×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Libanon: een open boodschap aan de mensheid

 

Opdat zij gewaarschuwd moge zijn!

Na de moord op voormalig premier Rafiq al Hariri, is de media sterk gefixeerd op Libanon en de Libanese politiek. De snelheid waarmee de gebeurtenissen in deze regio plaatsvinden, verlangt van ons dat wij volledig op de hoogte zijn van deze gebeurtenissen, zodat wij een juiste houding tegen over hen aan kunnen nemen en kunnen werken om een hernieuwde burgeroorlog te vermijden.

Vanaf het begin dat de Verenigde Staten de beslissing hebben genomen om Irak te bezetten, is de strijd tussen de Verenigde Staten en wat men noemt "oud Europa" (zijnde de landen die tegen een bezetting van Irak waren) opgelaaid. De Europeanen, hoofdzakelijk de Fransen, misbruikten openlijk de val van de Verenigde Staten in de Iraakse modder, om zo de verloren gegane invloed in Libanon terug te krijgen. Frankrijk steunde, beïnvloedde en verzorgde de "Libanese oppositie". Na de aanpassingen in de grondwet, waarmee de ambtstermijn van president Amil Lahoud verlengd kon worden, ondernam de oppositie hun campagne tegen de autoriteiten. Zij steunden op het internationale klimaat, teweeggebracht door Frankrijk, tegen Syrië en de autoriteiten in Libanon. De een na de ander van de leidende figuren binnen de oppositie ontmoette president Chirac, en kreeg van hem instructies en advies.

Wat betreft resolutie 1559 van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties, uit een interview van George W. Bush met de Franse krant "La Figaro" kan men opmaken dat in juni 2004 reeds, voordat de ambtstermijn van Lahoud met enkele maanden werd verlengd, Frankrijk voorbereidingen begon te treffen om een resolutie in te dienen bij de Veiligheidsraad waarin Syrië op straffe van interventie verplicht zou worden tot een onmiddellijke terugtrekking uit Libanon. De Verenigde Staten probeerden echter het voorstel van Frankrijk te beïnvloedden en trachtte een volmacht te geven aan resolutie 1559 van de veiligheidsraad, waarin er geen vaste tijdsstip bepaald is voor een terugtrekking van de Syrische troepen uit Libanon, en waarin tevens niet gedreigd wordt met een interventie mocht dit nagelaten worden.

De moordpoging op parlementslid Marwan Hammudah deed nog meer zout op de wonde en gaf zo de oppositie meer aandacht voor hun vraag naar internationale waarnemers tijdens de parlementsverkiezingen, die gepland zijn voor mei 2005.

Tijdens de discussies omtrent de kieswetten zette de moord op de voormalige premier Rafiq al Hariri de deur open voor Franse bemoeienissen, wat het deed door te vragen naar een internationale onderzoek. Dit werd onmiddellijk door de Amerikanen afgewezen, maar de veiligheidsraad keurde echter nam een resolutie aan waaronder een team van onderzoekers gestuurd werd om samen te werken met de Libanese autoriteiten.

Zonder twijfel, zelfs tijdens de Franse bemoeienissen trachtten de Verenigde Staten de Franse initiatieven te overtroeven en de eigen invloed op en de relatie met de oppositie te verstevigen, zodanig dat noch Frankrijk, noch een ander Europese land actie kon ondernemen om de Amerikaanse invloed in Libanon te hinderen.

Deze loop van gebeurtenissen is een waarschuwing voor een dreigend groot gevaar. De internationale partijen doen hun uiterste best om de politieke elite en de religieuze bewegingen die van hen afhankelijk zijn in Libanon, te controleren. In hun strijd voor invloed zullen zij beiden gebruiken als hun sterke wapens. Dit zal de Libanese dorpen, steden en gebieden wederom omvormen tot loopgraven, barricades en slagvelden. De stank van een burgeroorlog zal weer aanwezig zijn, samen met de bijbehorende enge, vreselijke gevolgen. Het geluid van haat en de oproep van Jaahiliyyah (onwetendheid, red.) zal weer oorverdovend zijn. De mensen zullen opgeslorpt worden in een burgeroorlog van waaruit het venijn als het ware uitgespuugd zal worden; veiligheid, rust en kalmte voor de bevolking zullen wederom verdwijnen.

 

De vraag rijst wat wij in dit door extreem gevaar bedreigde klimaat moeten doen? De antwoorden zijn de volgenden:

 

Ten eerste: 

Wij moeten weerstand bieden aan sektarische oproepen en oproepen van de verschillende facties in het land, en voorkomen dat deze oproepen gedaan kunnen worden. De boodschapper van Allah (saw) zei met betrekking hierop:

 

"Laat het, het is verrot."

 

Ten tweede: 

Wij mogen ons niet laten misleiden door de slogans van de hebberige westerse landen, en hun eisen van kwaad of hun valse beloftes accepteren. De Verenigde Staten en Frankrijk staan momenteel aan het hoofd van deze landen, met Groot-Brittannië achter de schermen. Wij dienen voorzichtig te zijn zodat wij niet weggeveegd worden onder valse en misleidende slogans zoals "vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid". Het is klaar en duidelijk dat de Libanese autoriteiten reeds worden geleid en niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen. De oplossing is echter niet hulp van de koloniale westerse, oftewel Europese, landen om ons te verlossen van de invloed van andere koloniale westerse landen, oftewel de Verenigde Staten, onder de mom van "soevereiniteit en onafhankelijkheid". De slogan zou eerder moeten zijn: "hulp zoeken in het buitenland is politieke zelfmoord".

 

Ten derde:

Wij dienen de zogenaamde "Libanese entiteit" te begrijpen, haar reden voor bestaan onder sektarische opdeling.

 

Het "Libanon" dat wij kennen, werd afgenomen van het land van ash-Sham, tijdens de verdelingsproces van de Moslim landen. Een dag in 1920 verklaarde generaal Goro de oprichting van wat hij "groot Libanon" noemde. De Libanese moslims schreeuwden het uit van de pijn en boden weerstand tegen deze verschrikkelijke beslissing. Zij hielden overleg en belegden conferences (zoals de "Coastal Cities Conference") tegen de misdaad van uiteenrijting en verminking. Echter het mes van de Franse militaire kracht onderdrukte hen en het proces van afscheiding en verscheuring van de Islamitische Staat werd voltooid. Bovendien, men probeerde de pijn van deze verscheuring te verzachten door de Moslims en hun leiders enkele oppervlakkige en ceremoniële posten toe te kennen.

 

Waar wij de meeste angst voor hebben is dat de zonen van onze Ummah het mes zullen opnemen en ermee achter onjuiste en misleidende slogans als " vrijheid en onafhankelijkheid" aan zullen rennen, waarmee zij de hebberige westerse criminelen zullen helpen door elkaar te verwonden en in het hart te steken, zonder te weten wat de oorzaak is van deze handeling of wat haar gevolgen zullen zijn voor de toekomst van hun regio.

 

Ten vierde:

Wij moeten niet achter de zogenaamde "leiders en vooraanstaande personen" aanlopen, die hun raad en advies krijgen van Europa en de Verenigde Staten. Zij volgen hun bevelen op, en de bevelen die zij krijgen van de Arabische en andere Moslim leiders, die op hun beurt marionetten zijn van Europa en de Verenigde Staten. Zulke mensen dienen tegengehouden te worden, voordat zij de mensen en andere moslimlanden meesleuren in nog meer geweld, vernieling en oorlogen.

 

Ten vijfde:

Dit is het belangrijkste, maar hiervoor dienen wij te verwijzen naar het boek van Allah (swt) en de soennah van de Boodschapper van Allah (saw). Het is hier dat jullie de eer en de waardigheid zullen vinden in deze wereld, en de tevredenheid van Allah (swt) in het hiernamaals. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

 

"De macht behoort Allah, Zijn boodschapper en de moslims." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al-Moenafiqoen, 8)

 

Afwijzend zijn aan het herinneren van Allah (oftewel Islam) zal leiden tot ellende en vernedering in deze wereld en tot woede en straf van Allah (swt) in het hiernamaals. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

 

"Maar wie zich afkeert van het gedenken van Allah zal in benarde omstandigheden leven en op de dag des oordeels zullen wij hem als blinde doen opstaan." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Taha, 124)

 

En tegen de niet-Moslims van Libanon zeggen we:

De heerschappij van Islam is jullie waarborg voor rust en verdediging. Islam zal ervoor zorgen dat jullie zonen niet langer emigreren. De 13 eeuwen waarmee Islam heeft geregeerd, getuigen hiervan. En dus vinden we dat sinds de oorsprong van Islam, de Islamitische Khilafah Staat, tot de laatste van dezen de Ottomaanse Khilafah, voordat de Turkse nationalisten aan de macht kwamen, de niet-Moslims altijd door haar beschermd zijn geweest, of zij nu joden of christenen waren of anderen. Allen mochten tot in de uithoeken van de Islamitische Staat wonen, Libanon inbegrepen; hun levens, eigendommen en hun eer was daar veilig en zij werden behandeld net zoals Moslims inzake gerechtigheid en het recht op eisen van gerechtigheid. Binnen de algemene wetgeving waren zij vrij te geloven en te aanbidden. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

 

"Er is geen dwang in het geloof, de waarheid is duidelijk onderscheiden van de valsheid" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al-Baqarah, 256)

 

O Moslims:

Allah heeft jullie geëerd met de religie van waarheid. Jullie zijn de zonen van een groot en edel Ummah. Offer jullie eigendommen en zielen niet op voor wat in feite waardeloze eisen zijn. Werk samen met hen die trachten de islamitische manier van leven weder op te nemen, zodat jullie en jullie Ummah terug herenigd kunnen worden in één staat; een staat die jullie zal ontdoen van het juk van jullie tirannieke heersers; een staat die de grenzen tussen de Moslim landen zal doen wegnemen, en een staat die jullie zal leiden volgens het licht en de rechtvaardigheid van Islam.

O Moslims; de Khilafah Staat is aan de horizon! Met het terug oprichten hiervan zullen de tronen van de wereldse tirannen rammelen.

Van het oosten naar het westen. Van Putin in Rusland, tot Rumsfeld; Miers; Powel en de geheime diensten van de Verenigde Staten in het westen. Werk samen met hen die trachten de belofte gedaan door jullie Profeet (saw) te doen uitkomen:

 

"En dan zal er weer de Khilafah zijn, naar het voorbeeld van het profeetschap." (Ahmed)

 

Werk met hen samen, om jezelf te beschermen tegen burgeroorlog en de uitbuiting door de kolonialistische landen; verdien zo je eer, je waardigheid en een rustige leven in deze wereld en het welbehagen van Allah (swt) in Zijn paradijs in het hiernamaals.

 

"Voorwaar! Daarin is een herinnering voor degenen met een hart, of die luistert met oplettendheid" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Qaf, 37)

 

Hizb ut-Tahrir Libanon 

16 Muharram 1426 AH

25/02/2005

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië