TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 04 Dhoel Qi'da 1437 Nummer: M1437/30
M. 07-08-2016

Het moslimleed in Europa: herhaalt de geschiedenis zich? 

Voor de moslims in Europa gaat er geen dag voorbij, zonder dat  een gebeurtenis ervoor zorgt dat zij vrezen voor hun lot en hun angst voor de toekomst die hen te wachten staat wordt verergerd. In de toekomst waarin zij leven onder het beschermheerschap van de Europese samenleving en het Europese systeem, is de grootste zorg de beperking welke hen opgelegd wordt, doordat hun gedragingen en de handelingen die daarbij duiden op het navolgen van de regels van hun religie gecontroleerd worden. Het is zelfs zover gekomen dat zij hun ideeën en emoties controleren. Zo intervenieerde Nicole Goueta, burgermeester van Colombes in de buitenwijken van Parijs, teneinde een winkel welke wordt gerund door een moslim te verplichten varkensvlees en alcohol te verkopen. Ze wil de zaak sluiten als deze haar beslissing niet naleeft. 

Zo wordt een moslim verplicht te verkopen wat zijn religie hem verbiedt. Hem wordt dit verplicht door de wet van een staat die onterecht claimt voorloper te zijn van vrijheid, de mensenrechten en tolerantie. In België viel een man in Charleroi twee politieagenten aan, op het politiebureau met een machete. Hij verwondde hen en werd zelf gedood door politiekogels. Zonder enig onderzoek verklaarden de autoriteiten bij monde van de premier direct dat het waarschijnlijk een terreuraanval betrof, enkel omdat de man “Allahoe Akbar” riep. Dit is iets wat recentelijk veel gebeurt, dat de “takbier” beschouwd wordt als bewijs voor wat “de islamitische terreur” genoemd wordt. Zo begint de moslim te vrezen voor de “takbier”, terwijl het een veelgebruikte uitdrukking is voor de moslims, zowel praktiserende als niet-praktiserende moslims. Er zijn mensen die hun kinderen waarschuwen om de uitspraak “Allahoe Akbar” te gebruiken, uit angst dat zij onder schot worden genomen onder het mom van “terreur”. In Nederland heeft een rechtbank in Oost-Brabant geoordeeld dat het Islamitisch huwelijk(scontract) de vrouw achterstelt en onderscheid maakt tussen haar en de man. 

Enkel omdat de man de Islamitische scheiding van zijn vrouw niet wil uitvoeren, tenzij zij hem de bruidsschat en wat hij haar gaf aan goud teruggeeft. Zo wordt het Islamitische huwelijk bij de moslims in Nederland het onderwerp van achterdocht. Dit omdat het –volgens de uitspraak van de rechtbank- in tegenstrijd is met de Nederlandse grondwet die gelijkheid tussen man en vrouw predikt. Het is niet uit te sluiten dat het in de toekomst verboden wordt het Islamitisch huwelijk te voltrekken. Dit is het nieuws en de verschillende gebeurtenissen die wijzen op de ernst van het leed dat de moslims in Europa ondergaan. Elke gedraging van de moslims wordt het onderwerp van achterdocht en kritiek, tot aan de uitspraak “Allahoe Akbar” aan toe. Alle Islamitische concepten en regels -of deze nu gerelateerd zijn aan overtuigingen, aanbiddingen of maatschappelijke handelingen- worden het onderwerp van een westerse wet, welke erover oordeelt en het criminaliseert. Zonder acht te slaan op wat zij claimt aan vrijheden en tolerantie. Zonder acht te slaan op het recht van de moslims op het navolgen van de regels van hun religie. Zodoende vragen wij hier nogmaals: Herhaalt de geschiedenis zichzelf en wordt de tragedie van Andalusië herhaald?

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië