×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Het verdedigen van de Edele Koran is een Islamitische plicht

 

Bepaalde personen in Nederland, gesteund door anderen, hebben besloten een film te maken over de Edele Koran. Verwacht wordt dat deze film in januari van de aankomend jaar uitgezonden zal worden op de Nederlandse televisie. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit lasterwerk hebben verklaard dat het doel achter hun werk is om, zoals zij dat zeggen, het fascistische aspect van de Koran te laten zien. Alsmede om te laten zien dat de Koran haat en geweld zou prediken. Echter, deze film is slechts een onderdeel van een georganiseerde campagne, geleidt door bepaalde personen, tegen Islam en de moslims in Nederland, met als doelstelling de druk op de moslims op te voeren om hen weg te doen keren van hun religie. Dit, door misinterpretatie, verzinsels en door alles waar de moslims in geloven te lasteren.

Wij, de jongeren in Nederland van Hizb ut Tahrir, verwachten niet dat deze mensen en zij die achter hen staan, met wijsheid zullen reageren op onze roep, en zullen stoppen met dit werk dat in contradictie staat met de waarden van hun eigen ideologie en dat een groot aantal burgers van dit land probeert te vernederen. Maar onze hoop is dat de moslims zich als individuen en in groepen zullen bewegen om de symbolen van Allah (swt) te eren en om hun godsdienst te verdedigen.

 

O, moslims in Nederland!

Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, zegt in de Edele Koran hetgeen zoveel betekent als:

 

"En Hij heeft u reeds in het Boek (Koran) geopenbaard, dat wanneer gij hoort dat de tekenen van Allah worden verloochend en bespot, gij niet met hen samen zult zijn, totdat zij zich bezig houden met een ander onderwerp, anders zoudt gij hun gelijke zijn. Voorzeker, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen tezamen in de Hel bijeenbrengen."

 

(Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa'a 4, vers 140)

 

Dit betekent dat wij niet stilzwijgend toe zullen kijken bij de bespotting van onze religie en de bespotting van onze Edele Koran. Het is een plicht op ons om onze religie te ondersteunen en de Koran te verdedigen. Daarom zijn wij, de jongeren in Nederland van Hizb ut Tahrir, opgestaan en een campagne begonnen. Om de Koran te verdedigen en een weerwoord te bieden aan hen die proberen onze heiligdommen te vernederen. En om zo de campagnes die het beeld van Islam in dit land proberen te vervormen, tegen te houden. Daarom vragen wij u aan onze zijde te staan, en ons te steunen in onze campagne. Opdat onze stemmen gehoord zullen worden. Opdat de ononderbroken vernederingen gericht tot ons en onze godsdienst een halt toe geroepen kan worden.

 

O, moslims in Nederland!

Het stilzwijgen wanneer uw Koran vernederd wordt kan door sommige mensen begrepen worden als een teken van acceptatie. Ten gevolge waarvan zij voort zullen gaan in hun waan. Anderen zullen uw zwijgzaamheid beschouwen als een teken van zwakheid, ten gevolge waarvan hun haat voor en hun bespotting van uw religie zullen stijgen. Maar wij weten dat u nooit en te nimmer zult toelaten dat uw religie vernederd wordt! U bent sterk in uw geloof, en dat is waarom wij u vragen om deze moenkar (kwaad) te terecht te wijzen en niet stil te zijn.

 

O, moslims, gezegend door Islam!

Geef gehoor aan onze oproep en werk samen met ons om de Koran te verdedigen. Zodat u het goede zult verdienen in dit leven en in het Hiernamaals.

 

"Zo zij het. Wie dus de heilige geboden van Allah eert, het zal voor hem goed zijn in de ogen van zijn Heer..."

(Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Al Hadj 22, vers 30)

 

De jongeren in Nederland van Hizb ut Tahrir

2 Dhoel Hiddja1428 11 december 2007

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië