TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 14 Rabi' al Awwal 1437 Nummer: M1437/10
M. 25-12-2015

Verslag van de bijeenkomst: 'Seculier extremisme & de hetze tegen Islam'

 

Op donderdag 24 december 2015 jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd, met als titel: ‘Seculier extremisme & de hetze tegen Islam.’ Nadat er eerder in Amsterdam en Den Haag, in het kader van een nationale campagne, bijeenkomsten plaatsvonden, stond deze bijeenkomst wederom in het teken van prangende vraagstukken en problematiek waar de Moslimgemeenschap in Nederland mee kampt. Er was veel ruimte voor onderlinge interactie en Moslims vanuit alle windstreken van het land kwamen op de bijeenkomst af.  

De bijeenkomst bestond uit twee lezingen en voorafgaand aan de lezingen werd er afgetrapt met een recitatie uit de Koran. In de eerste lezing sprak broeder Haitham over de eeuwenlange strijd der ideeën, waarna hij verwees naar de levens van de Profeten. Vervolgens ging hij in op het huidige klimaat en de hetze tegen Islam. Aan de hand van een historisch overzicht van westerse agressie in de Moslimlanden (in de afgelopen eeuw), voorzag hij de toehoorders van historische duiding en context. Zo benoemde hij onder meer  gebeurtenissen die voorafgingen aan de val van het Ottomaanse Kalifaat, zoals het Sykes-Picotverdrag. Tot slot benoemde hij belangrijke historische gebeurtenissen en actuele gebeurtenissen zoals de ‘Partition of India’, oprichting van ‘’Israël’, genocide in Srebrenica, Myanmar en de Centraal Afrikaanse Republiek en het huidige conflict in Syrië. 

De tweede lezing werd verzorgd door de heer Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland). Hij benadrukte het belang om als Moslimgemeenschap gezamenlijk de handen ineen te slaan en ondanks eventuele meningsverschillen voor elkaar op de bres te springen en niet slechts te reageren wanneer de eigen groep, organisatie of partij wordt aangevallen. Aan de hand van een zogenaamde PPP constructie vatte hij het beleid ten aanzien van de Moslimgemeenschap in Nederland samen. Pressie, Preventie en Participatie. Zo ging hij in op het onrecht dat het Moslimgezin in Huizen is aangedaan, het weren van zogenaamde ‘haatimams’ en de toenemende druk op moskeeën en Moslimorganisaties. Daarnaast legde hij uit dat de toenemende druk als doel heeft om Moslims afstand te laten nemen van diverse Islamitische kernwaarden en om dit doel te bereiken wordt er veel aandacht besteed aan de inzet van sleutelfiguren. Hij sloot af met een vers uit de Koran waarin de Moslimgemeenschap wordt aangeduid als ‘Oemmatan wasata’ en legde uit dat ‘wasat’ duidt op ‘adl (rechtvaardigheid). Hiermee gaf hij te kennen dat er een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van de Moslims rust om Islam uit de dragen naar de rest van de mensheid en Islam uit te dragen zoals deze is geopenbaard aan de Profeet (saw), zonder compromissen te sluiten. 

Nadat de lezingen ten einde kwamen, was er ruimte voor interactie met de sprekers en om onderling van gedachten te wisselen. Ook was het mogelijk om boeken en tijdschriften aan te schaffen. Wederom een uiterst constructieve bijeenkomst ten bate van de Moslimgemeenschap in Nederland, die gekenmerkt werd door een atmosfeer van iemaan en broederschap.  

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië