TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 29 Radjab 1439 Nummer: M1439/12
M. 16-04-2018

             Verslag van de bijeenkomst 'Ottomaanse Rijk: De Vaandeldragers van Islam'

Zondag 15 april jl. organiseerde Hizb ut Tahrir Nederland een bijeenkomst in Amsterdam, in het kader van de campagne ‘Terug naar de Glorie van Islam’.

De eerste lezing werd verzorgd door broeder Sherief. Hij gaf een overzicht van de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk en haar beleid. Zo stond hij stil bij een aantal sultans, geleerden en de opening van Constantinopel (Istanbul). Vervolgens linkte hij het optreden van een aantal heldhaftige leiders ten tijde van de Ottomaanse Khilafah, aan de huidige realiteit waarin de leiders in de moslimwereld de oemma keer op keer verraden. Tot slot legde hij uit waarom onder meer de Ottomaanse Khilafah, heeft uitgewezen dat Islam in staat is om de wereld te leiden. 

De tweede lezing werd verzorgd door broeder Nadeem. Hij begon met een aantal misvattingen die er vandaag de dag heersen, zoals de bewering dat onder een islamitisch systeem andere religieuze groepen een kopje kleiner worden gemaakt en Islam vrouwen onderdrukt. 

Vervolgens legde hij aan de hand van historische gebeurtenissen uit, dat zelfs westerse denkers en samenlevingen getuigden van de barmhartigheid van de Ottomanen en westerse samenlevingen geen recht van spreken hebben, wanneer ze anderen beschuldigen van een gebrek aan tolerantie. Zelfs vandaag de dag slagen zij er nog steeds niet in om andersdenkenden in te sluiten. Hoe anders was dat in de islamitische geschiedenis. Zo was er de leuze ‘Liever Turks dan Paaps’, het Verdrag van Ahdnama (in 1463) en getuigden zelfs westerse vrouwen van de verheven positie van de moslimvrouwen in de Ottomaanse Khilafah. De spreker sloot af met een oproep aan de moslimgemeenschap om de handen ineen te slaan en samen te werken voor de hervatting van de islamitische manier van leven in de moslimlanden. 

Na de lezingen was er ruimte voor vragen. Tijdens de vragenronde legden de sprekers uit hoe we vandaag de dag kunnen werken voor de hervatting van de islamitische manier van leven en welke rol de biografie van de Profeet صلى الله عليه وسلم hierbij speelt.

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië