TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 27 Dhul Hijjah 1438 Nummer: M1438/18
M. 18-09-2017

                                                                           Verslag van de spoedbijeenkomst 'Opstaan voor de Rohingya-moslims'

Op zondag 17 september 2017 jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Amsterdam een spoedbijeenkomst georganiseerd, met als titel: ‘Opstaan voor de Rohingya-moslims’. De spoedbijeenkomst stond in het teken van de precaire situatie, waar de Rohingya-moslims in Myanmar zich in bevinden. De spoedbijeenkomst bestond uit drie lezingen.

In de eerste lezing sprak broeder Abu Muhammad (lid van Hizb ut Tahrir Nederland) over de geschiedenis van de Rohingya-moslims, hoe ze in aanraking  kwamen met Islam en de koloniale machtsstrijd in de regio. Hij toonde aan dat de Rohingya-moslims al erg lang worden onderdrukt en dat de vervolgingen dus geen nieuw fenomeen zijn.

De tweede lezing werd verzorgd door Dr. Khubaib (voorzitter van The European Rohingya Council), die zelf als Rohingya-moslim in 2010 het gebied ontvluchtte. In een zeer emotionele toespraak zette hij uiteen, wat de gevolgen zijn van de genocide die er plaatsvindt. Gehele dorpen die platgebrand zijn, een groeiende vluchtelingenstroom en vrouwen, mannen, ouderen en kinderen die hun leven niet zeker zijn en moeten overleven met bladeren. Desalniettemin pleitte hij niet voor humanitaire hulp als oplossing, omdat dat volgens hem geen permanente oplossing is voor het probleem.

De derde lezing werd verzorgd door Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland). Hij sprak over de rol van de wereldmachten in de regio en hun politieke- en economische belangen aldaar. Vervolgens sprak hij over schijnoplossingen die het probleem nooit en te nimmer zullen oplossen. Zo stond hij bijvoorbeeld stil bij het aankloppen bij de VN voor hulp en waarom dit problematisch is, gezien de achtergrond van de VN en de wereldmachten die daarin zitting nemen. Zij hebben allen een vinger in de pap in Myanmar. Bovendien benadrukte hij waarom donaties geen permanente oplossing bieden. Hoewel hij aangaf dat we dit zeker niet moeten nalaten (gezien het belang van het concept van ‘sadaqah’ in Islam), legde hij uit waarom een politiek probleem een politieke oplossing vereist. Hij benadrukte het belang van een politieke entiteit (Khilafah Staat) in de moslimwereld, waarvan het leger de belangen van de moslims dient en zodoende dergelijke problemen het hoofd kunnen worden geboden.  

Na de derde lezing was het tijd voor een afsluitende samenvatting van gastheer Nadeem.

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië