TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Luchtmacht van de Ottomaanse Khilafah

 <img width="600" height="600" src="http://www.hizb-america.org/wp-content/uploads/2015/03/ottoman_air_force-600x600.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ottoman_air_force">

Slechts zes jaar nadat de gebroeders Wright hun eerste succesvolle vlucht hadden uitgevoerd in Ohio, was de Islamitische Staat (Ottomaanse Khilafah) één van de eerste naties in de wereld welke een militair luchtvaartprogramma was gestart. Hoe indrukwekkend het ook moge lijken dat moslims op snelle wijze deze technologie adopteerden, het precedent om nieuwe technieken en technologieën te verkrijgen voor de bescherming van de Islamitische Staat en zijn expansie was reeds gedaan door de Profeet  صلى الله عليه وسلم zelf.

In zijn tariekh (geschiedenis) verhaalt at Tabarie dat de Profeet صلى الله عليه وسلم  twee van zijn metgezellen, ‘Oerwa ibn Mas’oed en Ghitaan ibn Salama, naar de stad Djaraasj in Syrië om de fabricage technieken van dabbabaat (tankachtige wapens), mandjaaniq (katapulten) en dhaboer (tanks) te leren. Dit waren wapens die destijds gebruikt werden door de Romeinen.

De siera van de Profeet صلى الله عليه وسلم toont veel meer voorbeelden zoals het gebruik van de Perzische loopgraven in de slag van Gandaq en de expeditie naar Jemen om aldaar te leren hoe katapulten worden gemaakt en gebruikt. De Islamitische Staat volgde deze soenna  van de Profeet صلى الله عليه وسلم  zelfs toen het de wereld leidde in technologie. Toen de technologieën van luchtvaart en wapens voor luchtaanvallen waren ontwikkeld verspilde de Islamitische Staat geen tijd om deze technologieën zich eigen te maken voor eigen gebruik.

De geschiedenis van luchtvaart is niet anders dan de geschiedenis van andere wetenschappen en technologieën in het punt dat de ontwikkeling van luchtvaart gelegen is in een lange, rijke historie waarin kleine beetjes vooruitgang plaatsvonden over vele millennia en de ontwikkeling gebeurde niet plotsklaps in de eerste jaren voor de eerste luchtvaart. Veel oude beschavingen produceerden wapenprojectielen, vliegende apparaten en ontwerpen voor menselijke luchtvaart – velen ervan onpraktisch doch sommigen praktisch. Sommige voorbeelden bevatten het verhaal van de mechanische duif van Archytas van het oude Griekenland, de luchtlantaarn (hete luchtballonnen lantaarns) van China en de eerste raketwapens welke de Chinezen gebruikten tegen de Mongolen. Er is overgeleverd door de historicus van de 11e eeuw N.H. Ahmed Mohammad al Maqqaarie dat in de derde eeuw N.H., ‘Abbaas ibn Firnaas de eerste succesvolle gevleugelde vlucht uitvoerde doormiddel van zweefvluchten met gebruik van een gevleugeld door zichzelf ontworpen apparaat.

De moderne periode van luchtvaart was tot bloei gekomen met de komst van de Industriële revolutie in Europa. Vele grote ontwikkelingen verschenen in de 18e eeuw in Europa wat resulteerde in succesvolle vluchten. Voortgaande op basis van de werken van hun voorgangers en tijdsgenoten hebben de gebroeders Wright de problemen van weerstand en controle opgelost en maakten hun historische vlucht in 1903. Niet lang daarna startten Engeland, Frankrijk, de V.S., Duitsland, Rusland en Italië hun militaire luchtvaart programma’s en de Islamitische Staat nam hieraan deel door haar eigen luchtvaartprogramma te beginnen (Osmanlı Hava Kuvvetleri).

Militaire eenheden van de Islamitische Staat die verbleven in Europese steden bestudeerden de ontwikkeling van militaire voertuigen in Europa en al snel in 1909 nodigden militaire functionarissen van de Ottomaanse Khilafah Franse piloten uit om te komen naar Istanbul voor een demonstratie. De Belgische piloot Baron de Catters kwam naar Istanbul en voerde een tentoonstellingsvlucht uit met zijn Voisin dubbeldekker op uitnodiging van de Minister van Oorlog Mahmut Şevket Paşa. Als een direct gevolg van deze demonstratie nam het bewustzijn en interesse in militaire luchtvaart extreem toe binnen de Islamitische Staat. Functionarissen stuurden een delegatie naar de Internationale Luchtvaart Conferentie in Parijs. In 1910, werden moslimkandidaten naar Europa gestuurd om getraind te worden als piloten echter financiële kwesties binnen de staat zorgen ervoor dat dit werd uitgesteld. Desalniettemin waren er een aantal piloten getraind in luchtvaartscholen in Parijs en behaalden zij hun luchtvaartcertificaten.

De militaire functionarissen van de Ottomaanse Khilafah waren zich goed bewust van de bewapeningswedloop tussen de Europese naties om hun luchtmachten te versterken alsmede welk groot belang deze luchtmachten zouden hebben in de toekomst van oorlogvoering. Om niet te worden overrompeld of achter te blijven stelde de Minister van Oorlog Mahmut Şevket Paşa luitenant colonel Süreyya Bey in 1911 aan om ballonnen aan te schaffen om de constructie van de luchtvaart faciliteiten te leiden en trainingen te organiseren voor piloten. De Luchtvaart Commissie werd gevestigd en viel onder de sectie van Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van Oorlog. Naast de taak welke eraan werd gegeven door Mahmut Şevket Paşa, was de commissie ook begaan in het verzamelen van intelligentie en strategische informatie. Er werden niet alleen studie gedaan van wapens in de luchtvaart maar ook naar luchtafweergeschut. Dit bewees erg nuttig te zijn in komende oorlog met Italië.

In 1911, viel Italië delen van de Islamitische Staat binnen, hetgeen in het heden Libië wordt genoemd. De onrijpe luchtmacht van de Ottomaanse Khilafah was nog niet gereed militaire voertuigen te zenden. Pogingen om luchtvoertuigen van Frankrijk te kopen en deze via Algerije af te sturen in het slagveld bleken niet gerealiseerd te kunnen worden. Met een luchtmacht van 28 vliegtuigen en 4 ballonnen, was Italië het eerste land ooit welke een oorlog via de lucht uitvoerde. Met haar ontwikkeling in luchtafweergeschut werd de Islamitische Staat de eerste natie in de geschiedenis die luchtafweergeschut hanteerde in oorlog. Het islamitische leger heeft met succes ballonnen uit de lucht geschoten en andere militaire luchtvoertuigen van Italië en heeft zelfs sommige vliegtuigen in beslag kunnen nemen.

In 1912, hadden de eerste militaire piloten van de Islamitische Staat, kapitein Fesa Bey en luitenant Yusuf Kenan Bey hun training in Frankrijk afgerond en keerden terug. Hen werd twee van de vijftien vliegtuigen geschonken welke gefinancierd door het publiek. Op 27 april 1912 vlogen Fesa Bey en Yusuf Kenan Bey over Istanbul waardoor ze de eerste moslimpiloten werden die de eerste moslim vliegtuigen vlogen over moslimland. Vlak daarna werd er in juli 1912 een Vliegschool geopend in Yeşilköy, een buitenwijk van Istanbul, zodat de Islamitische Staat hun eigen piloten zou kunnen trainen. Dit was een belangrijke stap voor de Islamitische Staat om niet meer afhankelijk te zijn van andere landen. Het aantal piloten nam toe tot 18 en het aantal vliegtuigen tot 17. Deze werden al snel op de proef gesteld toen de semiautonome regio’s in de Balkan in opstand kwamen tegen de Ottomaanse Khilafah en de oorlog verklaarde aan de Islamitische Staat. De luchtmacht speelde geen essentiële rol in de initiële fase van dit conflict maar in de tweede fase van de oorlog vervulden negen gevechtsvliegtuigen en vier trainingsvliegtuigen een belangrijke rol.

Om de moed van zijn luchtmacht aan te tonen en enthousiasme te creëren bij de burgers van de staat organiseerden militaire functionarissen van de Ottomaanse Khilafah lange afstand vluchten. Dit verbeterde tevens de mogelijkheden van de luchtmacht in het uitvoeren van lange vluchten en het brengen van veiligheid in de gehele staat. De eerste lange afstandsvlucht werd gevlogen van Edirne naar Istanbul en duurde ongeveer drie uren. Op dertig november 1913 werd Belkıs Şevket Hanım de eerste moslimvrouw die vloog. In reactie op het applaus wat werd gegeven aan de Franse piloten die vlogen van Parijs naar Cairo organiseerde de staat een expeditie in 1914 om een afstand van nagenoeg 15000 mijlen te vliegen van Istanbul naar Alexandria. Vanwege de gevaren van luchtvaart in deze vroege fasen van de technologie resulteerden twee van deze expedities in neerstortingen en was het de derde die slaagde.

Toen de Ottomaanse Khilafah meegezogen werd in de Eerste Wereld Oorlog had ze slechts zeven vliegtuigen en tien piloten. Met de vastberadenheid van zijn ministers en de hulp van zijn nieuwe bondgenoot Duitsland,  groeide het aantal piloten tot 46, 59 waarnemers, drie observatie ballonnen, 92 vliegtuigen (waarvan veertien zeevliegtuigen) en een reserve van dertien piloten, 22 waarnemers die getraind zijn en 21 trainingsvliegtuigen. Toen de oorlog vorderde deden moslims zelfs een poging dit te vermeerderen door een Brits vliegtuig buit te maken. Gedurende de oorlog waren er in totaal 450 vliegtuigen gebruikt en gevlogen door honderd Turkse en 150 Duitse piloten. De luchtmacht is een bewijs van hoe relevant en bewust de Islamitische Staat nog was, zelfs tot aan het einde van haar dagen.

Dit is de nalatenschap van de Islamitische Staat aan de moslims van de wereld. Het bleef zuiver en oprecht jegens Islam en moslims en beschermde de levens en belangen van de moslims. De moderne seculiere staat van Turkije is de directe erfgenaam geweest van de luchtmacht van de Islamitische Staat waardoor de Turkse luchtmacht één van de oudste ter wereld is. Wat doet het Turkse regime wanneer moslims gedood worden in naburige landen Syrië, Irak, Libanon en Palestina? Wat doen de marionetten regeringen van andere moslim naties wanneer moslims worden aangevallen en gedood in hun eigen landen? In hoeverre lopen de moslims achter, door de afwezigheid van de Islamitische Staat,  in nucleaire technologie, satelliet observatie en andere technologieën welke essentieel zijn voor de bescherming van de moslims? Enkel een staat welke geleid wordt door een oprechte moslimleider, de Khaliefah, welke loyaal is aan Islam en moslims kan de bronnen van de moslims benutten om de moslims te beschermen en verder te ontwikkelen. En dit kan enkel afkomstig zijn door de hervestiging van de Islamitische Staat.

 

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië