bloed van jullie martelaren niet verkopen voor een geringe prijs. Het is Hizb ut Tahrir welke de notabelen, revolutionairen en generalen van Syrië oproept die nog steeds in dienst zijn of gedesterteerd om de Helpers van Allah alleen te worden, en dat zij allen de handen uitstrekken naar Hem (in gelofte) de Rechtegeleide Islamitische Staat Al Khilafah te stichten. De enige Staat welke Allah’s Tevredenheid  zal doen realiseren. Allah (swt) zegt:

 

(( إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ))

“Wanneer Allah jullie helpt is er geen overwinnaar over jullie. En indien Hij jullie in de steek laat, wie is degene die jullie daarna nog kan helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah vertouwen.” (Zie VBK Soera  Aal ‘Imraan, vers 160)

 

 

 

Hizb ut Tahrir Wilaaya Syrië

 

 

14 Sja’baan 1434 

 

23/06/2013 

 

 

 

 

Bron: http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_26635

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië