×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Een Open brief van Hizb ut Tahrir aan President Chirac

 

Monsieur le President,

Wij aarzelenden om deze brief te schrijven, hiertoe waren er twee redenen:

Ten eerste; wij vertegenwoordigen geen staat. Wij zijn een politieke partij wier ideologie Islam is en wier werk inhoudt, het hervatten van de islamitische levenswijze, door de heroprichting van de Islamitische Staat, de rechtgeleide Khilafah Staat in Moslimlanden. Aangezien wij geen staat vertegenwoordigen waren wij van mening dat u het ongepast zou kunnen vinden dat we dit schrijven als partij aan u richten in plaats van een belangrijke staat, zoals Frankrijk.

Ten tweede; wij richten geen brief aan een heerser waarvan wij geloven dat hij de eisen van onze brief niet zal inwilligen. Wij hoorden uw toespraak op 17 december 2003 betreffende het dragen van de Hidjaab door Moslimvrouwen in Frankrijk. Wij hoorden u uitdrukkelijk zeggen dat Frankrijk het secularisme als systeem en ideologie goedkeurt en dat u geen godsdienstige symbolisme in uw instellingen zult toestaan. Wij hoorden u ook uitdrukkelijk zeggen dat de Hidjaab, oftewel de hoofddoek die door Moslimvrouwen gedragen wordt, een godsdienstig symbool is zoals het dragen van een kruis en andere dergelijke symbolen. Dit terwijl de hoofddoek in Islam een goddelijke verplichting is voor de vrouw zoals het gebed en het vasten. Aldus, begrepen wij uit uw toespraak dat deze kwestie door u is besloten en dat u uw aanbeveling niet opnieuw in overweging zult nemen aangaande de wet dat de Hidjaab verbiedt. Hierdoor zou ons schrijven aan u weinig kans maken om onze verzoek goed te keuren.

 

In overweging van twee punten hebben wij besloten om u te schrijven:

 

Ten eerste: 480 jaar geleden in de zestiende eeuw, ondernamen wij, de Moslims, een handeling van goodwill richting Frankrijk.

Ten tweede: Historisch gezien, heeft Frankrijk een traditie van hoffelijkheid en wederkerigheid voor goodwill handelingen.

 

Onze verwachting in het schrijven van deze brief is dat het Frankrijk van vandaag de handeling van welwillendheid zal vergelden die eerder aan Frankrijk is gedaan. De Franse koning Francis I werd gevangen genomen bij de slag van Pavia in 1525, Frankrijk voelde zich hierdoor vernederd en haar leger was niet instaat hun koning te redden. Zij zochten toevlucht bij de Islamitische Khilafah Staat, destijds onder de Ottomanen. Vervolgens stuurden zij een boodschapper namens de koning van Frankrijk die op 6 december 1525 hulp zocht van de Islamitische Staat. De boodschapper ontmoette de Ottomaanse Kalifah Sulayman al-Kanooni die gehoor gaf aan zijn oproep. Sulayman gaf de boodschapper een brief waarin het volgende vermeld stond: "Wij hebben de brief ontvangen die door uw boodschapper is afgeleverd, Hierin verklaard u dat uw vijand uw land heeft aangevallen en u gevangen heeft genomen en u vraagt onze hulp in het veiligstellen van uw bevrijding. Wij hebben uw verzoek beantwoordt dus wees gerust en maakt u zich geen zorgen." Dit is hoe Sulayman antwoordde. De Khilafah Staat gebruikte zijn internationaal gewicht en militaire macht om de koning van Frankrijk te redden en leverde een bijdrage voor zijn bevrijding.

De Khalifah van de Moslims hielp Frankrijk zonder compensatie, zonder het bezetten van een deel van Frankrijk of door enig gebied van Frankrijk te koloniseren in ruil daarvoor. Eerder deed hij deze actie als handeling van goodwill. Bovendien sloot de Khalifah van de Moslims, Sultan Sulayman al-qanooni in 1536 het "Verdrag van Konstantinopel" met de koning van Frankrijk, Francis I. Hierin werd aan Frankrijk concessies verleend in de Islamitische Staat die aan geen andere staat werden verleend.

 

Monsieur le President,

Dit is de handeling van goodwill die onze Staat, de Islamitische Staat, de Ottomaanse Khilafah Staat, voor Frankrijk van gisteren heeft ondernomen. Zal Frankrijk van vandaag deze handeling van goodwill aan de Moslims vergelden en het besluit annuleren om het dragen van de Hidjaab door Moslimvrouwen in Frankrijk te verbieden?

Wij zullen wachten en zullen zien - als Frankrijk vandaag deze handeling van goodwill vergeldt dan is dit een goed gebaar richting de Islamitische Khilafah Staat wanneer wij het met de Wil van Allah (swt) opnieuw zullen vestigen.

 

Onze welgemeende vriendelijke groet.

 

Hizb ut-tahrir 

9 Dhul Qa'dah 1424 AH 

1 Januari 2004

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië