TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Politieke deelname op basis van het verhaal van de Profeet Joesoef (عليه السلام)?

Het verhaal van de Profeet Joesoef (عليه السلام) is niet geschikt om de deelname aan Westerse regeringen, partijen of parlementen te rechtvaardigen. Dit is gebaseerd op meerdere argumenten waarvan we er twee, met Allah’s toestemming, uitvoerig zullen behandelen.

1. In de grondbeginselen van de oesoel oel fiqh (fundamenten van islamitische jurisprudentie) is vastgelegd, dat de oordelen van de openbaringen van voor de komst van Islam, geen bron zijn voor de moslims. Het bewijs daarvoor is het volgende vers:

“En Wij hebben het boek met de waarheid naar jou neergezonden ter bevestiging van wat er voordien van het boek al was en om erover te waken. Oordeel dan tussen hen volgens wat Allah heeft neergezonden en volg hun neigingen niet in afwijking tot wat de waarheid tot jou gekomen is. Voor een ieder van jullie (profeten) hebben Wij een norm en een weg bepaald.” (VBK soera Al Ma’ida 5, aaya 48)

Voor wat betreft de minderheid onder de geleerden, die het volgen van de vroegere Profeten en Schriften toegestaan hebben, zij hebben dit verbonden aan de voorwaarde dat dit toegestaan is, zolang het niet iets is wat door de Sjarie’a is geannuleerd (maa lam joensag). Daarom luidt hun stelling dat: "De Sjarie’a die aan de volkeren voor ons (moslims) is geopenbaard, is ook onze Sjarie’a, zolang dit niet (door de Sjarie’a) is geannuleerd." Er is met behulp van wetteksten uit de Koran en de soenna, eerder aangetoond dat het regeren aan de hand van andere wetten dan door Allah (جل جلاله) is geopenbaard, absoluut verboden is. Derhalve is het aanhalen van de daad van Joesoef (عليه السلام) als zijnde een Sjarie’a voor ons, als bewijs voor de legitimiteit van deelname in een koefr systeem, onjuist. Zelfs voor degenen die het principe van Sjar'i min qablinaa (de wetgeving geopenbaard aan de volkeren voor ons) adopteren. Dit is omdat de eerder genoemde Sjar’ie bewijsvoeringen, de legitimiteit van deelname in een koefr wetgeving hebben geannuleerd (Asj Sjawkaani, Irsjaad oel foehoel).

2. Wanneer we de geopenbaarde Sjarie’a van de volkeren voor ons ook tot onze Sjarie’a verklaren, zoals met het verhaal van de Profeet Joesoef (عليه السلام) wordt getracht, dan dienen we ook het neerwerpen (soedjoed) voor andere mensen toe te staan, zoals het in de Sjarie’a van Joesoef  (عليه السلام) het geval was. Allah zegt:

“En hij verhief zijn ouders op de troon en zij vielen eerbiedig buigend voor hem neer. En hij zei: "O mijn vader, dit is de vervulling van mijn vroegere droom.” (VBK soera Joesoef 12, aaya 100)

Dit is niet toegestaan in onze dien, vanwege hetgeen overgeleverd is van Abdoellah Ibn Abi Auwf: َ’’Toen Moe'aadh uit Syrië terugkeerde wierp hij zich voor de Profeet (صلى الله عليه وسلم) neer. De Profeet (صلى الله عليه وسلم) vroeg hem:"Wat doe jij daar Moe'aadh?" en Moe'aadh antwoordde: "Ik ben in Syrië geweest en zag hoe de mensen zich voor hun bisschoppen en patriarchen neerwierpen, en ik wil dat wij hetzelfde voor u doen." Daarop antwoordde de Profeet van Allah (صلى الله عليه وسلم) : ‘’Doe dat niet. Als ik iemand zou bevelen zich voor een andere persoon neer te werpen, dan had ik de vrouw bevolen zich voor haar man neer te werpen!" [Overgeleverd door Ibn Maadja, Soenan #1853]

Wanneer deze hadieth alleen al voldoende is om een handeling uit de Sjarie’a van Joesoef (عليه السلام), (namelijk het neerwerpen voor een mens) voor ons ongeldig te verklaren, zijn dan de tientallen verzen uit de Koran en de woorden uit de hadieth niet voldoende om het regeren met de wetten van iets anders dan de openbaring van Allah of deelname aan een koefr wetgeving te verbieden?

Allah zegt:

“En oordeel tussen hen volgens wat Allah heeft neer gezonden en volg hun neigingen niet en wees voor hen op je hoede dat zij je niet weglokken van een deel van wat Allah tot jou heeft neer gezonden. Als zij zich afkeren, weet dan dat Allah hen wenst te treffen voor een deel van hun zonden. En veel van de mensen zijn echt verdorven.” (VBK soera Al Maa’ida 5, aaya 49)

Wanneer zij nu het neerwerpen voor mensen zouden toestaan, zouden ze de geopenbaarde teksten tegenspreken. Staan zij het echter niet toe – in navolging van de tekst die het geannuleerd heeft – dan moeten zij op gelijke wijze de deelname aan systemen van koefr verbieden en weerleggen daarmee hun eigen idee. Want geannuleerde teksten, wanneer zij bestaan, dienen in alle betreffende gevallen te worden toegepast, zonder onderscheid te maken in prioriteiten. De annulering in het ene geval toepassen en in het andere geval niet, betekent het volgen van de eigen begeerte en het niet volgen van de wetten van Allah en dit is haraam. Dit alles is onder de aanname dat Joesoef (عليه السلام) daadwerkelijk aan de regering van koefr heeft deelgenomen. Beschouwen we echter de teksten van de Koran die spreken over de Profeet Joesoef (عليه السلام), dan zijn er duidelijke bewijzen dat de aantijgingen die tegen hem worden gemaakt, zeer duidelijk worden tegengesproken door de Koran. Allah heeft hem met de volgende woorden beschreven

“Hij behoorde tot Onze uitverkoren dienaren.” (VBK, soera Joesoef 12, aaya 24)

En hij was het die tot zijn Heer gebeden heeft om in de gevangenis te belanden en niet in de zonde te vervallen: “Hij zei: “Mijn Heer, de gevangenis is mij liever dan dat waartoe zij mij oproepen en als U hun list niet van mij afwendt, dan zal ik mij tot hen aangetrokken voelen en tot de onwetenden behoren.” (VBK soera Joesoef 12, aaya 33)

Toen hij gevangen zat, droeg hij de da’wa duidelijk uit en zette de verplichting uiteen van het refereren aan de Sjarie’a, voor het oordeel van Allah: ْ

“Jullie twee medegevangenen! Zijn verschillende heren beter of God, de ene, de Alleenheerser? Wat jullie in plaats van Allah dienen zijn alleen maar namen die jullie en jullie vaderen gegeven hebben waarvoor Allah geen enkele machtiging had neergezonden. Het oordeel komt alleen Allah toe. Hij beveelt dat jullie alleen hem dienen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.” (VBK, soera Joesoef 12, aaya 39-40)

Na al deze eenduidige verklaringen, zochten sommige moslims voor een rechtvaardiging deel te nemen aan koefr systemen en maakten van Joesoef (عليه السلام) iemand die behoorde tot degenen die met iets anders regeerden dan hetgeen geopenbaard door Allah. Ze beweren zaken over deze vrome en zuivere Profeet, wat de aarde zal doen beven en de bergen tot puin zal verpulveren.

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië