TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Conferentie Helmondse moskee afgeblazen

Graag jullie aandacht... 

Na eerdere voorvallen van conferenties en benefieten die geannuleerd zijn is het dit keer de beurt aan de conferentie in de Helmondse moskee al-Fadjr. Het bestuur van de moskee heeft de conferentie afgeblazen onder druk van de media en na een gesprek met de burgemeester; en de reden? De uitgenodigde Sjeich zou in een van zijn preken Allah swt hebben aangeroepen tot 'vernietiging' van Joden, christenen, sjiieten en alawieten. 

De trend van moddergooien en stigmatiseren, zoals de termen `haatimam` en ´haatpreek´ is zo genormaliseerd dat het in context plaatsen van bepaalde uitspraken of het leveren van bewijs niet eens meer nodig is om conferenties of lezingen te laten annuleren. Want het zal wel zo zijn. 

Meestal wordt bij dit soort berichten een linkje gegeven naar de vermeende uitspraak, maar ik heb nergens een linkje gezien van een video. Ook weten we niet hoe en in welke context hij dit gezegd heeft. En ja, ook hierin is context bepalend. Het aanroepen van Allah swt in een preek om de militaire coalities te vernietigen die strijden tegen de Moslims is niet hetzelfde als het aanroepen van Allah swt om alle Joden, christenen, sjiieten en alawieten te vernietigen. Tenzij natuurlijk, de Moslims geen smeekbede mogen verrichten om hun bezetters te verwensen? En dat dit enkel voorbehouden is aan de Nederlandse politici, opiniemakers en het volk om alle verwensingen te mogen doen die ze willen over Islam en de Moslims in Nederland en in de Islamitische wereld? 

Wat de Sjeich ook geroepen heeft, het blijft een smeekbede. De werkelijke vernietigers van volkeren, bezetters van landen, plunderaars van rijkdommen, oorlogszuchtige entiteiten, zijn nog altijd de westerse landen! Waaronder ook Nederland. 

Ook de zwakke houding van moskeebesturen draagt bij aan de arrogantie en dominantie van de anti-Islamretoriek van beleidsmakers die zich iedere keer wanneer we afhaken of een evenement annuleren gesterkt voelen. Sta achter het besluit dat je neemt of stap op! 

De zogenaamde transparantie van moskeeën om een betere verstandhouding te verkrijgen met de Nederlandse staat is een mythe. De staat is er niet op uit om transparantie te verkrijgen om de simpele reden dat ze die al heeft. Zij is er eerder op uit om de ideeën van Islam te beïnvloeden en te domineren. Bovendien, waarom bemoeit een seculier ingerichte staat die uitgaat van een neutraliteitsbeginsel, zich met de aangelegenheden van religieuze instanties en instellingen? Dat zijn toch volgens hen twee aparte zaken die niet met elkaar vermengd mogen worden? 

Dit soort Islamofobe uitingen en Islamhetze zullen enkel toenemen. De vraag echter is, wat is onze verantwoordelijkheid als Moslimgemeenschap? Gaan we aan de zijlijn staan toekijken hoe Islam en de Moslims systematisch gedemoniseerd worden en gaan we ons een onderschikte rol aanmeten door iedere keer te comprimeren in onze besluiten en in sommige gevallen in onze religie, of blijven we standvastig, besluitvaardig en alert en streven we naar de eenheid en samenwerking van de Moslims om ons nog sterker te profileren en in te zetten voor Islam, de Moslims en onze belangen? De keuze is aan ons.

Okay Pala 

Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Nederland

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië