TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 04 Sja'baan 1438 Nummer: M1438/11
M. 01-05-2017

                                                                                 Verslag van de Khilafah Conferentie 2017

Op zondag 30 april 2017 jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Amsterdam een Khilafah Conferentie georganiseerd, met als titel: politiek machtsvacuüm en de opkomst van Islam. De conferentie stond in het teken van het belang van politieke eenheid, 96 jaar (volgens Hidjri jaartelling) na de val van de Khilafah op 28 Radjab 1342 (3 maart 1924). Moslims uit verschillende windstreken waren aanwezig om deze conferentie bij te wonen. De conferentie bestond uit drie lezingen. Voorafgaand aan de lezingen werd er afgetrapt met een recitatie uit de Koran en de lancering van het boek 'Staatsinrichting van de Khilafah'.

In de eerste lezing sprak broeder Mikaeel Hasan (lid van Hizb ut Tahrir Nederland) over de situatie waar de oemma zich in bevindt. Hij noemde de bekende overlevering aangaande 'wahn' en waarom wij ons moeten bekommeren om de situatie van de oemma. Ook stond hij stil bij het feit dat men tracht om de identiteit van de moslims uit te wissen, door ons de Islamitische geschiedenis te doen laten vergeten. Hij legde uit dat voor de komst van de Profeet Mohammed (صلى الله عليه وسلم), de wereld aan de rand van de afgrond stond, net zoals de wereld vandaag de dag snakt naar verlossing en dat het onze taak is om de boodschap van Islam uit te dragen en te werken voor de hervatting van de Islamitische manier van leven.

De tweede lezing werd verzorgd door Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland). Hij legde uit dat Islam alomvattend is en zowel een spiritueel als een politiek credo behelst. Hij stond stil bij de internationale politieke situatie, de machtsverhoudingen in de wereld en waarom dit veranderlijk is. Vervolgens benoemde hij de kracht van de moslims en de potentie van de moslimlanden. Zowel hun intellectuele kracht, strategische ligging, militaire capaciteit en economische kracht. Daarnaast stelde hij dat het kapitalisme heeft gefaald en dat Islam heeft uitgewezen in staat te zijn, om een harmonieuze samenleving te realiseren en de belangen van de mensen te behartigen (moslims en niet-moslims).

Hij noemde enkele voorbeelden, waaronder de rechtvaardigheid van 'Oemar ibn Abdul-Aziz en gaf aan waarom het noodzakelijk is voor iedere moslim om zich te voegen bij het werk voor de hervatting van de Islamitische manier van leven. Na de tweede lezing werd gezamenlijk het Dhohr gebed verricht en was er een korte pauze. Hierin was het mogelijk om onderling van gedachten te wisselen en boeken in verschillende talen aan te schaffen (Nederlands, Engels, Arabisch en Turks).

Na de pauze werd het programma hervat met de derde lezing. Deze lezing (in het Turks) werd verzorgd door Ustadh Abdullah Imamoğlu uit Turkije. Een eloquente spreker die vooral bekend staat om zijn Tafsierlessen. Hij sprak over de tweede periode van 'djaahiliyyah' (pre-islamitisch tijdperk). De Arabieren speelden voor de komst van Islam geen enkele rol van betekenis op het wereldtoneel, maar nadat zij Islam omarmden werden zij wereldleiders, die de wereld verlichtten met rechtvaardigheid. De spreker vergeleek de situatie voor de komst van Islam, met de wereldproblematiek die we heden ten dage kennen en legde uit waarom de situatie van de oemma en de gehele mensheid, enkel en alleen verbeterd kan worden met de implementatie van Islam.

Na de derde lezing was het tijd voor een afsluitende doe'aa, die opgevolgd werd door een overheerlijke maaltijd voor de gasten, waarmee deze prachtige zomerse dag werd afgesloten.

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië