TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 07 Sja'baan 1439 Nummer: M1439/13
M. 23-04-2018

                                                    Verslag van bijeenkomst (Ottomaanse Rijk: De Vaandeldragers van Islam) in Breda

Zaterdag 21 april jl. organiseerde Hizb ut Tahrir Nederland een bijeenkomst in Breda, in het kader van de campagne ‘Terug naar de Glorie van Islam’. De geschiedenis van het Ottomaanse Rijk stond hierbij centraal.

De eerste lezing werd verzorgd door broeder Sherief. Hij legde uit hoe men geschiedenis vanuit islamitisch perspectief zou moeten benaderen. Bovendien stond hij stil bij de pogingen van oriëntalisten om de islamitische geschiedenis te verdraaien en hoe dit zich verhoudt tot de ideologische strijd tegen Islam. Derhalve concludeerde hij dat we op de hoogte moeten zijn van onze geschiedenis, zodat we vervolgens zelf geschiedenis kunnen schrijven, in plaats van dat anderen onze koers bepalen.   

De tweede lezing werd verzorgd door broeder Nadeem. Een lezing waarin concepten als eer, standvastigheid en glorie centraal stonden. De spreker verwees naar diverse mythen, die heden ten dage in stand worden gehouden door de media en politici. Denk bijvoorbeeld aan vrouwenonderdrukking en antisemitisme. De spreker bewees niet alleen het tegendeel, maar stelde dat de huidige westerse mogendheden geen recht van spreken hebben wanneer het gaat om het insluiten van verschillende groepen in de samenleving. 

Zelfs niet-moslims getuigden van de verheven positie van vrouwen in de Ottomaanse Khilafah en joodse vluchtelingen werden op grote schaal opgevangen in de Ottomaanse Khilafah. Zo stuurde Sultan Bayezid II na de Spaanse Inquisitie in 1492, een marineschip richting Spanje om 150.000 verdreven joodse vluchtelingen op te vangen.  

Daarnaast scandeerden de Watergeuzen o.l.v. Willem van Oranje, 'Liever Turks dan Paaps' en was Cornelis Haga de eerste ambassadeur van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het Ottomaanse Rijk. Tot slot riep de spreker de moslimgemeenschap op, om samen te werken voor de terugkeer van de glorie van Islam. 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië