TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De Arabische taal is de verbinding tussen de Oemma en haar Dien

 

Centraal Media Bureau

   
H. 01 Sja'baan 1438    

M. 28-04-2017

                                                                         Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

"In verschillende West-Europese landen willen sommige politici, imams dwingen om preken enkel in de officiële taal te houden: in Duitsland zouden imams in het Duits moeten spreken; in Italië, in het Italiaans; in Groot-Brittannië, in het Engels; in Frankrijk, in het Frans.

Om deze eis te rechtvaardigen, worden twee redenen aangehaald. Sommigen zeggen dat het zal fungeren als een strategie ter bestrijding van terrorisme. Anderen zeggen dat het de sociale integratie van moslims zal bevorderen. Enkelen doen een beroep op beide lijnen van redenatie.” (Bron: theatlantic.com)

Commentaar: 

Wanneer nader wordt gekeken naar de gegeven motieven, waarom de taal van de wekelijkse preek, de khoetba, zou moeten worden veranderd van de Arabische taal naar het Frans, Italiaans, Duits of Engels, zien we dat verschillende overheden met de volgende punten zijn gekomen.

In Groot-Brittannië zei een hooggeplaatste overheidsbron: "Als imams spreken in een andere taal, maakt dat het veel moeilijker om te weten of radicalisering plaatsvindt." En de plaatsvervangende Duitse minister van Financiën, Jens Spahn, heeft afgelopen maand opgeroepen tot een 'Islamwet', die ervoor zou moeten zorgen dat de preken van imams 'transparant' worden. Opdat de autoriteiten ‘weten, wat plaatsvindt binnen de moskeeën'. Hij beargumenteert dat imams hun preken in het Duits zouden moeten verzorgen.

Ook de Franse politicus, Marine Le Pen, claimde in 2014, "Het is niet moeilijk om te eisen dat de preken in Frankrijk in het Frans worden verzorgd. Dat zou het ook veel makkelijker maken te rapporteren welke onderwerpen behandeld worden. "

Moslims die in Europa wonen, moeten beseffen dat de gegeven argumenten oppervlakkig zijn en gemakkelijk kunnen worden weerlegd. Zij zouden ook moeten begrijpen, dat er eigenlijk een heel sinister plan achter deze veranderingen schuilt.

Oppervlakkig, omdat de moslimgemeenschap weet dat de regeringen "waarnemers" stuurt naar moskeeën, die zogenaamde “radicale boodschappen” predikt te rapporteren. Het voorkomen dat de khoetba in het Arabisch wordt gehouden, zal geen extra informatie opleveren.

Ook het argument dat gebruikt wordt, dat het geven van de khoetba in de officiële landstaal, in plaats van in het Arabisch de sociale integratie zou bevorderen is onjuist, wanneer gerealiseerd wordt dat de vaardigheid om een tweede taal te spreken, nooit gezien kan worden als een belemmering voor het bereiken van sociale integratie. Bovendien, zal een wekelijkse preek, die niet meer dan twee uur duurt, werkelijk integratie tegengaan als het in de Arabische taal wordt gegeven?

Dus wat is het werkelijke sinistere plan achter het idee, dat preken in het Arabisch geen doorgang mogen vinden? Het Westen heeft begrepen dat de Arabische taal, de verbinding is tussen de Oemma en haar Dien. Het is de taal van de Koran en de Soenna. Wanneer de kennis van de Arabische taal verzwakt, dan zal het vermogen om de Koran en Soenna te begrijpen verzwakken en daarmee verzwakt ook de mogelijkheid om de regelgeving van Islam te begrijpen. Wanneer het afleiden van de regels van Islam verloren gaat, zal ook de mogelijkheid om weer als een compleet systeem te herrijzen verloren gaan. Daarom is het bovenstaande plan, om de taal van de preek te veranderen, onderdeel van een veel grotere campagne, die al vele jaren geleden is begonnen, met als enige doel de band te verstoren tussen de moslims en de Arabische taal en daarmee de moslims te verwijderen van Islam.

De Oemma in Europa moet kritisch zijn, wanneer zij kijkt naar de veranderingen die de regeringen opleggen met betrekking tot hun Dien. Ze moeten nadenken over de gevolgen die deze veranderingen kunnen hebben op de toekomst van hun Dien, door de geschiedenis van hun Dien te bestuderen. Zij zullen dan zien, dat de Arabische taal altijd door de koeffar is aangevallen, omdat deze belangrijk is om de Dien goed te begrijpen. Dit is de reden waarom de moslimnatie al haar energie moet investeren, om de Arabische taal opnieuw een centraal aspect te doen laten zijn in haar leven en dat van de toekomstige generaties. Alles wat dit in de weg staat, moet gezamenlijk door de Oemma worden aangepakt.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Wij hebben het als een Arabische Koran neergezonden. Hopelijk zullen jullie begrijpen." [VBK Soera Yoesoef, vers 2]

Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir door Yasmin Malik

Lid van de Vrouwenafdeling binnen het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië