TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 28 Radjab 1440 Nummer: M1440/08
M. 04-04-2019

                                                                         Verslag van het Khilafah Event 'Geen veiligheid onder het anti-islambeleid'

Op zondag 31 maart 2019 jl. organiseerde Hizb ut Tahrir Nederland een Khilafah Event, dat in het teken stond van het ant-islambeleid. Jaarlijks wordt er in de (islamitische) maand Radjab, in de vorm van een Khilafah Event, aandacht besteed aan de val van de Khilafah (28 Radjab 1342). Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de toenemende haat jegens Islam en moslims. Recente gebeurtenissen zoals de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, de plaatsing van een pop bij Stichting as-Soennah in Den Haag en de lastercampagne jegens de islamitische middelbare school (Cornelius Haga Lyceum) in Amsterdam, komen niet uit de lucht vallen.

In een lezing zette Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland) uiteen hoe het anti-islambeleid tot stand is gekomen, diens uitingen en hoe dit beleid samenhangt met de zogenaamde 'War on Terror'. Bovendien legde hij uit waarom het niet volstaat om slechts onze rechten op te eisen, maar dat we veel groter moeten denken. We dienen Islam als alternatief te presenteren en onze islamitische identiteit te waarborgen. Dat betekent ook dat we soms kritiek moeten uiten op de dominante opvattingen in de samenleving. Juist nu zouden we ons sterk moeten maken voor Islam.

Na afloop van de lezing was het tijd voor een panelgesprek. Aan de hand van zes stellingen en een vraagstelling, werden verschillende onderwerpen door de panelleden belicht. Zo ging het onder meer over de oorsprong van het anti-islambeleid, onze houding jegens overheidsprojecten om 'radicalisering' tegen te gaan, wat we praktisch zouden kunnen doen als moslimgemeenschap, het belang van eenheid en waarom we aanvallen op Islam juist niet zouden moeten negeren. Al met al een vruchtbare bijeenkomst die aanzet tot meer bewustzijn binnen de moslimgemeenschap.

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië