×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De overstromingen openbaren het goede in de Oemma en het slechte in de heersers

 

Inmiddels is de maand juli geëindigd en is de maand augustus begonnen, gedurende deze periode is het moessonregenseizoenen van Pakistan. Zware regenvallen hebben ervoor gezorgd dat rivieren en meren buiten hun oevers treden, waterdammen zijn overweldigd door de kracht van het water, waardoor een grote massa watervloed enorme schade heeft toegebracht. Huizen, bruggen, wegen en elektriciteitslijnen zijn weggespoeld in Khyber, Pakhunkwha, Baluchistan en Zuid Punjab tezamen met Charsadda, Nowshera, Peshawar, Mardan, Swabi, Swat en Shangla zijn de zwaarst getroffen gebieden. Duizenden mensen zijn verdronken en honderdduizenden leven nu onder de open lucht, stervend van de honger en dorst. Ze worden nu geconfronteerd door de dood vanwege via water overdraagbare maagziektes; zoals de cholera en tyfus.

Voor wat betreft de Moslims die verdronken zijn en diegenen die zijn overleden vanwege de maagziektes, zij hebben de status van sjahied in termen van beloning. De Boodschapper van Allah (saw) zei:

“Wie zijn degenen die jullie beschouwen als sjahied onder jullie? Zij zeiden: O Boodschapper van Allah, degene die vermoord wordt op de weg van Allah is een sjahied. Hij zei: Dan zijn de sjoehadaa (martelaren) onder mijn Oemma slechts weinig. Zij zeiden: Dan wie zijn zij O Boodschapper van Allah? Hij zei: Degene die vermoord wordt op de weg van Allah is een sjahied, degene die overlijdt op de weg van Allah is een sjahied, degene die overlijdt aan een plaag is sjahied, degene die overlijdt door de maag is een sjahied en de persoon die is verdronken is een sjahied.” [Moeslim]

Voorzeker, het is de weg van Allah (swt), de beste manier, die de beste en meest vrome onder de Moslims zullen terugkeren naar Allah swt.

Voor wat betreft de miljoenen Moslims die treuren voor het lijden van de Moslims, uit heel Pakistan en buiten Pakistan, die allerlei wegen zoeken door de chaos om schoon water, voedsel, medicijnen en kleren aan hun broeders te schenken, is allemaal een uitstekend bewijs van het goede in de Oemma van de Boodschapper van Allah (saw). Waarlijk deze Oemma is zoals de Boodschapper van Allah (saw) heeft beschreven:

“De gelijkenis van de gelovigen in hun gezamenlijke liefde, compassie en sympathie is net als een lichaam; zodra een deel van het lichaam lijdt dan reageert de rest van het lichaam erop in slapeloosheid en koorts.” [Moeslim]

Het contrast tussen de heersers van de Moslims in Pakistan en daarbuiten, met de Oemma waarover zij regeren, is aanzienlijk groot. Gezamenlijk beschikken de heersers miljoenen soldaten en triljoenen dollars aan middelen. Echter, wat was de reactie van de heersers op het lijden van de Moslims in tijden van nood

De heersers in Pakistan zelf, zoals president Asief Al Zardarie, waren naar het buitenland vertrokken om plezierig te socialiseren met de heersers in Europa, terwijl de overstromingen verergerden en de slachtoffers toenamen. Pas na een aantal dagen van overduidelijke en rampzalige nationale noodsituatie, heeft de premier Yoesoef Raza Gilani besloten om een “spoedberaad” met het kabinet te gaan houden. Was het niet de verantwoordelijkheid van de heersers opgelegd om onmiddellijk naar de getroffen gebieden te gaan om persoonlijk de management te overzien? In plaats van het staren naar televisieberichten alsof de ramp heeft plaatsgevonden in een ander land? Was het niet hun taak om te verzekeren dat de bevoorrading van voedsel en water wordt overzien? Om zodoende torenhoge prijsstijgingen te voorkomen. Door de tekorten van voorraadleveringen in de getroffen gebieden is een tarweroti nu 25 rupees terwijl het in de niet getroffen steden slechts 2 rupees kost. Was het niet de taak van de heersers om tienduizenden soldaten te mobiliseren om de mensen te helpen, voor duizenden die overduidelijk zijn geraakt en overweldigd door de waterramp, in plaats van de soldaten van ongeveer 150.000 troepen te mobiliseren voor de Amerikaanse oorlog van Fitna in de stammengebieden. De onderdrukkende heersers zullen het land onderste boven keren om voor de NAVO de bevoorradingskanalen te waarborgen en hen goed te voorzien van wijn en wapens voor de kruisvaarders in Afghanistan. Echter, ze willen nauwelijks de moeite nemen om de ellende van de moslims te verlichten. Als dit nog niet genoeg is, hebben deze heersers zogenaamde hulp van Amerika geaccepteerd als verlichting van de overstromingen. Dit is slechts een poging om het imago van Amerika bij de mensen in Pakistan te verbeteren. In feite is Amerika een vijandelijke kruisvaarder die de Moslims van Pakistan vermoord door middel van dagelijks onbemande afstandvliegtuigen te lanceren.

Voor wat betreft de heersers buiten Pakistan, zij zijn net als de heersers van Pakistan. Zij zijn gedwongen om het woord ‘Oemma’ te gebruiken, vanwege de eisen van de Moslims. Maar hun woorden gaan niet verder dan hun lippen en hun kelen. Zij zijn tevreden met het laten sterven van de Moslims alsof het dieren zijn. Ondertussen bedriegen en plunderen zij de immense middelen van de Oemma en ze potten hun verdorven verkregen dollars op in de Westerse banken. Op die manier willen zij zich veiligstellen het moment dat zij moeten vluchten voor hun eigen bevolking. Deze heersers gooien zo min mogelijk hulp om wijdverspreide woede tegen hen te voorkomen. Net zoals een persoon die wat kruimels gooit naar dieren omdat hij bang is door hen gebeten te worden. Maar over het algemeen behandelen de heersers de Moslims in crisistijden op dezelfde manier als in normale tijden. De heersers beroven hen van het recht op de meest essentiële basisbehoeften.

De heersers van Pakistan en buiten Pakistan geven niks om de Moslims omdat het kapitalistisch systeem dat zij implementeren is ontworpen om enkel te zorgen voor de heersende elite en diens entourage. Overal ter wereld is er een selecte groep van elite die de miljarden van de werelds meest belangrijke bronnen uitbuiten. Zodoende laten ze de rest van de mensheid achter in honger, dorst, en dakloosheid. Derhalve, moet veel erger verwacht worden in tijden van crises. Dit was overduidelijk het geval in het jaar 2005 gedurende de tijd van president Bush. In Amerika, het hart van kapitalisme, toen de mensen van de zuidelijke staten werden achter gelaten met honger, dorst en geweld dat uitbrak na de tornado Katrina. Het kapitalistisch systeem is een koefr systeem dat de meest schandelijke luxueuze behoeften van een kleine fractie waarborgt. Zoals extravagante schilderijen en pronkzieke villa’s. En de meeste mensen hebben niet eens de meest essentiële basisbehoeften ter beschikking. Er is geen enkele twijfel dat het einde voor kapitalisme nadert evenals als de regeerperiode voor de heersers die het systeem implementeren.

 

O Mensen van Macht in Pakistan! O officieren in het militaire leger van Pakistan!

Hebben jullie niet genoeg gezien om op te staan tegen deze kwade heersers? Zullen jullie diegenen verlaten die jullie hebben gezworen te beschermen? Heeft deze Oemma die ooit een konvooi schepen stuurde naar Ierland om hen te helpen in tijden van hongersnood gedurende de tijd van koningin Victoria niet het recht om haar basisbehoeften te bevredigen? Heeft de barmhartige Oemma dat gedurende de periode van de Khilafah asiel geboden heeft aan onderdrukte niet-moslims, het niet verdiend om in veiligheid en vrede te leven? Verdient deze Nobele Oemma geen nobele heersers die meeleven met hun ellende, huilen totdat hun harten het niet meer aankunnen en onvermoeid werken voor de behoeften van de samenleving? Nobele heersers die hun slaap negeerden, hun zeurende ledematen geen aandacht schonken en geen moeite bespaarden om de ellende van de Oemma te ontheffen. Nobele heersers zoals de tijd van hongersnood in Medina in de regeerperiode van Khaliefa Rasjied ‘Oemar (ra). Zijn walie in het ver gelegen Syrië, Aboe ‘Oebaida bin al Djarrah (ra) zei dat hij een kudde kamelen zal sturen zo lang dat hij zei: ”Ik zal jullie karavanen sturen wiens einde hier in Syrië is en de andere einde zal in Medina zijn.” Vervolgens ging Aboe ‘Oebaida persoonlijk Medina bezoeken en hij trad op als een officier van het crisismanagementteam dat geleid werd door ‘Oemar (ra). Tienduizenden mensen van de woestijndorpen waren al verzameld in Medina en toen de adequate voorraden van rantsoenen Medina bereikten, stuurden ‘Oemar (ra) zijn mannen naar de routes van Irak, Palestina en Syrië om de bevoorradingen dieper in Arabië te brengen. Zodoende zijn honderdduizenden mensen gered van annihilatie. Voor de interne ontheemde inwoners organiseerde ‘Oemar (ra) iedere avond in Medina een maaltijd, welke volgens een schatting elke avond meer dan honderdduizend mensen bijwoonden. Als al dit bereikt kan worden door het Islamitische regeringssysteem in het tijdperk van kamelen en berichten te versturen op een ruiter te paard, wat kan dan er bereikt worden door de Khilafah Staat in een tijdperk van vliegtuigen en internet?

 

O mensen van Macht in Pakistan! O officieren in de Pakistaanse militaire milities!

Het is niet genoeg dat jullie enkel de mensen van humanitaire hulp voorzien. Allah (swt) heeft jullie veel meer capaciteiten gegeven dan dat. Over deze capaciteiten zullen jullie worden ondervraagd wanneer jullie Hem ontmoeten op een Dag wanneer geen enkel excuus jullie zal redden van Zijn Woede en Bestraffing. Het is aan jullie om de dappere zet te nemen welke generaties lang zal verzekeren dat de behoeften van de mensen worden bevredigd. Zowel in crisistijden als daarbuiten. Door een rechtgeleide Khalifa die regeert met Islam en streeft naar de Tevredenheid van Allah swt. Kortom, wanneer zullen jullie de Noesra geven om de Khilafah Staat te hervestigen, O broeders?

 

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

“En spoedig zullen de onrechtvaardigen weten welke wending hun zaken zullen nemen.” (Zie de VBK Soerat al Sja’raa 26 vers 227)

 

Hizb ut Tahrir

Wilayah Pakistan

24 Sja’ban 1431 N.H.

5 augustus 2010

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië