TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Internationale Campagne: ''Het Gezin: Uitdagingen & Islamitische Oplossingen''

 

Centraal 
Media Bureau

   
H. 23 Moeharram 1440 Nummer: M1440/023
M. 03-10-2018

Internationale Campagne: ''Het Gezin: Uitdagingen & Islamitische Oplossingen'' 

                                                                    Gelanceerd door de Vrouwenafdeling binnen het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Op 3 oktober heeft de vrouwenafdeling binnen het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir, een belangrijke wereldwijde campagne gelanceerd, getiteld “Het gezin: Uitdagingen & Islamitische Oplossingen”. Met eind oktober als hoogtepunt een internationale vrouwenconferentie, die bijgewoond zal worden door verschillende spreeksters vanuit de hele wereld.

Sterke, verenigde familiestructuren zijn het hart van sterke, stabiele en succesvolle samenlevingen. Ze zijn vitaal in het voorzien van fysieke, emotionele en materiële ondersteuning en welzijn voor al haar leden, en verzekeren dat er een effectieve opvoeding en juiste manier van grootbrengen van kinderen plaats zal vinden. Echter is er vandaag de dag een crisis, die de harmonie en eenheid van het huwelijksleven en het gezin, wereldwijd bedreigt. Ook in de moslimlanden. 

De import van de westerse cultuur naar de moslimlanden, met haar destructieve liberale seksuele vrijheden, op genot gebaseerde individuele leefstijlen, materialistische kapitalistische idealen en verdeelde feministische concepten, zoals gendergelijkheid, die via platformen zoals de entertainmentindustrie, onderwijssystemen, sociale media en feministische organisaties, het instituut van het huwelijk en van het gezin hebben aangetast en een epidemie van gezinscrisissen hebben veroorzaakt. 

Dit is verergerd door de aanwezigheid van niet-islamitische Arabische, Aziatische of Afrikaanse tradities binnen onze moslimgemeenschappen, die schadelijke visies en gebruiken ondersteunen. Deze invloeden veroorzaken conflicten in het huwelijks- en gezinsleven. 

Dit alles, tezamen met het verlies van de helderheid in het begrijpen van de islamitische sociale wetten, heeft wereldwijd geleid tot schadelijke verwachtingen van het huwelijk. Bovendien heeft dit geleid tot verwarring omtrent de rolverdeling en rechten van mannen en vrouwen binnen het huwelijk en het gezinsleven. Daarnaast heeft het wereldwijd geleid tot een stijging van het aantal buitenechtelijke relaties, huiselijk geweld en echtscheidingen in de moslimgemeenschap. 

Dit veroorzaakt naast een vertraging van de leeftijd waarop er wordt getrouwd, de devaluatie van het moederschap en een vruchtbaarheidscrisis, doordat echtparen ervoor kiezen om minder kinderen te nemen. Deze desintegratie van het gezinsleven in de moslimlanden, is vergemakkelijkt door de corrupte heerschappij van seculiere en andere niet-islamitische regimes in de regio, middels hun promotie en implementatie van liberale, seculiere en kapitalistische waarden. En hun beleid, wetten en systemen die immorele ideeën en levensstijlen verspreiden binnen hun samenlevingen. 

Daarenboven zijn deze regimes, samen met Westerse regeringen, internationale organisaties zoals de VN en feministische bewegingen, ook betrokken bij een grote strijd om het islamitische gezin en de daarbij horende sociale regels, volgens seculiere en liberale richtlijnen steeds verder te hervormen. 

Bovendien trachten zij liberale en gendergelijkheidsidealen binnen de moslimgemeenschappen te versterken, die eerder al voor sociale verwoestingen binnen staten hebben gezorgd. De toestand van de gezinseenheid binnen de moslim-oemma, lijkt dus dezelfde verontrustende weg naar vernietiging in te slaan die in het Westen, waar de gezinsstructuur in verval is, zichtbaar is. Ondanks het feit dat de kracht, eenheid en harmonie van het gezinsleven ooit een kenmerk was van de islamitische oemma.

Ongelukkige, uiteengevallen en disfunctionele huwelijken en gezinslevens, veroorzaken enorme emotionele onrust voor alle betrokkenen en kunnen een verwoestende impact hebben op kinderen, individuen en samenlevingen. Het is daarom cruciaal dat er serieuze aandacht wordt geschonken aan deze kwestie, om deze crisis binnen het gezinsleven te bespreken en haar van de ondergang te redden. 

Deze belangrijke campagne en afsluitende conferentie zullen de gevaren van het veranderende gezicht van de gezinsstructuur vandaag de dag, belichten. We zullen de belangrijkste factoren die het huwelijk en gezinsleven beschadigen, identificeren, inclusief de rol van de media en overheden in het voeden van deze crisis. 

We zullen de nationale en internationale agenda’s die als doel hebben om het islamitische gezin te seculariseren en sociale wetten die als doel hebben om de moslims afstand te laten nemen van hun Dien, openbaren. 

Daarnaast zullen we het islamitisch sociaal systeem belichten en haar unieke kijk tonen ten aanzien van de regulatie van de relaties tussen de geslachten, naast haar harmonieuze principes, waarden en wetten. Inclusief de wijze waarop haar heldere definitie van de rollen en rechten van mannen en vrouwen binnen het gezin, het huwelijk kan beschermen, rust en harmonie binnen het huwelijksleven zal voortbrengen, het moederschap zal verheffen naar de geweldige positie die dit verdient en sterke gezinnen vestigt. 

Deze campagne en conferentie zullen ook de vitale rol uitleggen van de islamitische overheid onder de Khilafah Staat gebaseerd op het Profeetschap, bij het cultiveren, promoten en beschermen van sterke huwelijken en gezinnen, om aan te tonen op welke manier Islam inderdaad het fundament van het gezin is! 

De campagne kan worden gevolgd via http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/dawah/cmo/16024.html en de Facebookpagina:www.facebook.com/WomenandSharia


Dr. Nazreen Nawaz

Directrice van de Vrouwenafdeling binnen het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir #أنقذوا_الأسرة
#SaveTheFamily

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië