TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 14 Moeharram 1438 Nummer: M1438/02
M. 15-10-2016

Persbericht religieuze huwelijken kortzichtig en oppervlakkig

Op 10 oktober jl. is er een persbericht verschenen, welke ondertekend is door een groep moskeeën en imams omtrent religieuze huwelijken. Dit persbericht is geschreven naar aanleiding van het SBS6 programma ‘Undercover in Nederland’, uitgezonden op 9 oktober waarbij programmamaker Alberto Stegeman een imam betrapt op het afsluiten van een islamitisch huwelijk, zonder dat dit vooraf gegaan is aan een gemeentelijke registratie, wat sinds een aantal jaar verboden is geworden in Nederland. Het persbericht verbiedt imams en moskeeën islamitische huwelijksaktes te sluiten zonder dat er een bewijs is getoond van een registratie van de gemeente.

Naar aanleiding van dit persbericht en de inhoud ervan hebben wij het volgende hierover te zeggen:

Ten eerste; het registreren ofwel opschrijven van een huwelijk is een zaak welke reeds lange tijd besproken is door geleerden in Islam. Het Islamitisch huwelijk (nikaah) heeft een aantal pilaren (arkaan) en voorwaarden van validiteit (sjoeroet oes sihha). Het opschrijven van de huwelijksakte (tawthieq) is over het algemeen een zaak welke aangeraden (mandoeb) is.

Ten tweede; het persbericht zegt dat een niet-geregistreerd huwelijk soms kan leiden tot negatieve gevolgen, met name voor de vrouw, zoals het schenden van haar eer en het niet geven van haar rechten. Het beargumenteert verder dat volgens het oesoelie principe ‘dat wat nodig is om een verplichting na te komen, ook verplicht is’ en de Islam ten doel heeft de eer en de rechten van de mensen te bewaken. En het daarom verplicht is om enkel een nikaah te voltrekken nadat het huwelijk bij de gemeente is geregistreerd.

De vragen die wij stellen zijn als volgt: is volgens jullie de nikaah nu gebouwd op de gemeentelijke registratie of niet? Indien dit niet het geval is en jullie van mening zijn dat een gemeentelijke registratie sjar’an niet geldig is, hoe kunnen jullie dit dan als voorwaarde stellen aan de moslims? Indien dit wel het geval is, wat is dan de toegevoegde waarde van de nikaah?

Bovendien gaat men met dit principe in de algemeenheid ervan uit dat de eer van de vrouw, vanzelfsprekend bij een registratie wel gewaarborgd zal worden, terwijl er genoeg vrouwen in Nederland zijn die ondanks dat ze als gehuwd staan ingeschreven, worden misbruikt door hun partner. Hoe kan in de algemeenheid deze oesoeli regel dan door jullie worden toegepast?

Indien jullie daarnaast stellen dat zonder deze registratie de rechten van de vrouw soms niet worden gegeven, hoe willen jullie er dan voor zorgen dat zij op basis van deze registratie haar erfrecht volgens Islam zal krijgen?

Met andere woorden, de werkelijke waarborging van de rechten van de vrouw en de bescherming van haar eer met een gemeentelijke registratie, zijn zowel in de realiteit alsmede vanuit islamitisch perspectief niet te zien. Het persbericht en de bijbehorende fatwa zijn daarom kortzichtig en oppervlakkig.

Voor wat betreft de Nederlandse overheid. Indien het trouwen volgens Nederlands recht de oplossing is voor het probleem, waarom staat de Nederlandse overheid dan niet toe dat de registratie zal geschieden op de plek waar een moslim wenst te trouwen, de moskee? Indien de Nederlandse overheid oprecht geeft om de moslims en hun wensen, dan zou dit de meest logische oplossing zijn geweest.

Het antwoord hierop is dat de Nederlandse overheid in haar beleid erop uit is om de Islam in Nederland te kortwieken en de moslims te vernederen en te pesten, om ze op deze manier te dwingen de islamitische waarden te verlaten en de westerse, seculiere waarden te omarmen.

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië