TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Hizb ut Tahrir geeft oprecht advies aan Hamas aangaande de politieke overeenkomst met de autoriteiten van Ramallah

Een delegatie van Hizb ut-Tahrir Palestina heeft een aantal prominente personen van Hamas, in zowel Gaza als de West Bank, op 1 en 2 Maart 2011 ontmoet en een brief met advies afgeleverd van Hizb ut-Tahrir Palestina aan Hamas aangaande het politieke overeenkomst met de autoriteiten van Ramallah, wiens ondertekening werd bevestigd.

Sommigen van hen, die de brief hadden ontvangen, hadden deze op internet geplaatst. In het licht daarvan, hebben wij besloten om de volledige brief te publiceren. En deze is als volgt.

Bismillah ir-Rahman ir-Rahiem

De Profeet (saw) heeft gezegd: “De religie is een oprechte advies.” Wij vroegen: “Aan wie?” Hij zei: “Aan Allah, Zijn boek, Zijn profeet, de leiders van de Moslims en aan hun algemene volk.”

 

Geachte broeders/Hamas,

 

Moge Allah (swt) jullie eren met de Tawfieq van Zijn gehoorzaamheid

 

Re: De politieke overeenkomst waarnaar wordt gerefereerd als de ‘verzoening’

 

Wij schrijven deze brief aan jullie, aangezien wij zien dat jullie aan het voorbereiden zijn om naar Cairo te gaan om de zogeheten ‘verzoening’ te ondertekenen. Gezien dat hetgeen wat jullie van plan zijn om te doen, niet enkel een verzoening is maar een politieke overeenkomst welke direct gelinkt is aan de toekomst van de kwestie van Palestina, zien wij het als een verplichting om onze verantwoordelijkheid tegenover Allah (swt) te volbrengen om jullie aan te spreken met dit advies. Wij smeken Allah (swt) om jullie harten te openen voor hetgeen wat goed is en dat jullie dit advies serieus in beraad nemen, aangezien deze kwestie van essentieel belang is.

Wij willen ons advies in de volgende punten opsommen: 

 

1.       Wat jullie van plan zijn om te doen is niet enkel een verzoening. Integendeel; het is een politieke overeenkomst met de autoriteiten van Ramallah en het is een voorloper en een essentiële voorwaarde voor het continueren van het pad van de PLO naar een oplossing welk leidt tot het opgeven van hetgeen dat het heilige land van Palestina verkwitst,. De betekenis van ‘ verzoening’ is om vijandschap en haat te verwijderen, de harten te zuiveren van hetgeen tussen hen komt en het stoppen van moorden en bevechten van elkaar. Dit is verzoening. Echter, hetgeen jullie gaan doen, zal niet daarbij stoppen. Eerder gebruiken zij verzoening als een dekmantel voor een gevaarlijk politieke overeenkomst en noemen het een ‘verzoening’. Wij waarschuwen jullie hierbij om bewust te zijn van Allah en de gevolgen van het ongehoorzaam zijn aan Hem.

 

2.      Wij zijn bezorgd om elk druppel bloed van een Moslim. De Profeet (saw) heeft gezegd: ‘Degene die met een stuk ijzer wijst naar zijn broeder, zal door de engelen vervloekt worden, totdat hij het naar beneden doet. Ook al is het zijn bloed broeder.” 

Wij hebben ons best gedaan, gedurende de onderlinge gevechten welke plaatsvonden tussen jullie en Fatah/de autoriteiten van Ramallah, om het bloedvergiet te stoppen. Wij hebben delegaties gestuurd en contact gelegd met jullie en henzelf hieromtrent.

 

3.       Er zijn een aantal concepten welk zijn vermengd in het politieke discourse van de twee autoriteiten, tijdens de introductie naar de politieke stappen. De concepten van ‘verzoening’ en ‘ politieke overeenkomst’ zijn verward geraakt en wij hebben beiden verklaard. De concepten van ‘interne conflicten’ en ‘afscheiding’ zijn ook verward geraakt. Aangaande het interne conflict, vinden wij het conflict tussen Moslims een grove misdaad en wij hebben ons erg ingespannen om het te stoppen wanneer het zich voordeed. 

Hetgeen waarnaar werd gerefereerd als ‘afscheiding’, betreft het twee aspecten:

Geografische afscheiding tussen de West bank en Gaza. En dit bestaat en heeft bestaan sinds de vestiging van de Palestijnse autoriteit. Haar oplossing is enkel te realiseren met het verwijderen van de entiteit welk hen afscheidt. Dit is de Joodse entiteit. En dit werk is voor de legers. De Oemma van vandaag, onder de schaduw van het temperament van een revolutie en martelaarschap welk onlangs is tevoorschijn is gekomen, is dichterbij het mobiliseren van haar legers dan ooit tevoren.

Politieke afscheiding tussen beide autoriteiten. En dit gaat terug naar de politieke gedachte welke beide domineert. De politieke gedachte en het politieke begrip van de twee autoriteiten sluit aan en het sluit helaas aan op basis van co-existentie met het politieke realiteit welk de grote machten wensen en niet op basis van Islam.

 

4.       Aangaande het volk van Palestina; er is geen afscheiding tussen hen. De mensen van Palestina leven in broederschap en harmonie. Het puurheid van hun leven (na het verdwijnen van de wet van Islam en de Joodse invasie) is niet verspild, behalve door het aansporen en mobiliseren van de autoriteiten en de PLO. Er is geen schade in het bestaan van verschillende meningen in het begrip en politieke meningen bij het volk van Palestina of andere Moslim volkeren, zolang de politieke discussie tussen hen gebaseerd is op bewijs en Sjar’i bewijzen en niet op kogels.

Het aansporen tot en mobiliseren van materiele handelingen en het overtreden jegens de mensen en welvaart, en niet te vergeten een gewapend conflict, is niet toegestaan binnen de Sjari’a. Integendeel; het wordt als een misdaad beschouwd.

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Het bloed, de welvaart en eer van elke Moslim is heilig en verboden voor de Moslim.”

De oplossing voor dit probleem is gemakkelijk en te faciliteren mits beide partijen daartoe bereid zijn. Zij hoeven enkel te stoppen met het mobiliseren en aansporen tot het overgaan tot materiele handelingen en het overtreden jegens de mensen en hun welvaart. 

Wat betreft de politieke overeenkomst welk ervoor is benoemd, dan zijn er een duizend politieke afscheidingen beter dan eenheid op het pad van het opgeven van Palestina.

 

5.       Palestina, het Heilige land, is groter voor Allah (swt) dan de organisaties en hun belangen. Indien deze verzoening gebaseerd is op het bevrijden van Palestina vanaf de zee tot aan het rivier – in tegenstelling tot wat nu zichtbaar is – en het is gebaseerd op het laten terugkeren van de kwestie van Palestina naar haar ware aard en het oproepen van de legers om te bevrijden, dan betreft het een handeling waarvan Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saw) houden. Echter, als deze verzoening is gebaseerd op het voortzetten van valse oplossingen – en dit is zichtbaar – dan betreft het een voorbereiding om te continueren op het pad van compromis en concessie, waaraan de PLO begon en waarmee PA continueerde. En wij vrezen dat Hamas hen hierin zal volgen, moge Allah dit tegenhouden. Wij herinneren u aangaande deze situatie een statement van Sa’ib Erakat, degene die deze onderhandelingen leidt, nadat de eerste verzoening werd ondertekend, waarbij hij zei:

“De Palestijnse verzoening is een fundamentele stap richting vrede en democratie. En zonder een verzoening is er geen presidentieel en legislatieve verkiezing voor de Palestijnse Nationale Raad mogelijk. Het bereiken van een twee-staten oplossing op basis van de vastgestelde grenzen in 1967 zijn ook afhankelijk van het bereiken van een verzoening.”

Meerdere ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit, inclusief haar leider Mahmoud Abbas, hebben verklaard:

“De taak van de nieuwe overheid, wiens formatie is geïnitieerd door professionals (technocraten) naar aanleiding van het overeenkomst tussen Hamas en Fatah, is ter voorbereiding van de opkomende verkiezingen en reconstructie van het Gaza gebied. Aangaande politieke kwesties, betreft het een voorrecht van de PLO en haar voorzitter en niet de overheid.”

Zulke statements en soortgelijke wijzen erop dat Hamas zal worden gebruikt als een Islamitische zegel op de fouten van de PLO en de Autoriteit van Ramallah. Zullen jullie dus tevreden zijn met het oogsten hiervan, middels jullie pogingen en opofferingen?

 

6.       Weet, O broeders, dat de PLO, de Autoriteit, Hamas nooit, zelfs niet allen tezamen het recht hebben om te onderhandelen over Palestina. Deze kwestie is een zaak van alle Moslims en het is niet toegestaan voor Hamas om de PLO of de Autoriteit aan te wijzen om door te gaan met het claimen van deze kwestie – met internationale medeplichtigheid – van de handen van haar rechtmatige eigenaren  (de Moslims). Het zou erger zijn als jullie deelnamen in deze handeling. Moge Allah (swt) ons daarvoor behoeden.

(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) 

“Vreest den dag waarop u tot Allah zult terugkeren, dan ontvangt iedere ziel het loon dat zij verdient, en niemand zal onrecht gebeuren. “ (VBK Soerah Al Baqarah, Ayah 281)

 

O Allah, wij hebben de boodschap verkondigd. O Allah, wees getuige.

 

Hizb ut Tahrir Palestina 

28 Joemada al-Awwal 1432
01 Mei 2011

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië