TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Open brief n.a.v. de arrestatie van twee vrouwelijke leden van Hizb ut Tahrir Bangladesh

بسم الله الرحمن الرحيم

Open brief n.a.v. de arrestatie van twee vrouwelijke leden van Hizb ut Tahrir Bangladesh 

Geachte Mr. Sheikh Mohammed Belal,

Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh.

De vrouwelijke leden van Hizb ut Tahrir Nederland schrijven u deze brief aan, met het dringende verzoek tot vrijlating van twee vrouwelijke leden van Hizb ut Tahrir Bangladesh.

Op zondag 30 augustus 2015 zijn Tawhide Akhtar Urmi en Rakibe Mahmud, twee vrouwelijke leden van Hizb ut Tahrir Bangladesh gearresteerd door de DB (Detective Branch) afdeling van de politie van Uttara, Dhaka. Dit, naar aanleiding van het verdelen van flyers voor een online Islamitische Conferentie georganiseerd door Hizb ut Tahrir Bangladesh.

Hierop heeft Hizb ut Tahrir Bangladesh een protestbijeenkomst georganiseerd tegen de aanhouding en voorlopige hechtenis van diens twee vrouwelijke partijleden. Op dinsdag 1 september echter, is vernomen dat de waardige zusters tijdens hun voorarrest zwaar zijn mishandeld; één van de zusters is tot bloedens toe toegetakeld en raakte bewusteloos. Desondanks, hebben de harteloze officieren van de DB op vrijdag 4 september hen meegenomen naar de rechtbank, in plaats van naar een ziekenhuis waar zij door de rechter in deze erbarmelijke toestand zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf. 

De rechters beweren te handelen naar eer en geweten. Wat is er zo eervol aan het oogluikend toezien op de misdadige martelpraktijk die deze vrouwen bijna noodlottig werd? En wat is er zo eervol aan het gevangennemen van deze onschuldige dochters van de edele Oemma van Mohammed (saw) die enkel oproepen tot de terugkeer van Islam? En wat is er zo eervol aan het navolgen van de zogenaamde anti-terrorismewetten die enkel tot doel hebben de roep tot Islam te stoppen? Wij willen de rechters wijzen op de hadith van de Profeet Mohammed (saw), waarin hij zegt; "Rechters zijn er in drie soorten, één die naar Jannah en twee naar de hel gaan. Degene die naar het Paradijs gaat is een man die weet wat goed is en het overeenkomstige oordeel geeft; maar een man die weet wat goed is en tiranniek handelt in zijn oordeel zal naar de hel gaan, evenals de onwetende man die voor mensen beslissingen neemt, zal naar de hel gaan. "[Aboe Dawoed]

Deze zogenaamde anti-terrorismewetten die zijn ingevoerd worden enkel ingezet tegen de dawahdragers van Islam en de nobele werkers voor de Khilafah en het is slechts een Amerikaans middel om hun invloedssfeer in een Moslimland als Bangladesh te behouden met de hulp van hun marionet Sheikh Hasina.

Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van onze twee nobele leden en zusters; Tawhide Akhtar Urmi en Rakibe Mahmud. En wij waarschuwen u dat onderdrukking en onterechte gevangenname niet de levensduur van het corrupte regime van jullie Sheikh zal doen verlengen. 

“…Allah heeft Macht over Zijn gebod maar de meeste mensen weten het niet.” (BVK soera Yoesoef; aya 21)

14 Dhoel Hijja 1436 AH - 28 september 2015

De vrouwelijke leden van Hizb ut Tahrir Nederland

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië