TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau
Turkije

   
H. 26 Djoemaad oel Akhir 1434 Nummer: PR12062
M. 06-05-2013

O Erdogan! Waarom zweeg je nadat de brief van de mensen van Banyas je bereikte?

 

Hoe kun je zo erg veranderen?

In Syrië 2011, werd de nabij Tartus gelegen stad van Banyas, door de militie van het regime belegerd, bijna alle mannen werden verzameld en onderworpen aan zware martelingen. Het overgrote deel van de moslimjongeren werd gearresteerd, en een deel hiervan werd Shahied. Het moordende Syrische regime en de criminele bendes van de Sjabieha, welke verachtelijker zijn dan dieren, vielen de stad Banyas drie dagen eerder ook aan en vermoordden honderden van onze Moslim broeders en zusters zonder onderscheid te maken tussen kinderen, jongeren, ouderen, vrouwen of mannen. Ze trokken plunderend door de stad en lieten deze in vuur en vlam achter.

Erdogan hield gisteren een toespraak over de slachtpartij in Banyas en vertelde leugens tegen de Turkse Islamitische bevolking; “Wij zullen geen tongloze duivel zijn terwijl het geschreeuw van de kinderen van Banyas de eeuw doen gruwelen. O Bashar al-Asad! Bij Allah je zult hier de rekening van betalen. De prijs van de moed die je niet aan anderen dan aan kinderen met een speen in een wieg laat zien zal je hoog, zeer hoog betalen. De gebeurtenissen hebben de aanvaardbaarheidsgrenzen onder druk gezet. De internationale gemeenschap heeft nog steeds niet de verwachtte stappen ondernomen. De verantwoordelijkheid van dit onwettige regime voor de vermoordde onschuldigen ligt bij zijn ondersteuners. Geen enkel persoon, geen enkel land die zich als Islamitisch ziet, kan achter deze gruweldaad staan.”

Nu vragen wij aan je, oh President! Op 12 april vielen de soldaten en Sjabieha bendes van het regime de dorpen in de omgeving van Banyas aan en vermoordden hun inwoners waarop de vertegenwoordigers van Banyas je een brief schreven. En de Moslims wachtten op uw hulp met de gedachte dat je hun pijn zou delen en de hoop dat je een oplossing zou vinden voor hun probleem. Maar wat heb je gedaan? Je waande je blind en doof, en bleef stil. En nu voer je een show op achter de microfoons voor je applaudisserende aanhangers en door “wij zullen geen tongloze duivel zijn” te zeggen voeg je aan je leugens tegen de Moslims wederom een leugen toe.

O Erdogan! Waren jullie het niet, die zich als Turkse Staat zijnde zich sinds het begin van de Syrische opstand achter de internationale gemeenschap schaarde en hiermee het leven van dit moordende regime verlengde? Hebben jullie niet de bijeenkomsten gehost voor een democratisch Syrië, welke de Verenigde Staten en het Westen wenst? Zei je niet dat je de invoering van democratie in Syrië ondersteunde om de pilaren van het regime beschermen? Dus hoe probeer je nu de schuld in de schoenen van de internationale gemeenschap te schuiven, welke je volgde, om zelf onschuldig over te komen?

Vergeet niet dat verantwoordelijkheid voor elk vermoord kind in Syrië, elke vrouw waarvan de eer is aangetast en elke vader die bloed huilt bij je ligt. Want je zegt al twee jaar dat je de Syrische opstand steunt terwijl je met de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap handelde en met hen het moordende Ba’ath regime ondersteunde. Hoe kunt je zo erg veranderen?

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Waarom zegt gij hetgeen gij niet doet?”(Zie de vertaling van de betekenissen van Soera As- Saff 4 vers 2)

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info

 

Media Bureau van Hizb ut Tahrir Turkije

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië