TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Verklaring van Hizb ut Tahrir Indonesië, naar aanleiding van het oordeel van de rechtbank in Jakarta

Mediabureau Hizb ut Tahrir Indonesië

   
H. 21 Sja'baan 1439 Nummer: M1439/298
M. 07-05-2018


Verklaring van Hizb ut Tahrir Indonesië, naar aanleiding van het oordeel van de rechtbank in Jakarta

Zoals reeds vermeld, heeft de Administratieve Rechtbank van Jakarta, op 7 mei jl. de rechtszaak welke werd geïnitieerd door Hizb ut Tahrir Indonesië (HTI), op 19 juli 2017 tegen het overheidsbesluit aangaande het intrekken van de BHP (verenigings-) status van HTI, afgewezen. Hier volgt de reactie van Hizb ut Tahrir Indonesië op deze afwijzing:

  1. Verwerp het oordeel van de rechter van de Administratieve Rechtbank, omdat deze de tirannie van de overheid heeft geratificeerd. De beslissing om de BHP status van HTI in te laten trekken door de overheid, is tirannie, daar de beslissing om HTI te ontmantelen onduidelijk en ongegrond is. Alles wat de overheid beweert omtrent de redenen voor het ontmantelen van HTI, zijn slechts aannames die nooit objectief zijn bewezen in de rechtszaal. De overheid moet deze willekeurige actie staken, in plaats van deze te legaliseren. HTI is dan ook voornemens om in beroep te gaan tegen deze uitspraak van de rechter.
  2. Het oordeel van de rechters van de Administratieve Rechtbank, criminaliseert de da’awa-activiteiten van HTI, die het begrip van Sjaria en Khilafah uiteenzette. Met andere woorden, zij veroordeelden de islamitische verplichtingen en leerstellingen. Een actie die niet genegeerd moet worden.
  3. HTI uit haar dankbaarheid naar de geleerden (‘oelamaa), oestaads. lokale leiders en de moslims in het algemeen, die direct of indirect HTI hebben gesteund gedurende de procesgang. In het bijzonder de getuigen en getuige-deskundigen, die bereid waren om hun verklaring af te leggen in de rechtszaal. Sjoekran, jazakoemoellahoe khairan (Bedankt, moge Allah jullie belonen met het goede).
  4. Een oproep aan degenen die deze tirannie hebben gesteund en eraan hebben deelgenomen, om onmiddellijk berouw te tonen vóór de komst van de ultieme rechtszaak in de aanwezigheid van Allah swt, in het Hiernamaals.

    Woordvoerder Hizb ut Tahrir Indonesië

    Muhammad Ismail Yusanto

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië