×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Open brief van Hizb ut Tahrir aan Moettahida Majlis-e-A’maal

 

De Britse erfenis van het democratische Koefr systeem kan nooit en te nimmer geboorte geven aan Islam.

Geëerbiedigde leden van de Moettahida Majlis-e-A’maal! Assalam-oe-Alaikoem wa rahmatoellahi wabarakatoehoe,

Hizb ut Tahrir, verzond u precies vijf jaar geleden een open brief, op 1 november 2002 die tevens wijdverspreid werd gedistribueerd onder de massa's. De brief was getiteld “het advies van Hizb ut Tahrir aan de Moettahida Majlis-e-A’maal”. In deze brief adviseerden en waarschuwden wij u voor de gevaren in het deelnemen aan het huidige systeem, dit in het licht van de hadith van Rasoeloellallah (saw) waarin beschreven wordt dat de Deen advies is. Wij hebben u destijds eraan herinnerd: “In het licht van de Sharee'ah regels, voortgekomen uit de sierah van Rasoeloellallah, leiden wij af dat de implementatie van het Islamitische systeem niet mogelijk is door democratie. De bittere ervaring van de Islamitische partijen in Turkije en Algerije tonen dit punt aan. De wetgeving in een democratisch systeem vereist een 51% meerderheid, een voorwaarde die het Islamitische regeersysteem tegenspreekt… Feitelijk gezien, het grootste obstakel voor de implementatie van Islam in Pakistan in de afgelopen vijftig jaar, is het democratische principe van meerderheidsgoedkeuring geweest die als voorwaarde wordt gesteld in wetgeving, en vandaag zal deze voorwaarde een obstakel zijn voor u… Wij roepen u op, om de methode van Rasoeloellallah (saw) te adopteren om de Khilafa Staat te hervestigen.”

Bovendien, wisten wij dat wegens uw participatie in het systeem en in het regeren u zou moeten compromitteren met Islam, en dit is waarover wij u met de volgende bewoording hebben gewaarschuwd “in een systeem van gevestigde belangen zoals democratie, worden de principes opgeofferd door met een suikerlaagje bedekte termen zoals “compromis”, “de flexibiliteit”, “aanpassing” en “de nationale belangen”… ieder vorm van compromis, flexibiliteit of afwijking van deze [Islamitische] principes zullen leiden tot verraad van de Oemma … De Koran heeft met kracht de gedeeltelijke implementatie van Islam en het compromitteren in haar integriteit verboden.

 

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

 

“Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara, vers 85)

 

Zoals voorspeld, zijn helaas al onze voornoemde vrezen gerealiseerd! In uw politiek verwerd de democratie een doel op zich, in plaats van Islam, waarvoor u Islam en de Moslims heeft moeten opofferen. Het meest expliciete voorbeeld van dit was het Zeventiende Amendement. Het ergste deel van dit amendement was niet het voorzien van een constitutionele dekmantel voor de heerschappij van de verraderlijke en de tirannieke Musharraf, eerder het meest beschamende aspect van dit amendement was het vervaardigen van wettelijke goedkeuring voor het Pakistaanse steun aan de brutale Amerikaanse agressie in Afghanistan. Als resultaat van dit amendement, werden alle gevoerde acties en aangenomen beleidsplannen, tijdens het regeringsambt van Musharraf, wettelijk verklaard en werden alle Pakistani verboden, dit beleid aan te vechten in de rechtbanken. En hierdoor, de rechtsommekeer betreffende het beleid van Kashmir, het verbieden van inzamelingen van fondsen voor Jihad door het te verklaren als terrorisme, het overhandigen van meer dan vijfhonderd van uw Moslim broeders aan Kafir Amerika, het verworden tot een frontliniestaat in de slachting van Afghanistan, het verlenen van Amerikaanse militaire basissen in Pakistan en het verstrekken van inlichtingen aan Amerika over de Moslims van Pakistan en Afghanistan, werden ieder dezen Haraam handelingen Halal en wettelijk toe te schrijven aan dit amendement! Niet alleen dit, het verstrekken van munitiën en provisie aan de Amerikaanse oorlogsmachine werd wettig onder de noemer van het verstrekken van “logistiek support”. Eveneens zijn wij getuigen geweest dat uw overheid in NWFP (Noordwestelijke Grensprovincie) en Beloetsjistan niet eens de moeite heeft genomen om zelfs mondeling te dreigen om de levering van de bommen en “Hellfire” raketten tegen te houden, laat staan het verhinderen van deze konvooien. De door u gecontroleerde provincies voorzien de Amerikaanse oorlogsmachine ruimschoots in munitie en alle middelen van provisies, met inbegrip van eieren! Dit zonder enig weerstand van de provinciale overheden in welke vorm dan ook. Daarom bereikten de Amerikaanse bommen en de raketten die gelanceerd waren vanuit Afghanistan de Masajid (moskeen) en onschuldige Moslimkinderen die in Bajaur en Waziristan, over Pakistan en door uw provincies. Dit is het steunen van een openlijke Haram die u heeft gepleegd, wegens uw participatie in het systeem, hetzij gewillig of ongewillig! En denkt u nog steeds dat Islam weder opgenomen kan worden middels het huidige koefr systeem?

U heeft een zware prijs moeten betalen door uw deelname aan de kiespolitiek in het huidige systeem door aan “zetelaanpassing” te doen met de seculaire partijen, die de Islamitische partijen in het verleden hen ridiculiseerden als “de kleine en grote kwaad”. Hierdoor heeft uw beeld en reputatie zware slagen gekregen. De mensen zagen u enkel, als weer een andere “ridder” vechtend voor de troon in een pikdonkere nacht van onderdrukking, dan een redder die hen probeert te bevrijden. Vervolgens zijn de mensen getuigen geweest, dat één van uw lidpartijen een gezamenlijke kandidatuur aanging in het district Nazim in Peshawar die behoorde tot een seculaire partij, die socialistische ideeën steunt. Dit zijn de soorten van “compromissen” dat alle partijen zullen moeten sluiten wanneer zij deel willen nemen aan dit koefr systeem. Zodoende doet dit systeem deze partijen met dergelijke wetten de handboeien om, zodat deze partijen slechts koefr kunnen uitvoeren, maar nooit Islam. Na deze bittere ervaring, denkt u nog steeds dat Islam weder opgenomen kan worden door het huidige koefr systeem?

Het systeem waar u zich bij aansloot, die in volledige strijd is met de Sharia heeft alle records van tirannie verbroken en u bent er niet in geslaagd om enigszins wezenlijke maatregelen hiertegen te treffen, noch heeft u uw boosheid hierover kenbaar gemaakt, noch heeft u het parlement verlaten. Dit heeft de heersers aangemoedigd om middelen van onderdrukking en kracht in te zetten. In plaats van de harten van de mensen te veroveren heeft dit parlement u verder gedistantieerd van de mensen. U weet dat het de kolonialisten en hun meesters weinig uitmaakt, of de minderheden in het parlement boycotten of zich hiertegen verzetten. Daarentegen vrezen zij wel altijd dat deze minderheden tientallen duizenden mensen kunnen mobiliseren. Daarom is uw zitting in het parlement ten voordele voor de heersers, in tegenstelling tot de massa’s die u kunt mobiliseren. En voor hen die het systeem ingaan, zodat het “politieke gebied niet leeg wordt gelaten,” herinneren wij hen dat het politieke gebied van de Islamitische politicus niet ligt in het parlement met haar airconditioning en haar chique MNA hotels, maar bij de schroeiende hitte in de straten, waarin de mensen worden gemobiliseerd. Wanneer wij onze werkelijke werkgebied niet erkennen, dan zullen wij volgens de regels van de vijand moeten spelen, waar er geen kans van winnen is. Dit is de reden dat de politieke partijen in bezet Kashmir de intrede in het systeem hebben vermeden, omdat zij weten dat wanneer zij dit wel zouden doen zij hiermee legitimiteit zouden geven aan het marionettenregime en het systeem. En tot op vandaag heeft niemand deze politieke partijen ervan beschuldigd dat zij de ruimte hebben gegeven aan de Indiaas gesteunde marionetten politieke partijen!

De Qoeraish hadden ook diverse aanbiedingen gedaan om zo de beweging van Rasoelloellah (saw) tegen te houden door hem (saw) te laten participatie in het systeem en in het regeren. Één van deze aanbiedingen was dat Rasoelloellah (saw) niet alleen de oppositie in het parlement van die tijd, Dar oel-Nadwa zou zijn, maar het hoofd ervan. De Qoeraish waren zelfs klaar om een politieke overeenkomst gebaseerd op “uw God voor één jaar en onze god voor het volgende jaar” aan te bieden, nochtans met de openbaring van de vers “Jullie deen is voor jullie, en mijn deen is voor mij” sloot Allah (swt) met deze openbaring, voor eens en voor altijd de deuren van het doodlopend straat van deelname aan het systeem en het compromis. En wanneer wij onze eigen grillen en wijsheden verkiezen boven dat waarmee de Shari'ah is gekomen, dan zullen wij niets anders bereiken dan vernedering en mislukking.

 

Geëerde leden van de Moettahida Majlis-e-A’maal

Voorzeker uw regeertermijn van vijf jaar is nu om, en hiermee tevens uw bestaan in het parlement. En niemand heeft enige twijfel in zich dat u niet in staat bent geweest middels de democratie het systeem van Islam te vestigen. In de twee provincies die onder uw regering vielen, Beloetsjistan en NWFP, werd het systeem geërfd van de Britten daar ten uit voer gebracht, net zoals het werd uitgevoerd tijdens de regering van de seculaire partijen die u voorafgingen. U voerde het beleid van bankieren uit gebaseerd op woekerrente, u heeft het bestaan van de corrupte bioscopen gehandhaafd, u heeft niet-Islamitische belastingen geïnd en eiste de oorlog tegen het zogenaamde terrorisme -Islam, zoals alle andere provincies.

U heeft wetten van Islam ingediend aan het parlement als zijnde het systeem van Hisba, vervolgens hebben zij dit goedgekeurd of verworpen gebaseerd op de grillen en de wensen van de mensen, en hiermee Islam gelasterd. Nadat Allah (swt) over een kwestie heeft beslist, heeft niemand het recht te kiezen inzake de kwestie, laat staan het recht heeft het te verwerpen. Als gevolg, bent u in uw vijf jaar er absoluut niet in geslaagd om het systeem van Islam te brengen middels de democratie. De Pakistaanse grondwet, die de meerderheid heilig maakt, bleef deze heiligheid verstrekken aan de implementatie van koefr, door te beweren dat de meerderheid van het parlement niet de implementatie van Islam wilde. Zo, denkt u nog steeds dat Islam weder opgenomen kan worden door de huidige koefr grondwet?

En betreffende de “Islamitische democratie,” het heeft geen bestaan in de realiteit en is feitelijk niets meer dan een type van de westerse democratie. In de democratie kan geen enkele goede of slechte wet ingevoerd worden totdat de meerderheid van de leden van het parlement het onderschrijft. Hetzelfde is tevens geldig voor de zogenaamde “Islamitische democratie.” In de “Islamitische democratie” wordt een Islamitische wet niet automatisch het wet van het land alhoewel het door Allah (swt) en Rasoelloellah (saw) is bevolen, maar wordt het enkel het wet van het land met de goedkeuring door de meerderheid van de vertegenwoordigers. Het is om deze reden dat de qat'i haram, zoals woekerrente en naaktheid, in de Islamitische Republiek Pakistan Halal zijn, enkel omdat de zitting Arbaab min Doonillah (goden buiten Allah (swt))in het parlement hen niet Haram hebben verklaard. In zo een situatie, bij wie ligt de ligt de soevereiniteit? Bij Allah (swt) of bij de 500 afgevaardigden in het parlement? , in de “Islamitische democratie”, worden de mensen de autoriteit gegeven om de wetten van Allah (swt) goed te keuren of het te verwerpen, gebaseerd op het meerderheidsbesluit, nadat men hierover gestemd heeft. Dit tegen wat Allah (swt) heeft geopenbaard:

 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا

 

“En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Al Ahzaab, vers 36)

 

Dus, zelfs als het parlement geheel zou bestaan uit godvrezende mensen en aan hen werd gepresenteerd te stemmen/kiezen over de welomlijnde wetten van Islam, zoals het verbieden van woekerrente, alcohol en ontucht enz. en zij allen zouden deze wetten aannemen, zelfs dan is dit mechanisme van wetvervaardiging haraam. Dit is omdat in voornoemde ayah, Islam de Moslims verbiedt om een keuze te hebben in deze kwesties. Dus de gelovige heeft geen keuzeoptie “ja of nee te zeggen”maar is slecht belast de plicht ten uitvoer te brengen. Met andere woorden, is de voorwaarde van de goedkeuring door 51% om een Islamitische wet tot een wet van het land te maken, tegen de Shari'ah. In het tijdperk van Khilafa ar Rashida, vinden wij geen één enkele voorval waarin de tenuitvoerlegging van een Islamitische wet het meerderheidsadvies als voorwaarde had.

Er was een tijd toen de mensen op één enkele oproep van u op de straat kwamen. Dit hebben wij in het verleden duidelijk gezien in de kwesties Qadiyani en nizaam-e-Moestafa. Maar vandaag, zijn de mensen niet bereid om te reageren op uw oproep. Dit is niet omdat de mensen gevoelloos zijn geworden of ongeïnteresseerd zijn over hun politieke kwesties of dat zij niet langer meer de Islamitische wetten wensen. De enige reden hiervoor is dat u uw hoge aanzien heeft verloren door het systeem in te gaan. De mensen zijn zo gefrustreerd over het systeem dat onafhankelijke organisaties erkennen dat er in de laatste verkiezingen slechts 20% van de kiezers hun stemmen hebben uitgebracht. Dus, waarom vertegenwoordigt u niet het gevoel van deze 80% en verwerpt u niet het huidige systeem? Waarom bevindt u zich niet buiten het systeem en geeft u niet de definitieve laatste klap aan dit instortende systeem? De mensen hebben alreeds de “verlichte matiging” van Musharraf verworpen uit hun harten en willen Islam en niets anders. Zij weten dat Islam nooit terug gebracht kan worden door dit democratische politieke proces, met in hun achterhoofd dat 70% van de bevolking nog steeds slaaf is aan de wadera, de braderi en de jagirdar. Vasthoudend aan het idee dat deze meerderheid zijn stem zal uitbrengen om Islam terug te brengen is niet anders dan een valse droom.

Wij geven u niet enkel advies om uw participatie in het huidige systeem te verwerpen maar dat u tevens publiekelijk aankondigt dat dit systeem koefr is. De mensen zien u als deel van dit systeem en beginnen u te zien als zijnde niet-Islamitisch. Echter wanneer vandaag dit systeem verwerpt en openlijk aankondigt dat dit systeem tegen Islam is, zal het huidige systeem ineenstorten, dankzij het gebrek aan vertrouwen die de mensen hebben in het systeem. Dit is het systeem waar de Hoedoed van Islam overschreden wordt, en waar de V.N. resoluties meer gewicht hebben dan de Koran en de Soennah, waar de woekerrente en onzedelijkheid halaal is, waar het Britse gerechtelijke systeem continue ten uit voer wordt gebracht, waar diegenen die oproepen tot de implementatie van de Shari'ah levend verbrand worden door vuurkracht en fosfor, waar de koefr theorieën van Darwin gegraveerd worden in de hoofden van onschuldige kinderen en waar de vriend van Islam onveilig is en haar vijand veilig. Dit is het systeem, wanneer de meerderheid van het parlement beslist, de plunderaar van miljarden Roepies met één enkele slag van de pen vroom wordt. Dit is het systeem waar, onder de mom van verzoening, de plunderaar en de moordenaars tot heersers kunnen worden gemaakt. Beste meneer, democratie is het systeem voor de vervulling van de grillen en wensen van de mens. In dit systeem, behoort de soevereiniteit tot de mens in plaats van tot Allah (swt) en vandaar het is koefr. Zo, hoe kan iemand dit systeem nu beschouwen als Islamitisch? Zo, bent u nog steeds van mening dat Islam weder opgenomen kan worden door dit systeem van koefr te beschermen?

Wij roepen u op om al uw inspanningen in te zetten ter hervestiging van de Khilafa en de methode van Rasoelloellah (saw) op te volgen waarmee hij (saw) de eerste Islamitische Staat in Madinah had gevestigd. Deze Shar’i methodologie houdt in het realiseren van de publieke opinie voor de implementatie van Islam door intellectuele en politieke strijd, om de mensen middels een politiek bewustzijn te mobiliseren en door onvoorwaardelijke steun te eisen voor de implementatie van Islam van de mensen van macht door hen te overtuigen. Wij vragen enkel Allah (swt) om ons gegeven advies goed te keuren en vragen Hem (swt) ons succes te verlenen om de implementatie van Islam tot stand te brengen middels de Khilafa Staat.

 

وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ

 

“Op ons rust slechts de duidelijke verkondiging (der boodschap).” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Yaasien, vers 17)

 

01/11/2007

Hizb ut Tahrir

Pakistan

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië