TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De strijd om Mosul

 

Centraal 
Media Bureau

   
H. 26 Sjawwaal 1438 Nummer: M1438
M. 20-07-2017


Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op 9 juli verklaarde de Iraakse premier Haider Al-Abadi, de overwinning in Mosul, nadat de stad eindelijk was heroverd op IS. Slechts drie jaar geleden, in juni 2014, veroverden ongeveer 1500 ISIS-strijders de tweede stad van Irak, nadat het leger dat meer dan twintig keer zo groot was qua omvang, zich overgaf. Kort daarna kondigde ISIS-woordvoerder Abu Mohammed al-Adnani de oprichting van een Khilafah aan. In juli 2014 verzorgde Abu Bakr al-Baghdadi een overwinningstoespraak, vanuit de al-Nuri moskee in Mosul. De strijd om Mosul wordt gepresenteerd als een significante mijlpaal voor Irak en de internationale (westerse) coalitie, maar in werkelijkheid betekent dit niet het einde.

Commentaar: 

Duizenden burgers zijn omgekomen en bijna een miljoen inwoners zijn gevlucht. Mosul is na een onstuimige campagne verwoest en gereduceerd tot ruïnes, waaronder de oude al-Nuri moskee en de beroemde minaret. Ondanks het feit dat ISIS-troepen slechts tussen de 10.000-15.000 leden omvatten, heeft het bijna negen maanden geduurd, voordat ze in de stad konden worden verslagen. En dat terwijl er een grootschalige operatie werd uitgevoerd, waarbij meer dan 100.000 Iraakse troepen betrokken waren. Daarnaast was de federale politie betrokken, evenals diverse milities en Iraakse veiligheidstroepen, die veel groter in aantal waren dan ISIS en gesteund werden door de VS. Het feit dat ISIS desondanks in staat bleek om zo lang te overleven, onthult de werkelijke capaciteiten van de Iraakse troepen.

De stad die Iraakse troepen hebben teruggewonnen is verwoest. De stad ligt in puin en de bewoners van Mosul, die het hebben overleefd, hebben geen vertrouwen meer in de Iraakse centrale regering, noch in ISIS. De realiteit is dat een sjiitische militaire macht, een stad met een soennitische meerderheid heeft overgenomen. De bevolking vertrouwt de centrale regering net zomin, als dat ze de door Iran gesteunde sjiitische milities vertrouwt, die rond Mosul opereren. Dit is de bevrijding die aan de inwoners van Mosul wordt gepresenteerd. Op deze manier blijven de fundamentele problemen in Irak onopgelost.

De VS beoogde vanaf het begin Irak te domineren, door de facto een etnische verdeling van het land in drie autonome gebieden na te streven. Respectievelijk een gebied voor soennieten, Koerden en sjiieten. Deze verdeling vormt de kern van alle problemen. Het (democratische) parlement en de wetgevende vergadering (assemblee), welke de VS heeft opgezet in Irak, heeft de natie tot een fractionele staat gemaakt, waarbij eeuwigdurende interne conflicten van permanente duur zijn.

De rol van Iran is nu geïnstitutionaliseerd in Irak. Toen de campagne van de VS in 2005 werd ontsierd door een opstand (en het proces van het oprichten van een politiek systeem voor het land van start ging), liet Iran het na om de VS verder dood te laten bloeden. Het koos er echter voor om diens loyalisten aan te laten sluiten bij de VS en de opstand te beëindigen.

Mahmoud Ahmadinejad bevestigde dit in een interview met de New York Times, tijdens zijn bezoek aan de ‘United Nations Summit’ in september 2008. Hij zei het volgende: ‘’Iran heeft inzake de kwestie van Afghanistan samengewerkt met de Verenigde Staten… en ons land heeft steun verleend aan de VS, bij het herstellen van de veiligheid en stabiliteit in Irak.’’

De VS is er door steekpenningen, beloningen en overheidsposities te beloven, in geslaagd om met veel sjiitische facties te coöpereren, teneinde het geweld op te geven en deel te nemen aan de Amerikaanse politieke opzet.  De rol van Iran werd destijds uiteengezet door een Iraakse ambtenaar: ‘’Er bestaat geen twijfel over het feit, dat de Iraniërs onlangs invloed hebben uitgeoefend op Jaish-i-Mahdi, om diens activiteiten in Irak te beperken.’’  

Ondanks alle retoriek tegen Iran vanuit Washington, in de strijd om Irak tegen ISIS, heeft de Quds-leider, generaal-majoor Qasem Soleimani, rechtstreeks (ter plaatse) leiding gegeven aan de strijdkrachten. Hierbij kon hij rekenen op luchtsteun van Amerikaanse troepen, om het regime in Bagdad overeind te houden.  

Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir 

Adnan Khan

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië