×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De Deense Minister van Integratie zijn imperialistische eisen voor assimilatie openbaren de Westerse ideologie

 

Nadat het schandaal van het Deense ministerie van Integratie heeft plaatsgevonden, waarbij op illegale en arrogante wijze het Deense burgerschap aan staatloze Palestijnen werd geweigerd, en vervolgens er een nieuwe minister is benoemd, hebben de media zich gefocust op de nieuwe minister en zijn eisen voor assimilatie. De eisen impliceren dat immigranten hun culturele waarden verwerpen en in plaats daarvan de Deense waarden accepteren, zoals die door politici zijn gedefinieerd en begrepen. In het licht van deze nieuwe kruistocht, willen wij de volgende punten benadrukken:

 

1.  De benoeming van de nieuwe minister van Integratie vond plaats op een moment dat de regerende partijen er slecht voor stonden in de opiniepeilingen. De nieuwe minister van het schandalige ministerie is belast met de taak om de bevolking af te leiden van de pas geïntroduceerde besluiten en bezuinigingen van de overheid. Daarnaast moet het ministerie ervoor zorgen dat de negatieve aandacht voor de illegale handelingen van de afgelopen jaren wordt afgeleid. De afleiding wordt wederom uitgevoerd door de immigranten het onderwerp van de dag te maken. Hierbij worden vooraleer de Moslims en de Islamitische waarden als doelwit neergezet. Gegeseld en op de schandpaal genageld, dat is tegenwoordig een gegarandeerd succesformule. Om deze reden, zullen de dagen in de aanloop naar de verkiezingen gekenmerkt worden met aanvallen jegens de Moslims en hun cultuur door middel van de media. Het is een verkiezingsstrategie die een afschuwelijk aspect van de Westerse democratie ontbloot. Bovendien illustreert dit de meedogenloosheid van de politici als het gaat om het behouden en verkrijgen van macht.

 

2. De imperialistische eisen van de minister van Integratie voor assimilatie zijn geen verrassing omdat deze eisen geheel in lijn zijn met de decennialange politieke praktijken. Eerder hebben we duidelijk gemaakt, dat het integratiebeleid uiteindelijk als doel heeft om de Moslims te assimileren. Dit zal voor een ieder nu helder zijn, vooral nadat de strijd voor culturele waarden en het debat over de basiswaarden de focus van het integratiebeleid zijn geworden. Wanneer de overheid nu beweert dat assimilatie haar doel is, is het omdat de overheid de oppositie wil verslaan die voor een lange tijd het integratiebeleid van de overheid heeft gekopieerd om stemmen te winnen. Nu de opposities omslachtige reacties geeft op de eisen van de minister, wordt het duidelijk dat de oppositie hetzelfde doel nastreeft als de overheid.

 

3. En weer zijn we getuigen van een land waar de idealen van vrijheid worden gebruikt om beledigingen en bespottingen gericht op etnische minderheden en hun cultuur te legitimeren. Etnische minderheden genieten niet langer van de vrijheid en het recht om door middel voor henzelf te denken hun eigen waarden en levensstijl te kiezen. Net zoals zijn voorgangers, heeft de huidige (Deense) premier duidelijk gemaakt wat het Deens integratiebeleid inhoudt. Hij zegt: “Het is niet een kwestie van het eten van geroosterd varkensvlees en dansen rond een boom met Kerstmis om zodoende in Denemarken te mogen blijven. Maar er zijn sommige waarden, die we moeten beschermen(..)” Daarom zullen de politici uit ‘vrijgevigheid’ de Moslims toestaan om zich te onthouden van varkensvlees maar de politici zullen niet toestaan dat de Moslims hun eigen waarden mogen hanteren. De boodschap is duidelijk: “Ieder persoon die zijn eigen idealen en waarden wil nastreven door middel van het denken voor zichzelf, is hier niet welkom. Alleen mensen die niet bekritiseren en niet de capaciteit hebben om hun eigen set waarden te vormen vanwege intellectuele armoede of onderwerping aan de heersers zijn welkom.” Deze imperialistische eisen indiceren dat de ‘idealen van vrijheid, welke worden gebruikt om de Westerse ideologie te promoten intern en extern, niets anders dan lege slogans zijn. Men kan zich enkel verbazen bij het waarnemen van de eisen van de politici om Moslims de Westerse ideologie en diens idealen te accepteren terwijl het Westen zelf de eigen idealen verwerpt wanneer het hen uitkomt.

 

4. Een aantal vragen moeten worden gesteld met betrekking tot de eisen voor assimilatie van de minister van Integratie. Vragen zoals: wat is de positie van de overheid met betrekking tot de vele etnische Denen die bekeerd zijn tot de Islam en de Westerse waarden hebben vervangen met Islamitische waarden? Hebben zij niet de vrijheid en de keuze om Islamitische waarden te kiezen boven Westerse waarden? Welke consequenties zullen er volgen wanneer de imperialistische eisen voor assimilatie van de politici worden geweigerd? Naast de huidige demoniseringen en heksenjachten, gaat de overheid voortaan ook juridische sancties opleggen? Hebben de minister van Integratie en zijn kameraden bij het Deens Parlement niet gezien dat ieder beleid dat zich concentreert op een gedwongen bekering en mind control is gedoemd om te falen? Hebben zij niet een les geleerd uit de situatie en de ontwikkeling in Centraal Azië waar decennialange brute Communistische onderdrukking heeft gefaald om de Moslims hun waarden te doen laten verlaten? Hebben ze dan geen lering getrokken uit de huidige opstanden in het Midden-Oosten? Als de politici dit niet kunnen zien, dan kunnen ze niet leren van het falend Deens en Europees integratiebeleid. Beiden hebben keer op keer gefaald om de Moslims te verleiden en te forceren hun Islamitische waarden op te geven en in plaats daarvan de Westerse waarden te accepteren. Ondanks de belemmeringen die zijn ontstaan door het integratiebeleid, hebben vele burgers van westerse landen de Islam boven de Westerse waarden geplaatst. De omvangrijke anti-islamitische propaganda en de islamofobische individuen die onderdeel zijn van het mediabeeld, hebben dit niet kunnen voorkomen. Tot slot, zou de minister van Integratie durven om soortgelijke eisen te stellen aan de Denen van Joodse afkomst die loyaal zijn aan de Joodse waarden en de Joodse bezettende strijdmachten in Palestina? Los van dit, durft de minister om soortgelijke eisen te stellen aan Deense Joden wanneer zij hun militaire dienstplicht in “Israël” doen en deelnemen aan de onrechtvaardige gewelddadigheden in Palestina?

 

5. De Deense politici zijn niet de enigen die met dwang de Moslims proberen te assimileren. De despoten en marionetten regimes in de Islamitische landen die acties ondernemen door middel van dictatuur gesteund door het Westen, forceren de Moslims ook om aan te passen aan het seculier systeem en diens levenswijze. Terwijl de tirannieke staat Libië de Moslims onderdrukt zodat het kan blijven heersen en terwijl het Tunesische regime van terreur de hidjaab verbied om zodoende de Moslima’s te assimileren, zijn we getuigen geweest van seculiere overheden die forceren om de moslims te assimileren. Daarbovenop, terwijl Moebarak met de Deense orde van de Olifant is beloond, forceren seculiere overheden de Moslims om zich aan te passen aan de seculiere levenswijze. Ondanks het veranderen van de stijlen en de manieren van assimilatie, is het duidelijk dat de tirannieke staten in de Islamitische wereld en de seculiere Westerse overheden dezelfde methoden van assimileren delen. Daarom zou het duidelijk moeten zijn dat de tirannieke staten en de Westerse democratieën twee kanten van dezelfde medaille zijn!

 

6. De behoefte van de Moslims voor een Islamitisch systeem en hun streven naar dit systeem dat hun identiteit en cultuur zal beschermen, is vandaag de dag evident aanwezig. Totdat Allah de Almachtige (swt) het mogelijk maakt voor de Moslims om dit systeem te vestigen door het heroprichten van de Khilafah in de Islamitische wereld, zijn de Moslims verplicht om hun islamitische identiteit en waarden te beschermen tegen alle assimilatieprogramma’s van de tirannen en politici in het Westen. Dit betekent dat de Moslims in het Westen het volgende moeten doen:

- De veronderstelling dat de Westerse waarden ondiscutabel zijn verwerpen. Bovendien moeten de Moslims de acceptatie van de Westerse waarden in ruil voor een onderkomen in Denemarken of ieder ander Westers land weigeren. De eerste Moslims onder de Sahaba van de Profeet (saw) zochten politiek asiel in het  toenmalige grootse Christelijk Abessinie (vandaag bekend als Ethiopië). Een aantal van de Sahaba zocht daar hun toevlucht van de samenleving van Mekka waar assimilatie van hen werd geëist. De Sahaba hebben hun waarden, hun houding en hun cultuur niet veranderd. Noch hebben zij de Waarheid verlaten, daardoor hebben zij hun leven geriskeerd voor Islam. Het eisen dat Moslims hun waarden moeten veranderen enkel omdat zij hun verblijf hebben veranderd, is irrationeel en dat moet duidelijk zijn voor iedereen. Als Moslims, moeten we onze waarden adopteren op basis van ware overtuiging en verlichtende reflectie, en ze moeten niet gebaseerd zijn op ultimatums van westerse politici.

- Concentreren op het feit dat de eisen voor assimilatie een vorm van mind control zijn. Alhoewel politici nog niet dicteren wat Moslims wel en niet moeten eten en drinken, wensen zij wel te dicteren wat wij mogen denken en geloven wat in feite vele malen erger is. Deze kruistocht lijkt op de vervolging van mensen, ten tijde van de Middeleeuwen. Destijds wilden de Moslims hun eigen keuzes maken en zij weigerden te assimileren met de waarden van de samenleving van die tijd.

- Aandringen op het recht om vrijuit te debatteren zodat wij zomaar worden geforceerd om bepaalde waarden te verwerpen of te adopteren. We moeten erop aandringen dat wij het recht hebben om andere waarden dan de Westerse waarden te hebben. Bovendien moeten we in staat zijn om te debatteren over deze waarden zonder gedemoniseerd te worden of geconfronteerd te worden met eisen die worden opgelegd door overheden.

- Een proactieve rol in de samenleving adopteren door het ontwikkelen van een correcte bewustzijn van de Islamitische cultuur en diens waarden zodat wij vervolgens deze kunnen bediscussiëren met onze buren, collega’s en het publiek in het algemeen.

Tot slot, wij van Hizb ut Tahrir Scandinavië doen een appel aan de verstandige politici om afstand te nemen van hun onderdrukkende mentaliteit en het falend integratiebeleid. Het is een beleid dat tot doel heeft om de Moslims tegen hun wil in te assimileren. Wij dringen er op aan bij deze politici om een fatsoenlijk debat aan te gaan over basiswaarden in plaats van een tactisch spel te spelen en mee te doen aan het populisme; een debat over basiswaarden gebaseerd op feitelijke stellingen en beweringen. En niet van iedere gelegenheid gebruik maken om Islamitische waarden te vervolgen en te demoniseren. Uiteindelijk kan het gezond verstand niet opzij worden geschoven. Voorzeker degenen wiens waarden en gedragingen gebaseerd zijn op feitelijke onderbouwingen zullen prevaleren.

 

Hizb ut Tahrir - Scandinavië

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië