×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Hizb ut Tahrir is een politieke partij, en haar leden die zijn opgepakt door de Tadzjiekse autoriteiten, zijn gewetensgevangenen

 

Hizb ut Tahrir is een politieke partij die gegrondvest is op: “En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen” (VBK soera al imraan, vers 104), en het doel van de partij is het hervatten van de Islamitische manier van leven middels het herstichten van de rechtgeleide Islamitische Khilafah Staat. En de partij heeft zijn gedragingen vastgelegd middels het volgen van de methode van de Profeet (saw) in het aanwenden van de macht, en wijkt geen haar van deze methode af. Deze methode begrenst zich tot een Intellectuele en politieke strijd, en maakt geen gebruik van fysiek geweld daar het in strijd is met de methode van de Profeet (saw) in het stichten van de Staat.

De partij is een wereldwijd opererende partij en is actief in bijna 50 landen. De activiteiten die de partij sinds haar oprichting in 1953 heeft ondernomen, is een duidelijk bewijs dat zij nooit een haar is afgeweken van haar methode. Zo ook Hizb ut tahrir Tadzjikistan, die dezelfde methode volgt en zal voortgaan in de intellectuele en politieke strijd totdat deze haar doel bereikt.

Hizb ut Tahrir - Tadzjikistan herinnert de Tadzjiekse autoriteit eraan dat het een politieke partij is, en dat haar opgepakte leden tevens politieke gevangenen zijn, die opgepakt en gemarteld zijn omwille van hun standvastigheid in hun religie. De activiteiten van de partij in de afgelopen 15 jaren zijn het duidelijkste bewijs van hetgeen wij zeggen.

De ondergang van het machthebbende regime in Tadzjikistan uit zich in gewelddadige onderdrukking en marteling van de oprechte leden van de partij. Dit zijn sinds 1999 tot op de dag van vandaag de zonen van de Oemma en van deze grond. De president en zijn criminele gezanten worden zowel direct als indirect ondersteund door  “geleerden” die hun religie, bestaan en het hiernamaals hebben verkocht. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse media, zoals o.a, Azadi, de BBC, en de krant Millet hebben middels hun stilzwijgen het criminele regime ruchtbaarheid gegeven. Zo ook het stilzwijgen van de mensenrechtenorganisaties. Dit terwijl de oprechte leden van Hizb ut Tahrir worden onderdrukt, mishandeld, en tot jarenlange gevangenisstraffen worden veroordeeld enkel omwille van hun ideeën en hun credo. Rechters, parlementsleden, advocaten, juristen, de algemene media, en de rest van de bevolking hebben ondanks hun medeweten dat de aantijgingen tegen de partijleden niets meer dan leugens zijn, ervoor gekozen stil te zwijgen.

In de afgelopen 10 jaar zijn er meer dan 300 partijleden tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, waarvan meer dan 10 van hen martelaar zijn geworden achter de gesloten muren van de veiligheidsdiensten en de gevangenissen. Vandaag de dag bevinden zich ongeveer 300 partijleden, zowel mannen als vrouwen zich in de cel om niets meer dan hun ideeën en hun credo. Moge Allah(swt) hun gul belonen en geduld over hen doen neerdalen.

Wij waarschuwen president Rahmanov en zijn criminele aanhang, dat iedere persoon, groep, of staat die oorlog voert tegen Islam en de dragers van de da’wa, berecht zal worden door de aanstaande rechtgeleide Khalifah, met hulp van Allah, en zal de terechte bestraffing krijgen zoals deze is vastgelegd in de sjar’ijja, want de Profeet (saw) heeft op de dag van de opening bevel gegeven een ieder zoals hen te doden, al waren zij vastgeketend aan de ka’ba, de Islam proclamerend. En boven dit alles wacht hen op de Dag des Oordeels een pijnlijke bestraffing. Het is hen daarom aangeraden terug te komen op, af te zien van, hun daden van onderdrukking, en Allah om genade te vragen, voordat het te laat is, en een van degene die zij onderdrukken hen wellicht gratie zal schenken.

Wij geven een lijst vrij van leden van de partij die op dit moment vastzitten in de gevangenissen, opdat de oemma weet wie haar helden zijn, en afrekent met de misdadigers, en opdat de president en de criminele bende om hem heen weten, dat al deze vervolgingen en mishandeling de wil van de leden van Hizb ut Tahrir niet zal breken. Want vele van zijn leden nemen nog steeds deel aan de activiteiten van de partij, ondanks dat zij vele jaren in het gevang hebben doorgebracht en voor een tweede keer zijn opgepakt. Voor degene die hebben gekozen om te zwijgen over de misdaden van het regime, zij zullen geen excuus hebben voor Allah (swt).

 

Wij herinneren de oprechte zonen van Islam dat de Profeet (saw) heeft gezegd:

“U zult de onrechtpleger weerhouden zijn onrecht te plegen. En als u dat niet doet zal Allah jullie harten samen doen zijn, en zal Hij u vervloeken zoals Hij hen heeft vervloekt.”

En in een andere overlevering heeft de Profeet (saw) gezegd: “Als u mijn Oemma geen weerwoord ziet bieden aan de onrechtpleger, dan zal deze Oemma vruchteloos zijn geworden.”

De partijleden, zowel mannen als vrouwen hebben Allah hun eed gegeven, dat zij hun Profeet (saw) als voorbeeld nemen, zoals in de edele hadieth door hem is overgeleverd toen Qoerajsj hem van het heilige huis weg probeerde te houden. Hij zei toen: “Bij Allah (swt) ik zal blijven strijden voor hetgeen Allah mij gestuurd heeft totdat ik moge zegvieren of sterf.”

 

En wij zijn verzekerd van de belofte van Allah:

 

 “(Dit is) Allah's Belofte; Allah breekt zijn Belofte niet, maar de meeste mensen beseffen dit niet” (VBK soera ar Roem, vers 6)

 

“Allah heeft verordend: "Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren." Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig.” (VBK soera al Moedjaadalah, vers 21)

 

Een lijst met de namen van de meeste partijleden die gevangen zitten:

 

 

Tshaar Beiova Nasbih

Rahmanova Dilnareh

Komatova Sa’daat

Ahrarov Shohret

Ahrarov Jamshid

Abdelkaderov Maqsoed

Abdelwahabov Zeineldin

Abdelkhaliqov Ahmadjan

Abdelnatherov Mezrab

Abdelrahimov Abdelghafaar

Abdelrahmanov Akmal

Abdelrahmanov Juma’t Bey

Abdelhamidov Saber

Awazov Mansourjan

‘Athimov Dawlet Murad

Akbarov Akmal

Alioev Sharifullah

‘Alimow Mobien

Ali Shir

Anwaraov Mirzataher

Ahdijan

Ahmadov A’dham

Ishrabov Anwar

Ishrabov Bahreldien

Bikov Shamseldien

Birdiov Bakhtiar

Babayov Islam

Babayov Ismatallah

Babayov Abdulsalaam

Babajanov Naseem

Babajanov Ni’maatjan

Baitov Shukr Ali

Wahabov ‘Idhmat

Wahadov Mohammed

Ghafoerov ‘Abdelmalik

Ghazijov Bahram

Ghazijov Ma’roef

Dawlatov Mohkam

Dawlatov Hediyetallah

Dadabajov Naeemjan

Dadabajov Noereldin

Dadabajov Jamshid

DadabajovSharifjan

Dadaghojajov Sharifjan

Dadaghojajov Bakhtiar

Zahadov Alijan

Zahadov ‘Adhim

Abdallahjov Mohie Eldin

Ibrahim

Akramanov Hassan

Ismailov Ahad

Ishaqov ‘Abdelrahim

Ishov Bahader

Kalanov Ibrahim

Karimov Kamel

Kinjajov Shaker

Kamlov Fadel

Kyomov Kamaleldien

Kaderov Mukhtar

Kaderov Nasrallah

Kaderov Alem

Kaderov Rostum

Kaderov Shaker

Kaderamirzajov Erkin

Kasemov Furkat

Kotov Abdelrazak

Karbanov Akbar

Karbanov Amr Allah

Karbanov Dultiyar

Kuzbiyayob Sultan

Kurbanov Alem

Kurbanov Shawket

Kushkarov Adham

Kushmeradov Ashkunbek

Lativov Ihrar

Lativov Bahadar

Madomarov Noereldin

Mamadalbijov Farhad

Mamadalbijov Khairallah

Mamatov Kabel

Mamidov Ismail Bek

Mamidov Mumin Bek

Mansourov Rawshan

Mansour Jan

Mohammadov Kamal Eldin

Mohammadov Hashemjan

Mirzabajov Saber

Mirzakhanov Mirzabaraham

Mirbashajov Ilhaam

Mirkhalov Ilhaam

Mir Jamal

Miradov Abdelkhaleq

Miradov Ilhaam

Miradov Arali

Mustafajov Mamur

Mohammed Rahimov Jamaleldin

Mohammedbeyov Fakhreldien

Mohammedkolov Oebeidallah

Mohammed Rasoel

Momnov Jum’atnathar

Natharov Kahraman

Natharov Ihrar

Nadhir Jan

Majimov Saheb

Nikamatov Dalirkhan

Nikamatov Abdelwahid

Nikamatov Abdelwahid

Naserov Sajidkamal

Noermatov Farhad

Noeraaf Taleb

Norov Himmet

Akelov Kahraman

Artikov Ahamd Jan

Atshelov Abdellatif

Atshelov Abdelsattar

Atshelov Abdelsamad

Barbiyov Ikraam

Birmatov Abdallah

Balvanov Kamel Jan

Razakov Abdelmannan

Rahimov Kharsheed

Rahimov Abdelkhafar

Rahamatov Hsin Bey

Rahmanov Saleh

Rajab Ali

Razkoov Abdrabelrasoel

Rastoemov Muradjan

Syed Hamoedov Dhakerghan

Saiedbekov Naseem

Saiedfarooekh Ikhtiyarov

Saiedov Kasem

Salamov Daylshad

Salaheldienov Kamal Khan

Sanjinov Adel

Satarov Ikraam

Satarov Anwar

Saliyov Dhaker

Saliyov Saheb

Suankolov Nursanmurad

Sultanov Feidallah

Sehrab

Tjiyayov Shawket

Toerdiyov Murad

Uljayov Israel

Umarov Muhammedshah

Umarov Shohret

Umarov Muhammedy

Umarov Omar

Urinbajov Ibrahim

Urakov Abdelmajid

Uthmanov Rahmatallah

Khalikov Burhaan

Khalikov Shohret

Khalikov Ihsaan

Khalikov Abdelsattaar

Khajayov  Bakhet Awar

Hajimtov Ismaiel

Hakimov Mir Saied

Hakimov Sultan Bey

Hakimajanov Abdelrazzak

Khafidhov Youssouf Khan

Hadjbiyayov Rostom

Jaliyov Abdelraoef

Jaliyov Dawlat

Jaliyov Dawlat

Jaliyov Majied

Jamaleldinov Abdlemalik

Jamshid

Sharivov Shohret

Shahimirdanov Ziadallah

Almoradov Hamraah

Younousov Abdelmanaan

Youssouf Mansour

Younousov Saber

Younousov Yousef

Yousouf Ali Alwali

Yousouf Ali Jan

Yousoufjanov Shohret

En diverse anderen

 

 

 Hizb ut Tahrir Tadzjikistan

21 Sja'baan 1431 H

02-08-2010 M

 

 

Arabisch orgineel: http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_9178

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië