TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Menselijk SlachthuisCentraal Media Bureau

   
H. 15 Djoemada I 1438    

M. 12-02-2017

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op dinsdag 7 februari jl. heeft Amnesty International een nieuw rapport gepubliceerd, aangaande de massale ophangingen en executies in de Saydnaya- gevangenis (Syrië). 

Het rapport dat gebaseerd is op 84 getuigenissen, stelt dat het Syrische regime tussen 2011 en 2015 stelselmatig meer dan 13.000 mensen heeft opgehangen. Daarnaast stelt het rapport dat de moorden, martelingen, gedwongen verdwijningen en executies als onderdeel van een aanval tegen de burgerbevolking zijn uitgevoerd. Deze wandaden zijn wijdverspreid, systematisch en zijn ter bevordering van het overheidsbeleid gepleegd. Derhalve concludeert Amnesty International dat de schendingen neerkomen op mensenrechtenschending en zij roept op tot een onafhankelijk en- onpartijdig onderzoek naar de misdaden die gepleegd zijn in Saydnaya. 

Commentaar: 

De wreedheden die het Syrische regime heeft begaan jegens het volk zijn geen discussiepunt. Deze gaan voorbij aan getuigenissen, bewijs en onderzoek. De wreedheden die het Syrische regime heeft begaan zijn zo helder als de zon, evenals het verraad van de omringende moslimlanden. 

Het Syrische volk is door westerse en- oosterse mogendheden aan haar lot overgelaten en het bloed van onschuldigen is goedkoop gebleken. Terwijl de slachtingen voortduren, organiseert de wereld nieuwe vredesbijeenkomsten met de slagers en wordt er een plan opgesteld om Bashar al-Assad een nieuwe overgangsregering te laten leiden. 

De kritiek op de wreedheden van de kant van zowel westerse als oosterse mogendheden is slechts holle retoriek, aangezien er geen politieke wil is om de status quo te veranderen. Bashar is immers hun beste bondgenoot in de strijd tegen het zogeheten ‘’terreur’’ (Islam). 

Wij als moslimnatie zullen nooit en te nimmer vergeven en vergeten wat er in Syrië plaatsvindt. En we hopen en werken voor rechtvaardigheid en verlichting voor de moslims in Syrië. Maar we vestigen onze hoop niet op de verraderlijke heersers, noch op internationale tribunalen en dergelijke. Wij weten…beter gezegd, we zijn overtuigd dat de enige echte rechtvaardigheid en verlichting slechts mogelijk is, wanneer de politieke wil er is en de macht zich manifesteert in de vorm van de terugkeer van de rechtgeleide Khilafah. Wanneer alles donker lijkt, zal Allah (swt) Zijn licht doen schijnen en de gelovigen de overwinning schenken. De hulp van Allah is nabij. 


Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir 

Junes Kock

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië